Bloggarkiv

Regeringen köper sig idéer


… åååh Världsbanken!

De borgerliga regeringspartierna har gjort det till en ”skön” konst att låta skattebetalarna betala för deras idéutveckling. De började med den, så kallade, framtidskommissionen.

I ett mångordigt inlägg i Svenska Dagbladet motiverar statsråden Lööf och Borg varför det är nödvändigt att ur statskassan betala Världsbanken 6.000.000 kronor för att utveckla regeringspolitiken. De säger att …

Detta är första gången som Världsbanken granskar ett land som Sverige på ett så omfattande sätt. Deras expertis kommer att vara en viktig hjälp för att identifiera problem för de svenska företagen och skapa förutsättningar för att utveckla regeringens politik ytterligare.

Den borgerliga regeringen kommer säkert inte att besviken över de förslag som rapporten kommer att förorda. Världsbanken brukar ju rekommendera ekonomiska åtgärder populära bland högerpolitiker.

Länkar: SvD Brännpunkt, di.se

Fler som skrivit: Peter Johansson

En inkonsekvent hållning från statliga myndigheter


Unionens avtalskamp gällande callcenterföretaget CRS Fokus blir en fråga för riksdagen. Vänsterpartiets riksdagsledamot Ali Esbati ställer en interpellation till näringsminister Annie Lööf.

Frågan gäller att företaget genom länsstyrelsen fick en miljon kronor i etableringsstöd. Tillväxtverket nekade samtidigt företaget stöd eftersom man inte erbjöd kollektivavtalsliknande villkor till de anställda.

Ali Esbati konstaterar att detta förefaller vara en ganska inkonsekvent hållning från de statliga organen. Ali Esbati frågar därför Annie Lööf om hon tänker se över policyn vid utdelningsbidrag ”så att krav på kollektivavtal blir en självklarhet?”

Ali Esbati har en poäng i sin fråga till ministern. Jag anser (förstås) att Tillväxtverket var den statliga myndighet som fattade det korrekta beslutet. Men nu har två statliga myndigheter fattat två ganska motstridiga beslut om en och samma arbetsgivare. Därför verkar det behövas en översyn av det statliga regelverket i sådana frågor.

Det ska bli litet intressant att få ta del av ministerns svar på interpellationen.

Andra som skrivit: Martin Moberg, Johan Ulvenlöv

Om alliansens myspys i Annie Lööfs familjehem


Så då är mötet i Maramö över. Jag har i en tidigare bloggpost skrivit om detta möte. Det verkar mest som om de ärade partiledarna mest har haft en trevlig stund på landet. De har fått chansen att manifestera sammanhållning och gott humör de fyra partiledarna emellan. Särskilt mycket verkstad har det ju inte varit. Det var väl knappast någon överraskning att de avser att resa tillsammans fram till nästa års allmänna val.

Jag blev under eftermiddagen uppmärksammad om en giftigt formulerad debattartikel på SVT Debatt. Det är den kände PR-konsulten och tidigare politisk reportern Paul Ronge som jämför mötet med sagan om den där kungen utan kläder.

Paul skriver om alla de journalister och fotografer som fylkats i Maramö för att begapa och lyssna till de fyra partiföreträdarnas tisslande och tasslande. Paul skriver i sitt inlägg att …

Man kan raljera över denna cirkus i Maramö, och gudarna ska veta att det redan gjorts på sociala medier som Twitter. Där har varit rena skrattfesten och ironierna kring icke-händelsen har flödat.

Men för mig fastnar skrattet lite i halsen. För vad de ditresta reportrarna förmedlar är ju svensk landsbygd med psalmböcker och mysigt kakrecept från Annie Lööfs mamma, korvgrillning, myspys mellan partiledare som tillhör det glada goda kamratgänget – vilket då ska jämföras med den sura, okamratliga rödgröna ligan.

Detta totala förytligande, för att inte säga avpolitiserande, kan mycket väl gå hem i stugorna. Vi får en amerikanisering av politiken. Och journalister som agerar tamfåglar kommer att bidra till det.

Och Paul har ju rätt. Alliansen står ju där alldeles naken och utan möjlighet att skyla sig. Men alla står ju där i förhoppningsfull väntan på att få höra vad de fyra nu kommer att offentliggöra och nådesamt förmedla. Det ska bli intressant att få se vad eftermälet till denna sammankomst i Maramö blir. Jag kan tro att det blir till en fotnot i historien om alliansens uppgång och fall(?).

Länkar: SVT Debatt, Aftonbladet debatt, dn.se, SvD, di.se, dn.se, dn.se, dagens arena, SvD

Andra som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Högberg, Den sjätte mannen, Den sjätte mannen, Annika Högberg, Peter Johansson, Den sjätte mannen, Martin Moberg

Korvgrillning i Maramö


Teamwork i solsken

Det verkar som om ledarna för de fyra regeringspartierna har haft en trevlig måndag. De har inför fotografers febrila fotografiska insatser satt upp en alliansflagga och grillat korv.

Sedan har de väl fört diskussioner mer eller mindre väl väl förberedda av partiernas partisekreterare och andra partitjänstemän.

Vad samtalen kommer att leda fram till kommer väl delvis att presenteras. Annat kommer inte att redovisas. Det förmenta syftet för mötet är att lägga grunden för en tredje gemensam valseger.

Det mest konkreta som presenterades under måndagen är att de fyra partierna ska genomföra ett gemensamt konvent i juni månad 2014. Syftet ska tydligen vara att manifestera gemenskap och en start på valrörelsen. Det är säkert en jättebra idé även om det låter lika spännande som en röd-grön dag i Kungsträdgården.

Under tisdagen presenterades att man kommer att bilda fem arbetsgrupper. Gruppernas slutsatser kommer att leda fram till ett gemensamt valmanifest som presenteras i augusti 2014. Vad jag förstår av Svenska Dagbladets artikel kommer Centern och Kristdemokraterna att presentera egna valmanifest.

Det är fortfarande långt kvar till nästa års val och mycket kan hinna förändras innan deras konvent ska genomföras. Men det är klart att läget inför nästa års allmänna val är betydligt annorlunda än vad det har varit. Två av regeringspartierna står inför hotet att inte ens komma in i riksdagen. Det innebär att det parlamentariska läget ser mer intressant ut än vad det har varit på ett tag. Förutsättningarna för en alliansregering kan försvinna.

Den viktiga frågan blir hur det största borgerliga partiet väljer att agera. De kan förstås satsa på att själva forma politiken och hoppas kunna skapa en riksdagsmajoritet tillsammans med Folkpartiet och åtminstone ett ytterligare alliansparti. De kan också välja att låta allianspartierna få mer utrymme för sina frågor än vad röstandelen egentligen skulle motivera.

Jag hoppas att de fyra partiledarna har haft trevliga och givande dagar. Det är bra att kunna träffas under mer informella former ibland. Men mötet i Maramö kommer knappast att gå till historien som en avgörande händelse i alliansens historia.

Länkar: dn.se, SVT, Ekot, Ekot, Ekot, Arbetet, SvD

Andra som skrivit: Peter Högberg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Johan Westerholm, Martin Moberg, Ola Möller, Johan Westerholm, Ann-Sofie Wågström, Ola Möller, Peter Johansson

Samhället har blivit kallare under alliansens år vid makten


Om ett möte i Maramö

Partiledarna för de fyra regeringspartierna kommer att träffas hos Annie Lööf. Jag vet inte men kan ana att syftet är att hitta tillbaka till magin från mötet hos Maud Olofsson en gång för länge sedan. Med tanke på att inbjudan lämnades i juli förra året och inledningsvis knappt uppmärksammades av ”allianskamraterna” verkar det vara en bit kvar att gå.

Två ekonomisk-politiska talespersoner – Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) – uppmanar i en debattartikel de borgerliga partierna att leverera svar på viktiga utmaningar som Sverige står inför. Magdalena och Per framhåller även att allianspartierna inte kan undgå svar för den utveckling som skett under deras år vid makten. Magdalena och Per önskar svar inom följande stora utmaningar (och där alliansen skändligen misslyckats – min kommentar):

  • Nästan 400000 människor är arbetslösa. Samtidigt har företag svårt att hitta ny personal med rätt kompetens. Dessutom skärps konkurrensen om utbildningsplatserna när regeringen minskar antalet högskoleplatser.
  • Skolresultaten har nu försämrats i sex år. Föräldrarnas bakgrund spelar allt större roll för barnens resultat. Om inte kunskapsresultaten börjar förbättras kommer Sverige få mycket svårt att hävda sig i konkurrensen med andra länder.
  • Vi står inför flera utmaningar gällande miljö och resurser. Den viktigaste av dessa är klimatfrågan som enbart den innehåller drivkraft för flera framtida teknikskiften.

Företrädare för de borgerliga regeringspartierna har i tid och otid avkrävt svar från socialdemokraterna. De har låtit påskina att de fyra regeringspartierna minsann är sammanpratade och eniga. Oppositionen ska i motsats till alliansen vara splittrade och oeniga i det mesta. Så enkel är ju verkligheten verkligen inte. Med två partier inom alliansen stående på röstopinionens brant och med ett parti större än de övriga tillsammans är inte situationen så idyllisk som de påskinar.

Magdalena och Per ställer relevanta frågor till de mötande i Maramö. Jag misstänker dock att de knappast kommer att få raka svar efter det kommande mötet. Snarare kommer väl svaren bli att de kommer att ge svar i god tid innan valet.

Länkar: SvD Brännpunkt, SvD, SvD, di.se, SVT, dagens arena

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Roger Jönsson, Martin Moberg, Peter Johansson, Martin Moberg, Roger Jönsson, Johan Westerholm, Roger Jönsson

Annie Lööf bröt inte mot upphandlingsreglerna


Dagens Industri rapporterar att en utredning av Konkurrensverket visar att Näringsdepartementet inte bröt mot några upphandlingsregler när man genomförde sin julfest. Utredningen visar att Näringsdepartementet genomfört arrangemanget …

… enligt gällande ramavtal för mötes- och evenemangstjänster …

I Aftonbladets rapportering sägs att julfe … seminariet …

… , som enligt Ahlén var huvudaktiviteten, kostade inte ens en tiondel av julfesten. Tidsmässigt pågick seminariet i fyra timmar och 10 minuter – festen varade i sju timmar och 20 minuter.

Så trevligt att en sten fallit från Annie Lööfs axlar i och med detta besked. Kan jag tro att planeringen är i full gång inför nästa spännande seminarie/julfest?

Fikat hos Annie Lööf skjuts på framtiden


Ekot meddelar att den borgerliga fikastunden med partiernas ordföranden kommer att skjutas på framtiden. Tydligen har man haft så mycket att göra att de inte hunnit med att organisera träffen i Annies bostad.

Centerpartiets ordförande bjöd ju under våren partiledarkollegorna hem till  hennes bostad. Syftet var kanske att försöka återskapa magin kring mötet hos Maud Olovsson då ”alliansen” i någon mening bildades. Det var först när ordföranden för det största partiet i regeringen i Visby i somras tackade ja till inbjudan som det såg ut att kunna bli nåt.

Det verkar ju inte som om entusiasmen från Annies kompisar verkar vara överdrivet stort för en fikastund hemma hos henne. Mötet blir säkert av – men eventuell glans kring det mötet har redan falnat bort.

Falsk matematik


Den 20 augusti skrev riksdagsledamoten (M) Gunnar Axén i en insändare i tidningen Folket att …

Socialdemokraternas enda jobbpolitik består istället av förslag som gör det dubbelt så dyrt att anställa unga. Det …

Den 4 oktober skriver partiledaren (C) tillika näringslivsministerna Annie Lööf i Svenska Dagbladet att …

En höjd restaurangmoms och fördubblad kostnad för att anställa unga slår undan benen …

Detta står som två exempel på den borgerliga desperationen i tider av vikande opinionssiffror. Man tvekar tydligen inte i att på alla sätt överdriva och beskriva socialdemokratisk politik på de mest alarmerande vis.

Viktor Tullgren rättar i en replik Annie Lööfs påstående:

Om en arbetsgivare väljer att anställa en ungdom med en månadslön om 16 000 kr så betyder det att arbetsgivaravgiften idag blir 2 478 kronor. Kostnaden av anställningen blir därmed 18 478 kronor. Avskaffas halveringen av arbetsgivaravgiften för unga blir arbetsgivaravgiften för samma ungdom istället 5 027 kronor, viket gör att kostnaden att anställa ökar till 21 021 kronor. Detta är en ökning av anställningskostnaden med 13,8 procent. För att Annie Lööfs påstående om att anställningskostnaden dubblerats skulle vara sant, så skulle kostnaden ha behövt ökas med 100 procent, det vill säga från 18 478 kronor till 36 956 kronor.

Utbildningsministern kanske skulle kunna ordna några matematikklasser för de borgerliga ledamöterna i Sveriges Riksdag och Regering. Ska man föra debatt gäller det ju att förhålla sig till fakta på ett mer korrekt vis än vad som ovan visats upp.

Andra som skrivit: Peter Johansson

Om en vidlyftig skattesänkning


Så då verkar den borgerliga regeringen kommit till botten av sin tomtesäck (höstbudgeten). Man har kommit överens om att sänka bolagsskatten från 26 % till 22 %. Reformen ska börja gälla redan från årsskiftet. Svenskt Näringsliv kommer ju inte att tacka nej till denna gåva men har ju tidigare framfört att man önskat andra åtgärder för att stödja näringslivet.

Reformen beräknas kosta omkring 16 miljarder kronor. Hälften av den summan hoppas regeringen få tillbaka genom åtgärder för att komma åt, de så kallade, räntesnurrorna. Man kan väl hoppas att man hittar på ett system som får avsedd effekt. De större företagen har ju medel att betala till kreativa skatte- och andra juridiska experter för att finna utvägar att minimera skatten. Näringsminister Annie Lööf talar förhoppningsfullt om att denna skattesänkning kan bli viktig eftersom

Vi gör detta därför att det är avgörande för var de multinationella bolagen lägger investeringar, fabriker och huvudkontor.

Det är nog att hoppas på för mycket. Historien har ju visat att när det gäller att placera huvudkontor så har man ju hellre sett till rent privatekonomiska fördelar för de högre cheferna. En del stora företag i Sverige har  ju redan hittat utvägar att minimera bolagsskatten. Volvo är ju ett exempel på ett multinationellt bolag som inte har betalat skatt i Sverige de senaste åren. Regeringen hoppas på att reformen ska bidra till att minska arbetslösheten. Hoppas kan man ju alltid, men som Leif Svensson, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund, säger

Det här är helt fel. Sänkt bolagsskatt kommer inte att påverka arbetslösheten i Sverige. Sänkt bolagsskatt påverkar nämligen inte små och medelstora företag eftersom det ändå är så små vinster.

Jag ser i min verklighet att underleverantörer till de större verkstadsföretagen är hårt pressade ekonomiskt. De större företagen förhandlar knappast om priser, det handlar ofta om rena direktiv uppifrån om att sänka priserna. Vidare är det ganska vanligt att de större bolagen dikterar betalningsvillkoren i, för de mindre bolagen, negativ riktning. Det handlar om att underleverantörerna får vänta upp till en 100 dagar på att få betalt. Det innebär att man agerar som bank för de stora. Det är endast i de fall då underleverantörer besitter kunskaper och produktionsresurser som de stora avhändat sig som ett mer jämställt förhållande kan uppstå.

Magdalena Andersson är försiktigt positiv till reformen trots sitt uttalande att …

Men jag måste se finansdepartementets samlade beräkningar innan jag riktigt kan ta ställning till om Sverige har råd med en sådan här vidlyftig skattesänkning.

Det kommer säkert att bli en majoritet bakom regeringens förslag när det gäller sänkt bolagsskatt. Det faktum att jag är försiktigt negativ i detta avseende kommer ju att ha liten betydelse i den allmänna debatten.

Länkar: SVT, SvD, Ekot, dn.se, dn.se, Ekot, dn.se, Ekot, dagens arena, Fokus, dn.se, Ekot

Industribloggare: Kaj Raving

Lönesänkningar kan skada den ekonomiska tillväxten


Det finns två partier i den borgerliga regeringen som driver frågan om att löner borde sänkas för ungdomar och i vissa branscher. De driver dessa krav, säger de, i omsorg om att ungdomar och andra lättare ska kunna erhålla ett avlönat arbete. Teorin bygger på att om det blir billigare att anställa kommer fler att få arbete. Detta system har ju redan prövats. Arbetsgivare som anställer personer som är 25 år och yngre erhåller rabatt på de sociala avgifterna (50 %). Vilken verkan detta har haft på ungdomarnas arbetslöshet är ju delad. Ingen kan väl knappast förneka att fortfarande är ungdomars arbetslöshet hög.

Jag tillhör de som inte anser det som eftersträvansvärt med att sänka löner för ungdomar. Jag tror inte på att detta skulle påverka arbetslösheten annat än på marginalen. Att International Labor Organization (ILO) har uttalat att sänkta löner kan vara skadlig för ekonomin stärker mig i min uppfattning. Patrick Belser, ekonom på ILO, säger att …

När lönesänkningar sänker den inhemska konsumtionen mer än vad de ökar export och investeringar har det en negativ effekt på ett lands ekonomiska tillväxt. Om lönesänkningar görs samtidigt i alla länder kommer konkurrensfördelarna att utebli och de negativa effekterna som dessa sänkningar har på konsumtionen skulle kunna leda till världsvid nedgång på efterfrågan och sysselsättning.

Jag misstänker dock att vare sig Folkpartiet eller Centerpartiet kommer att låta sig övertygas av ILO:s uttalande.

Länkar: fackligt.eu, Kollega

%d bloggare gillar detta: