IF Metall siktar framåt


IF Metall har fastställt prioriterade verksamhetsmål för 2011 i följande punkter:

  • Vår organisation – Starka tillsammans
  • Organisera flera
  • Bemanningsföretag
  • Avtalsrörelsen 2012
  • Kongress

IF Metall står inför stora utmaningar de kommande åren. Lågkonjunkturen har inneburit att väldigt många medlemmar har förlorat sina arbeten. Detta innebär att förbundet förlorat förtroendevalda och pådrivande medlemmar på arbetsplatserna. Det har också inneburit förlust av intäkter eftersom de arbetslösa har lägre inkomst än de som har arbete. Medlemmar kommer också att försvinna från vårt förbundsområde då konjunkturen tar fart igen. Många arbetstillfällen har försvunnit från industrin. Utmaningen för IF Metall är att bibehålla en slagkraftig organisation som förmår fånga upp medlemmarnas intresse genom sin närhet till arbetsplatserna.

IF Metall, som många fackförbund, ser en minskande organisationsgrad. Allt fler väljer bort det fackliga medlemskapet. Det är lätt att säga att den höga avgiften till a-kassan är skuld till detta. Men det är förstås inte så enkelt. Det handlar i hög grad om förändrade värderingar inom befolkningen. Vi har inte lyckats motivera och förklara vår roll. Vi måste verka för att fler väljer ett fackligt medlemskap (och dessutom blir aktiva). En viktig utmaning blir att finna arbetsformer och metoder för att öka organisationsgraden inom bemanningsbranschen. Många ogillar denna bransch (och avtal) men den är här för att stanna. Vi måste därför arbeta fackligt för att skapa rimliga arbetsförhållanden. Det går inte utan fackliga medlemmar och förtroendevalda i bemanningsföretagen.

Avtalsrörelsen startar kommande sommar och höst. Först ut kommer Unionen (som tecknade 18-månadersavtal) att vara, sedan kommer IF Metall vars avtal löper på 22 månader. Utmaningen är dubbelriktad. Kan vi finna samverkansformer med tjänstemannaförbunden? Vad kommer att ske med IndustriavtaletTeknikföretagen lämnat det? Jag är övertygad om att det behövs övergripande förhandlingsverktyg för att bibehålla en konkurrenskraftig svensk industri. Då måste även industrins företrädare inom Teknikföretagen ta sitt ansvar.

Nästa års förbundskongress har ett stort antal frågor att bita. Det är förmodligen den viktigaste i förbundets (hittills) korta historia. Då lägger vi grunden för framtiden. Det börjar bli dags att formulera motioner!

För övrigt är det dags att byta regering!

Om Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Publicerat på 25 augusti, 2010, i Fackliga frågor. Bokmärk permalänken. 1 kommentar.

  1. ”Det handlar i hög grad om förändrade värderingar inom befolkningen. Vi har inte lyckats motivera och förklara vår roll. Vi måste verka för att fler väljer ett fackligt medlemskap (och dessutom blir aktiva).”

    Jag tror väldigt många skulle vilja se ett partipolitiskt oberoende förbund.

    Nära hälften av LO:s medlemmar röstar inte på S.

%d bloggare gillar detta: