Bloggarkiv

Lööfskt larmande


Enligt en prognos från Finansdepartementet återhämtar sig samhällsekonomin långsammare än förväntat. Departementet förväntar sig att de offentliga finanserna kommer att gå med underskott (med nu gällande utgångsvärden) under innevarande mandatperiod. Detta föranleder finansminister Magdalena Andersson att meddela att en del av regeringens ursprungliga mål kan ta längre tid att uppnå. Magdalena säger att …

Vi har fortfarande en återhämtning när det gäller tillväxt och arbetslöshet, men långsammare än i tidigare prognoser.

Regeringen kommer i anledning av denna prognos enbart föreslå reformer som är fullständigt finansierade.

Flera av de kommentarer jag läst utgår från att departementets bedömningar delvis är till för att minska förväntningarna från Miljöpartiet och, framför allt, Vänsterpartiet. Och, det är klart, att det kan finnas något i det. Genom decemberöverenskommelsen med de borgerliga partierna finns det ändå en del begränsningar i vad regeringen kan föreslå riksdagen. Därför måste ju regeringen tillsammans med Vänsterpartiet verkligen diskutera vad som är möjligt att inom ramen för överenskommelsen genomföra.

Det är mycket troligt att rabatten på de sociala avgifterna avvecklas för att finansiera andra och förhoppningsvis bättre fungerande åtgärder för att minska ungdomars arbetslöshet. Den borgerliga metoden har både varit väldigt dyr för statskassan som trubbig.

I sedvanligt Lööfskt aggressiv och konfrontativ stil sablar Centerpartiets ordförande ned regeringens politik. Annie Lööf meddelar att det inte finns några som helst möjligheter att finna kompromisser om inte de utgår från hennes egna förslag. Hon säger att …

Det är anmärkningsvärt att Magdalena Andersson målar upp en betydligt sämre prognos för arbetsmarknaden de kommande åren. Det här är enbart för att regeringen har förstått att den har tomt i verktygslådan och det kommer att vara ofantligt svårt för den att nå sina målsättningar.

Problemet när det gäller Annies resonemang är ju att det är den borgerliga arbetsmarknadspolitiken som fortfarande gäller. Det är väl endast de borgerliga partiernas ledningar som tror på den politik de genomfört. De som granskat effekterna av deras politik finner inga som helst bevis för att den skapat särskilt många nya arbetstillfällen. Den kan, möjligtvis, ha inneburit att vissa branscher har gynnats samtidigt som andra missgynnats av deras förslag.

Annies höga tonläge handlar mer om att överskyla egna misslyckanden parat med en insikt om det parlamentariska läget. Förutom när det gäller rena budgetfrågor så har ju den sittande regeringen stora svårigheter att skapa majoritet för egna förslag så långe som de borgerliga partierna håller samman sin allians. Hon vet ju att regeringen inte kommer att vända sig till SD för ett aktivt samarbete. Därför kan ju de borgerliga partierna, med passivt stöd av SD, hela tiden säga nej, nej, nej till allt som kommer från regeringen.

Det går därför inte att jämföra denna mandatperiod med den föregående. Det är ju alldeles uppenbart att Annie Lööf har lättare att acceptera stöd från SD eftersom deras politik ligger närmare dem.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, SvD, SVT, di.se, Ekot, politism, di.se, SVT, di.se, di.se, Ekot, SvD, di.se, SvD, Arbetet

Fler som skrivit: Lars Jagrén

Ett socialdemokratiskt alternativ


Se vårt förslag!

Igår presenterades den socialdemokratiska budgetmotionen. Fokus ligger på ”jobben” och ”skolan”. Det var väl knappast särskilt oväntat.

Vad jag kan se av det som presenterats ser jag inga nya detaljer eller reformer jämfört med vad som redan har presenterats. Det är ju så det går till – oavsett om det är regeringen eller de oppositionella partierna presenteras detaljerna i form av utspel vilka man hoppas att media ska presentera i form av nyheter.

Det intressanta i det socialdemokratiska budgetförslaget ligger egentligen inte i vad man vill uppnå. Det handlar snarare om hur politiken ska finansieras. Det är också här som skillnaderna jämfört med den borgerliga regeringens politik uppstår. Socialdemokraterna föreslår att politiken ska finansieras genom att avskaffa rabatten på de sociala avgifterna och att avskaffa den halverade restaurangmomsen.

Socialdemokraterna presenterar en annan väg att gå för att minska arbetslösheten. Genom en kraftig satsning på utbildning ska arbetslösheten pressas ned.

Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik kan inte med bästa vilja påstås vara särskilt framgångsrik. Regeringen hävdar med en dåres envishet att lägre sociala avgifter och halverad restaurangmoms ska ha skapat ett näst intill oändligt antal nya arbetstillfällen. Den är ganska ensam i att leva med den tron.

Kampen i valrörelsen kommer inte att handla särskilt mycket om vad de olika alternativen vill uppnå. Den kommer att fokusera om vem/vilka som kommer att vara särskilt ansvarsfull med den offentliga ekonomin. De borgerliga partiernas mantra kommer att vara att de röd-gröna partierna är splittrade och utlovar allt gott med pengar de inte har.

De röd-gröna partierna kommer onekligen att bedriva valrörelsen som tre enskilda alternativ. Men det är ju inte något konstigt eller märkvärdigt med det. Det normala är ju faktiskt att partierna först efter att väljarna gjort sitt val går in i förhandlingar för att formera en parlamentarisk majoritet.

Länkar: SvD, Ekot, di.se, dn.se, Aftonbladet ledare, Ekot, Ekot, dn.se, di.se, di.se, SvD, di.se, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ulf Bjereld, Martin Moberg, Monica Green, Johan Westerholm

Om en höstmörk vårbudget


Under måndagen presenterade den borgerliga regeringens skattmästare Anders Borg vårbudgeten. Den innehöll inga som helst nyheter då den enda satsningen redan presenterats på sedvanligt sätt med leende partiledare på exkursion.

I ett debattinlägg presenteras ”satsningen” på extra utbildningsplatser såsom en väldig insats i syfte att minska arbetslösheten. Då regeringen i tidigare budgetar minskat på antalet utbildningsplatser förtjänar satsningen inte ens epitetet ”återställare”.

I sedvanlig ordning försöker de spela på rödgrön splittring och vilket det regeringsalternativet är. De behagar glömma bort att det är långt ifrån säkert att det finns en allians som den ser ut idag efter det kommande valet 2014. De menar i sitt inlägg att en avskaffad rabatt på de sociala avgifterna motsvarar 60.000 arbetstillfällen. De låter därmed antyda att den reformen skapade så många arbetstillfällen. Sanningen är att ingen vet om reformen har skapat några som helst nya arbetstillfällen. På samma sätt förhåller det sig ju med restaurangmomsen.

Finansministern har ju tidigare fått kritik för sina ekonomiska prognoser. Inför höstbudgeten lämnades ganska bred och samstämmig kritik på regeringens fromma förhoppningar om framtiden. Det verkade som om det ekonomiska utrymmet för reformer mer styrdes av den borgerliga regeringens interna förhandlingar. I ett debattinlägg i Dagens Nyheter spelar Anders Borg ansvarsfull finansminister och omtalar allvarsamt hur läget är. Det betyder dock inte att han är helt pessimistisk inför framtiden. Anders säger att …

Regeringens samlade bedömning är att det finns ett visst utrymme för att föreslå ytterligare åtgärder i höstens budget som dämpar krisens inverkan på sysselsättning och produktion. Få andra länder har detta utrymme att skjuta in energi och dämpa den stigande arbetslösheten. Hur stort utrymmet för ytterligare åtgärder är får prövas slutligt i höst.

Med ett opinionsläge i höst liknande det som gäller idag kan man ju misstänka att storleken på reformutrymmet i höstbudgeten mer kommer att styras av viljan till valseger än av några ekonomiska hänsyn.

Länkar: Ekot, dn.se, SVT, SVT, SvD, Ekot, SVT, di.se, Ekot, SvD, Ekot, dn.se, di.se, dn.se, SvD, SVT, dn.se, dagens arena, di.se, di.se, dn.se, di.se, di.se, Ekot, SVT, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, SvD, di.se, di.se, dagens arena, di.se, Ekot, Ekot, SVT, SvD, SVT, SvD, SvD, Ekot, dn.se, Ekot, DN Debatt, SVT Debatt, di.se, SvD, Ekot, SvD, SVT, SvD, SVT, da.se, Arbetet, Tidningen Vision, Arbetet, ka.se, Fastighetsfolket, Publikt, ka.se, Lärarnas Nyheter, di.se, dagens arena, SvD

Andra som skrivit: Leine Johansson, Peter Högberg, Martin Moberg, Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige, Ola Möller, Martin Moberg, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige, Ola Möller, Peter Högberg, Martin MobergYeshiwork WondmenehCamilla SköldGerman Bender

Skuldkrisen dämpar BNP-tillväxten


På DN Debatt presenterar finansministern, tillsammans med de borgerliga partiernas ekonomisk-politiska talespersoner, regeringens vårbudget. De ger en tämligen dyster bild över det aktuella ekonomiska läget. De säger att den globala skuldkrisen kommer att negativt påverka den svenska tillväxten som man bedömer till endast 0,4 % för 2012. De ärade företrädarna låter sig dock inte nedstämmas allt för mycket av det begränsade reformutrymme de anger. De talar självmedvetet om hur framgångsrik den borgerliga regeringens politik har varit. Man kan dock bli något förvånad över hur litet åtgärder de presenterar för att bekämpa arbetslösheten. Man avser att införa en ”lärlingsprovanställning” i lagen om anställningsskydd för att förment ge fler unga möjlighet till arbete. Man avser vidare att utreda möjligheten till ”nystartszoner” (ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap). De avslutar sitt inlägg med …

Samtidigt är det bara genom ständig förnyelse och förmåga att ompröva som Sverige har kunnat bibehålla en stark position. Rättvisa löner och schyssta villkor har gått hand i hand med omställningsförmåga och växande företag. Sverige står inför ett vägval, där vi antingen går tillbaka till en försvagning av arbetslinjen, färre i arbete och fler i passivt utanförskap eller går framåt mot fler jobb, bättre löner och bättre välfärd. Genom att välja jobben kan vi bygga Sverige som framtidens främsta höglöneekonomi med välfärd åt alla.

Jag undrar bara vilken ”förnyelse” och vilken ”förmåga till omprövning” de avser. Det känns som om regeringen fastnat i den politik de sysselsatt sig med de senaste sex åren. Finansministerns agerande i kvällens Aktuellt visar på en defensiv inställning. Han kan endast tänka sig att använda de statsfinansiella musklerna i ett läge om det blir ett ”skarpt” kritiskt läge. Magdalena Andersson vill använda statens finanser på ett klokare och mer riktat sätt. Det är uppenbart att rabatten för arbetsgivare att anställa ungdomar har haft liten effekt på att sänka arbetslösheten. Dessa pengar borde kunna användas på ett mer träffsäkert sätt.

I slutet av debatten mellan Magdalena Andersson och Anders Borg tröttnade Magdalena på hans taktik att tillmäta de rödgröna partierna hemlighetshållande och splittring. Hon påminde Anders om att det är 2,5 år kvar till nästa val och ett då okänt parlamentariskt läge. Med tanke på läget för Moderaternas allianspartier borde de själva intressera sig för sin egen situation och den politik de för. Vidare påminde Magdalena finansministern om att det är han som sitter i regeringen. Det är han som borde svara på frågorna vad man avser att göra för att bekämpa arbetslösheten.

Jag gillade när hon bet ifrån!

Länkar: DN Debatt, Arbetet, Arbetet, da.se, Arbetet, Arbetet, ka.se, Rapport, dn.se, Ekot, di.se, Rapport, di.se, Ekot, Ekot, Rapport, dn.se, di.se, di.se, di.se, dagens arena, di.se, di.se, dn.se, di.se, Ekot, E24, dn.se, di.se, di.se, dn.se, di.se, Rapport, Rapport, Rapport, Ekot, di.se, dn.se, dn.se, SvD, di.se, Ekot, dn.se, di.se, SvD, dn.se, Rapport, di.se, dn.se, dn.se, E-K, dagens arena, di.se, dn.se, di.se, Rapport, E-K, di.se, dagens arena, Ekot, di.se, SvD, Ekot, Rapport, dn.se, Rapport, di.se

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige, Björn Fridén, Lena Sommestad, Martin Moberg, Ylva Johansson, Alliansfritt Sverige, Olas tankar, Veronica Palm, Martin Moberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Peter Andersson, Peter Johansson Kent Persson, Thomas BöhlmarkShadé JalaliGöran ZettergrenJohan Ulvenlöv, Löntagarbloggen

Industribloggare: Leine Johansson

Av ord blir buken inte full


Jag har på dagens DN Debatt läst partiledarnas, för de fyra borgerliga partier som utgår Sveriges regering, inlägg om den kommande vårbudgeten. Inlägget innehåller de vanliga harangerna om ansvar för den svenska statens ekonomi och framgångsrika politik för att skapa fler arbetstillfällen etc. Det är tydligt att det i någons dator ligger en dokumentmall som styr vilket innehåll denna typ av inlägg ska innehålla. Till slut kommer man fram till den del då man börjar beskriva de politikområden man avser att prioritera i den kommande vårbudgeten:

  • Fler i arbete på en inkluderande arbetsmarknad
    Man vill sänka trösklarna till arbetsmarknaden medelst sedan tidigare kända metoder. Man pratar även kort om utbildning för att stärka arbetssökande. Avslutningsvis vill man diskutera med arbetsmarknadens parter.
  • Förbättra välfärden
    Partiledarna pratar vackert om saker de vill förbättra. Här får man ju vänta till på måndag för att få läsa vad de avser att göra på detta område mer konkret.
  • Förstärkt konkurrenskraft
    Regeringen avser att komma med reformer kring företagsbeskattning och begränsning av skatteplanering. Man avser vidare att till hösten återkomma med en infrastrukturproposition.

Det är ett ordfyllt inlägg med inte särskilt mycket verkstad. Det verkar som fokus ligger på att lämna förslag kommande höst. Det visar sig väl vad som kommer att finnas i den vårbudget som den borgerliga regeringen presenterar på måndag.

Länkar: DN Debatt, SvD, Rapport, di.se, E24, Ekot, dn.se, dn.se, Ekot, Rapport, SvD

Andra som skrivit: Ann-Sofie Wågström, Alliansfritt Sverige, Olas tankar, Martin Moberg, Peter Andersson, Peter Johansson, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: