Bloggarkiv

Försvarar Centern budgetens integritet?


Under gårdagen fortsatte media diskussionerna om huruvida en regering ledd av Stefan Löfven har några som helst möjligheter att få igenom en statsbudget i den kommande riksdagen. Bakgrunden till diskussionerna finns i det besked som de borgerliga partiledarna meddelade i ett debattinlägg.

De sade där att de inte kommer att hindra att Stefan Löfven väljs som statsminister i det fall de röd-gröna partierna tillsammans blir större än allianspartierna. Däremot kommer de fyra borgerliga partierna att presentera ett gemensamt budgetförslag som de kommer att söka majoritet för. Underförstått är de beredda att få sin politik genomförd med (passivt) stöd av SD.

Martin Ådahl

Men pressen från omvärlden på, framför allt, FP och C växer. Det är kanske bakgrunden till centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl uttalande om att Centern kommer att respektera ”budgetens integritet”. Med det menar han att man inte tänker sig att bryta ut enskilda förslag ur ett kommande förslag till röd-grön(?) statsbudget.

Jan Björklund menar dock att Folkpartiet är fullt beredda att agera på det sätt som Martin Ådahl inte vill göra. Jan Björklund säger

Socialdemokraterna har satt standarden. Vi ville inte att regelverket skulle tolkas så. Men som man bäddar får man ligga.

Samtidigt öppnar Jan för sakpolitiska uppgörelser inom energipolitiken och i infrastrukturfrågor.

Ansvaret ligger förstås tungt på Stefan Löfven och den kommande regeringen att formulera politiska förslag som har möjlighet att vinna en majoritet av riksdagens ledamöter. Man kommer säkert att förlora en del och att vinna en del. Men det kommer knappast att vara omöjligt att få igenom statsbudgetar eller att lägga andra förslag till Riksdagen.

Men man kommer säkert att få lägga en del politiska frågor och krav på hatthyllan.

Länkar: dn.se, di.se, di.se, SvD, SvD, dn.se, SvD, di.se, dn.se, Ekot, di.se, di.se, di.se, Ekot, dn.se, di.se, Ekot, dn.se, SvD, di.se, dn.se, SvD, Ekot, dn.se, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

KD:s behov av taktikröster


I helgen har de svenska kristdemokraterna träffats för kommun- och landstingsdagar. Jag har inte följt detta evenemang särskilt djupt. Träffen genomförs i skuggan av partiets dåliga opinionssiffror.

Kristdemokraterna har under en längre tid fått opinionssiffror som tyder på att man inte kommer att få ihop tillräckligt antal röster för att komma in i Riksdagen.

Partiets enda hopp i det kommande valet är att locka tillräckligt antal taktiksröstande moderater för att komma över spärren till Riksdagen. Men problemet är ju bara det att man har att konkurrera med ytterligare ett borgerligt parti. Det ställer ju de moderata/allmänborgerliga väljarna inför ett svårt val. Vem ska man ge sin röst?

Valet står inför att ge rösten till ett parti som faktiskt klarar gränsen för att komma in i det svenska parlamentet eller till ett av två som riskerar uteslutning. En röst på endera Centern eller Kristdemokraterna riskerar ju att bli en bortkastad röst. Tommy Möller, professor i Statsvetenskap, säger om valet 2010 att …

… KD fick 32 procent av rösterna av personer med ett annat parti närmare hjärtat. För Centern var motsvarande siffra 29 procent. Det innebär att man precis klarat riksdagsgränsen utan stödrösterna.

De moderata och allmänborgerliga väljarna står verkligen inför ett svårt val i höst. Ge rösten till ett säkert parti eller riskera att kasta bort sin röst.

Länkar: dn.se, SvD, SvD

Centern har kört huvudet i väggen


Dagens Industri och Svenska Dagbladet skriver i varsin artikel om Centerpartiets opinionskris. Partiet har ju en längre tid legat på nivåer i opinionen som antyder att man inte klarar av riksdagsspärren i det kommande valet. De senaste siffrorna som angav 2.8 % har tydligen ruskat om ordentligt i partileden.

Även om man utåt visar upp ett positivt ansikte och talar om att man är duktig på att spurta in i mål i valrörelsens slutskede är det uppenbart att partiets problem är allvarligt. I de två artiklarna anges debatten om det partiprogram som lades fram för ett år sedan som en anledning till opinionstappet.

Som ett gammalt folkrörelseparti har centern länge kunnat lita till fotarbete ute i bygderna för att kunna samla de röster som behövts. Men det verkar som om dessa tider är över. Centerpartiet kommer att vara beroende av stödröstande borgerliga väljare. Men ska Centern få dessa röster krävs att man på egen hand ligger på en nivå där eventuella stödröster inte känns som bortkastad möda. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att …

Har ingenting hänt efter vårbudgeten då är det nog rökt för alliansen. … Då är det mycket lättare för moderata väljare att se om sitt eget hus och stärka det egna partiet.

Jag har tidigare uttryckt att Kristdemokraterna står närmare en uteslutning från Riksdagen efter höstens val. Men nu … vete tusan!

Det är fortfarande en lång resa fram till den 14 september då facit gives. Allt kan fortfarande hända. Centerpartiets och Kristdemokraternas prekära opinionsläge innebär att de måste ges stort utrymme i den kommande vårbudgeten. Samtidigt har Moderaterna för omvärlden meddelat att tiden för skattehöjningar, för tillfället, är över.

Det kan bli en intressant dragkamp att följa mellan de fyra partiernas ordföranden när de ska förhandla om vårbudgetens innehåll och politiska prioriteringar.

Länkar: di.se, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Om borgerlig ”populism”


Minister framför fd ministrar

Svenska Dagbladet har idag publicerat en intervju med Annie Lööf. I intervjun markerar hon höga ambitioner inför det kommande valet. Hon siktar på en valseger för den borgerliga alliansen och att Centern ska få fler ministrar i en kommande regering.

Annie vill, bland annat, att arbetsmarknadsministern ska vara centerpartist. Hon vill, nämligen, kunna kombinera näringspolitiken med arbetsmarknadspolitiken.

Annie säger att Centerpartiet inte kommer att mumla i de frågor som man anser vara viktiga. De kommer att vara något av pådrivare inom den borgerlia alliansen.

Det i intervjun som framhållits starkast är Annies kritik av Anders Borg och Jan Björklund. De anklagas för att vara populister och att närmast gå i Jonas Sjöstedts ledband.

Det är klart att både (CP) som (KD) har det jobbigt. De har bägge hamnat i skuggan av regeringens storebror. Partierna befinner sig i ett läge där de riskerar att inte ens komma in i riksdagen efter valet. Så det är klart att centern känner ett visst behov av att prata klarspråk. Kanske hoppas de locka över tidigare moderata väljare.

Det lär ju visa sig om partiets taktik kommer att löna sig. Politiskt klarspråk kan ju både verka avstötande som lockande bland opinionen.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SvD

Så skriver Centern om historien


Annika Qarlsson

Jag har läst ett debattinlägg undertecknad av Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson. Däri omtalar hon att Centerpartiet har varit garanten och de som drivit fram reformen av, så kallade, YA-anställningar. Deras kamp har skett trots aktivt motstånd från fackföreningar. Det är minsann ett något intressant(?) sätt att skriva om historien.

Hon låter förstå att fackföreningar länge har varit motståndare till liknande arrangemang där ungdomar kombinerat arbete och utbildning. Sanningen är snarare den att sådant har funnits inom många branscher. Fackföreningar är i många fall pådrivare av sådant.

Ett gott exempel är det system som funnits inom byggbranschen där arbetsgivarna och fackföreningar har byggt upp ett system där ungdomar som kommer från Byggprogrammen fortsätter sin utbildning i kombination med arbete. Inom verkstadsindustrin har det funnits yrkesutbildningsavtal sedan lång tid tillbaka.

IF Metall tecknade 2010 det yrkesintroduktionsavtal som sedan statsminister Fredrik Reinfeldt lät plocka upp som ett politiskt initiativ. Tillsammans med arbetsgivarna inom industrin har IF Metall utvecklat konceptet med Teknikcollege för att höja status och kvalitet på utbildningar till arbete inom industrin. I dessa utbildningar är det grundläggande med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv.

Svenska fackföreningar har inte varit motvilliga till att hitta system för att kombinera arbete med utbildning. Det den svenska fackföreningsrörelsen har varit motståndare till har varit att sänka ingångslöner. Centerpartiet har varit starka pådrivare för sådant. Det har inte handlat om att kombinera arbete med utbildning.

Centerpartiet har ansett att löner ska sänkas rakt av för ungdomar. Annika Qarlssons inlägg synes mest avsett att skriva om historien. När det gäller YA-jobb är det fackföreningar och arbetsgivare som har utvecklat systemet och det är Moderaterna, snarare än Centerpartiet, som har fångat upp frågan till att göra politisk verkstad av.

Fler som skrivit: Thomas Carlén, Roger Jönsson

En för alla – alla för en


En förhoppning om valvinst

De borgerliga partierna har valt att hålla hårt fast vid den formel som gett dem regeringsmakten två val å rad. Men det är en formel med stora risker med tanke på det opinionsmässiga läge som två av regeringens pusselbitar drabbats av.

Både Centerpartiet och Kristdemokraterna har under en längre tid ägnat sig åt en Riksdagens lindans. I en stor mängd av opinionsundersökningar har partierna hamnat under riksdagsspärren om 4 %. Det räcker att ett av dessa partier inte kommer in i riksdagens varma kammare för att säkerställa en valförlust för alliansen.

Svenska Dagbladet skrev för några dagar sedan förhoppningsfullt att stödröster för (KD) och (C) kan rädda den borgerliga regeringen. Tidningen har låtit Sifo fråga 4.750 personer om de är beredda att stödrösta på något av partierna (C) eller (KD) om de riskerar att inte komma in i Riksdagen. De flesta (66 %) svarade nej på den frågan.

Bland borgerliga väljare kan dock drygt 40 % tänka sig att göra det offret. De flesta skulle  välja Centerpartiet i ett sådant val. Det styrker väl mångas uppfattning om att Centerpartiet har störst möjlighet att få tillräckligt antal röster för att komma in i Riksdagen. Men det är ändå som Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms universitet, uttrycker det …

Allmänborgerliga väljare inser ju att de kan behöva stödrösta om de vill ha kvar en borgerlig regering. Men det finns en massa spännande dilemman för väljarna här. Om bägge ligger nära spärren – vem ska få hjälp? Om ett parti ligger en liten bit över spärren och det andra en bit under är det partiet med de lägre siffrorna som kommer att få stödet.

Moderaterna kommer att behöva lämna ganska mycket spelrum över till Centern och Kristdemokraterna för att de ska profilera sina frågor i valrörelsen. Det ska bli spännande att se hur alliansens gemensamma valprogram kommer att se ut. Jag kan ju gissa att det kommer att bli tillräckligt otydligt för att lämna utrymme för (C) och (KD) att driva sina hjärtefrågor. Samtidigt kommer detta att urholka deras kritik över att de röd-gröna partierna inte kommer att driva ett eget gemensamt valprogram.

Min gissning är att (KD) står närmast inför att förpassas ut ur Riksdagens gemenskap. Men inget är ju säkert och det är allt för tidigt att utropa valsegrare.

Länkar: SvD, dn.se, SVT, di.se

Lööf och företagen


Annie gillar lärlingar

Ordföranden för rikets rikaste parti, Annie Lööf, har hållit hov/sommartal under tak på det fagra Djurgården i Stockholm. Enligt medias rapportering var temat för talet företag, företag, företag etc.

Eftersom Centerpartiet har haft statsrådsposten som Näringslivsministern sedan 2006 är det kanske inte att undra på att man i retoriken försöker vara företagens bästa kompis. Det har ju i allmänhet mest blivit till retorik.

Nåväl. I talet framhöll Annie Lööf att partiets viktigaste krav kommer att vara att avskaffa den andra sjuklöneveckan samt att införa ett ”riktigt” lärlingssystem. Jag har väl inget emot att man tar bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan. Jag skulle ju helst vilja se införandet av någon typ av för arbetsgivarna solidarisk och obligatorisk rehabiliteringsförsäkring. I det fallet skulle det ju passa väl att ta bort arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöenveckan. Jag misstänker väl dock att (CP) och den borgerliga regeringen inte delar min ståndpunkt.

Det verkar som om de tre mindre partierna av regeringens fyra driver på när det gäller införande av lärlingssystem. De kommer nog att få det svårare där. Moderaterna har ju bundit upp sig hårt för införande av introduktionsavtal inom, framför allt, LO-förbundens verksamhetsområden. (M) har lovat statliga pengar för att stödja framväxten av sådana avtal samt att avskaffa arbetslöshetsavgiften.

Det är väl först när Fredrik Reinfeldt hållit sitt sommartal som vi kommer att ana hur prioriteringarna i den kommande höstbudgeten kommer att se ut. Det talet lär avgöra huruvida Annie får gehör för sina tankar.

Länkar: Ekot, dn.se, dn.se, SvD, SVT, di.se, SvD, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Ann-Sofie Wågström, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Peter Johansson

Centerpartistisk desperation


I ett något besynnerligt inlägg försöker Eskil Erlandsson (landsbygdsminister) och Ulrika Carlsson (skolpolitisk talesperson) beskriva lösningen både på ungdomars arbetslöshet som utvecklingen i glesbygd.

De menar att samtidigt med den höga ungdomsarbetslösheten är behovet av arbetskraft, inom vissa yrken och speciellt på landsbygden och i bruksorter stor. De föreslår tre åtgärder såsom en slags pandoras ask:

  1. Locka fler elever till yrkesprogrammen
    De säger att det måste finnas en större flexibilitet i yrkesprogrammen så att elever också väljer att söka de mer praktiska utbildningarna. Man måste motverka de onda socialdemokraternas propaganda gentemot praktiska yrkesutbildningar. Det är tydligen socialdemokraternas fel att allt färre ungdomar söker sig till dessa typer av utbildningar.
  2. Stärka kopplingen till näringen och dess branscher
    De vill skapa ett lärlingssystem av tysk typ. Det kan måhända vara en riktig åtgärd trots att det finns en del nackdelar med ett sådant system. Det finns en risk av inlåsning av lärlingarna till vissa företag och arbeten.
  3. Ge småföretag tillgång till yrkesintroduktionsavtal
    Eskil och Ulrika verkar gilla den typ av avtal som de fackliga organisationerna medverkat till att teckna. De vill dock att även företag som inte är anslutna av avtal ska kunna använda yrkesintroduktionsavtal. Det verkar som om de anser de fackliga organisationerna som änna onda typer som förvägrar små företag på landsbygden tillgång till denna lösning.

Det verkar som om syftet med detta inlägg är att framställa socialdemokraterna och fackliga organisationern som motsatsen till allt gott och ädelt. Kopplingen mellan ungdomars arbetslöshet och att hjälpa företag på landsbygden känns också något ansträngd och långsökt. De åtgärder som de framför är ju väldigt generella och kan användas i storstad som glesbygd.

Deras försök att ge socialdemokraterna skulden för att ungdomar inte söker till yrkesutbildningar känns otroligt obegåvat och desperat. Det är ett rejält bottennapp och syftar endast till att skandalisera en politisk motståndare. De verkar ha missat att arbetsgivarnas representanter är minst lika kritiska till den förändring av yrkesprogrammen som regeringen genomfört.

Detta centerpartistiska inlägg bidrar verkligen inte till utveckla en saklig debatt i den viktiga frågan om ungdomars arbetslöshet. Detta sätt att bedriva politisk debatt kommer knappast att främja partiets framtid i den svenska riksdagen.

Det här var riktigt dåligt!

Industribloggare: Carola Andersson

Alliansen måste agera för att bekämpa organiserad brottslighet


Det här är människohandel!

Det har ju vid flera tillfällen framkommit att migrerande arbetare som anlänt till Sverige arbetar under avtals- och lagstridiga villkor. De fackliga organisationerna har därför föreslagit att lagstiftningen måste reformeras i flera punkter. TCO har i en rapport följande åtgärder:

1. Efterhandskontroll av att den utbetalda lönen överensstämmer med den utlovade.
2. Verksamma sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot reglerna.
3. Skärpt försörjningskrav, med krav på minst 80 procents tjänstgöringsgrad.
4. Stärkt rättslig ställning för arbetserbjudandet.
5. Särskilda regler då arbetstagaren är fortsatt anställd i ett annat land, t ex genom ett bemanningsföretag.

Dagens Arena har via e-post frågat ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott om de är villiga att ställa sig bakom TCO:s förslag. De socialdemokratiska ledamöter som svarat ställde sig bakom de fem punkterna. Miljöpartiets gruppledare och arbetsmarknadspolitiske talesperson Mehmet Kaplan är också positiv till TCO:s förslag.

Däremot har det inte kommit lika positiva svar från borgerliga ledamöter. Det är kanske inte att förvåna sig över. Ansvarigt statsråd motsätter sig i detta läge varje ytterligare förändring av lagstftningen. Han säger till Dagens Nyheter att …

…  jag är inte beredd att göra sådana förändringar som till exempel bindande anställningserbjudanden.

Men det verkar som om det finns delade meningar inom Centern i denna fråga. Centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander säger i DN att …

Det här är människohandel, vi i Alliansen måste agera för att bekämpa organiserad brottslighet, som i dag gör stora pengar på handel med arbetstillstånd, med mycket liten risk att åka fast.

Däremot menar Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet, att …

I det här fallet, där arbetsgivaren helt uppenbart inte följt lagen, har vi sett att den svenska modellen står sig fortsatt stark. Parterna har tagit sitt ansvar för att reda ut detta. Hade inte en lösning skett genom förhandlingar hade facket vidare haft möjligheten att vidta stridsåtgärder. Hade det visat sig att den svenska modellen och parterna inte klarat att lösa detta hade vi fått fundera på att se över delar av era regelförändringar. Men i nuläget är det viktigast att det uppdrag som Regeringen gett Migrationsverket om skärpta kontroller för företagen, bl.a. i just skogsnäringen, verkligen får verka fullt ut.

Jag anser att kraven på de sökande företagen ska stärkas. De ansökningshandlingar som arbetsgivare skickar till Migrationsverket måste få en starkare rättslig ställning. Det är många arbetstagare som råkar illa ut. Mörkertalen är stora i denna fråga. De fackliga organisationerna har inga som helst möjligheter att ordna en sådan bevakning och/eller att följa upp ansökningarna.

Jag misstänker dock att regeringen inte har för avsikt att på något avgörande vis göra några förändringar av gällande lagstiftning.

Länkar: dn.se, dagens arena, SvD

Andra som skrivit: Peter Johansson

%d bloggare gillar detta: