Bloggarkiv

Försvarar Centern budgetens integritet?


Under gårdagen fortsatte media diskussionerna om huruvida en regering ledd av Stefan Löfven har några som helst möjligheter att få igenom en statsbudget i den kommande riksdagen. Bakgrunden till diskussionerna finns i det besked som de borgerliga partiledarna meddelade i ett debattinlägg.

De sade där att de inte kommer att hindra att Stefan Löfven väljs som statsminister i det fall de röd-gröna partierna tillsammans blir större än allianspartierna. Däremot kommer de fyra borgerliga partierna att presentera ett gemensamt budgetförslag som de kommer att söka majoritet för. Underförstått är de beredda att få sin politik genomförd med (passivt) stöd av SD.

Martin Ådahl

Men pressen från omvärlden på, framför allt, FP och C växer. Det är kanske bakgrunden till centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl uttalande om att Centern kommer att respektera ”budgetens integritet”. Med det menar han att man inte tänker sig att bryta ut enskilda förslag ur ett kommande förslag till röd-grön(?) statsbudget.

Jan Björklund menar dock att Folkpartiet är fullt beredda att agera på det sätt som Martin Ådahl inte vill göra. Jan Björklund säger

Socialdemokraterna har satt standarden. Vi ville inte att regelverket skulle tolkas så. Men som man bäddar får man ligga.

Samtidigt öppnar Jan för sakpolitiska uppgörelser inom energipolitiken och i infrastrukturfrågor.

Ansvaret ligger förstås tungt på Stefan Löfven och den kommande regeringen att formulera politiska förslag som har möjlighet att vinna en majoritet av riksdagens ledamöter. Man kommer säkert att förlora en del och att vinna en del. Men det kommer knappast att vara omöjligt att få igenom statsbudgetar eller att lägga andra förslag till Riksdagen.

Men man kommer säkert att få lägga en del politiska frågor och krav på hatthyllan.

Länkar: dn.se, di.se, di.se, SvD, SvD, dn.se, SvD, di.se, dn.se, Ekot, di.se, di.se, di.se, Ekot, dn.se, di.se, Ekot, dn.se, SvD, di.se, dn.se, SvD, Ekot, dn.se, di.se, Ekot

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

Centerns kamp mot väderkvarnar


Sänk priset!

Dagens Nyheter har intervjuat Centerpartiets ordförande Annie Lööf om partiets prioriterade frågor inför det stundande riksdagsvalet. En av partiets prioriterade frågor är ”jobben”.

Som en viktig bit i en strategi för att minska ungdomars arbetslöshet vill man fortsätta på vägen med sänkta sociala avgifter för arbetsgivare som anställer unga människor. Annie vill få ned avgiften till tio procent. Det faktum att denna generella åtgärd är högst ifrågasatt viftar hon obesvärat bort.

I stort det enda som den borgerliga regeringen har åstadkommit med systemet med rabatterade sociala avgifter har varit att skänka pengar till arbetsgivare som ändå skulle ha anställt ungdomar. Sådana generella åtgärder gör vare sig till eller ifrån när det gäller att minska arbetslösheten. Bättre då att använda åtgärder som syftar till att hjälpa de som är i störst behov av hjälpen.

Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik kostar statskassan stora summor pengar utan att därför påverka arbetslösheten. Annies politiska prioritering synes mig lika fåfäng som Don Quijotes kamp mot väderkvarnarna.

Centern har kört huvudet i väggen


Dagens Industri och Svenska Dagbladet skriver i varsin artikel om Centerpartiets opinionskris. Partiet har ju en längre tid legat på nivåer i opinionen som antyder att man inte klarar av riksdagsspärren i det kommande valet. De senaste siffrorna som angav 2.8 % har tydligen ruskat om ordentligt i partileden.

Även om man utåt visar upp ett positivt ansikte och talar om att man är duktig på att spurta in i mål i valrörelsens slutskede är det uppenbart att partiets problem är allvarligt. I de två artiklarna anges debatten om det partiprogram som lades fram för ett år sedan som en anledning till opinionstappet.

Som ett gammalt folkrörelseparti har centern länge kunnat lita till fotarbete ute i bygderna för att kunna samla de röster som behövts. Men det verkar som om dessa tider är över. Centerpartiet kommer att vara beroende av stödröstande borgerliga väljare. Men ska Centern få dessa röster krävs att man på egen hand ligger på en nivå där eventuella stödröster inte känns som bortkastad möda. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger att …

Har ingenting hänt efter vårbudgeten då är det nog rökt för alliansen. … Då är det mycket lättare för moderata väljare att se om sitt eget hus och stärka det egna partiet.

Jag har tidigare uttryckt att Kristdemokraterna står närmare en uteslutning från Riksdagen efter höstens val. Men nu … vete tusan!

Det är fortfarande en lång resa fram till den 14 september då facit gives. Allt kan fortfarande hända. Centerpartiets och Kristdemokraternas prekära opinionsläge innebär att de måste ges stort utrymme i den kommande vårbudgeten. Samtidigt har Moderaterna för omvärlden meddelat att tiden för skattehöjningar, för tillfället, är över.

Det kan bli en intressant dragkamp att följa mellan de fyra partiernas ordföranden när de ska förhandla om vårbudgetens innehåll och politiska prioriteringar.

Länkar: di.se, SvD

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige

Det ser mörkt ut för alliansregeringen


Under söndagen presenterades nya aktuella siffror för det aktuella opinionsläget av Sifo. Förra veckan kom en, för den borgerliga regeringen, något uppmuntrande undersökning. Den antydde något av en vändning i opinionsläget. Men säg den glädje som varar beständigt?

De nya siffrorna pekar mot en ordentlig valförlust för de borgerliga partierna. Särskilt mörkt ser det för tillfället ut för Centerpartiet. De får denna gång endast 2,8 % av de tillfrågade i undersökningen. Med en felmarginal om ± 0,7 procentenheter ligger partiet tydligt utanför Riksdagen. Kristdemokraterna ligger endast något bättre till än sina allianskamrater.

Socialdemokraterna har i denna undersökning ökat till 34,9 % av de tillfrågades röster. Det innebär att partiet ligger på den nivå som man vill nå i det kommande riksdagsvalet.

Stefan Löfven, som intervjuades på söndagkvällen i Agenda, var förstås glad över siffrorna som Sifo rapporterat. Men, som han sade,  …

Jag kommer att kriga som vi är på väg att förlora valet. Vi ska (se) siffrorna som en positiv signal. Vi fortsätter att utveckla politiken så att svenska folket kommer att se att vi är beredda.

Det är förstås en högst riktig inställning. Det är fortfarande nästan sju månader kvar till valet i september. Mycket kan fortfarande hända. Det visade inte minst utvecklingen under 2010 då de borgerliga partierna vände opinionsläget till en valseger. Men de borgerliga partierna har en längre väg att gå denna gång!

Länkar: gp.se, SvDSvDSvDSvDSvD, Ekot, di.se, SVT, dn.se, Ekot, dn.se, dn.se, dn.se

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Ola Möller, Roger Jönsson, Roger Jönsson, Peter Högberg, Alliansfritt Sverige, Calle Fridén, Leine Johansson

Centerns lööftunna förhoppningar


Dagens Nyheter låter nådigt meddela de aktuellaste opinionssiffrorna. De visar, bland annat, att Centerpartiet har det tungt just nu. Partiet har de lägsta/sämsta opinionssiffrorna i DN/Ipsos 35-åriga historia.

Partiledningen meddelar sina partiaktiva och sympatisörer  …

Håll i och håll ut!

Den förhoppning som partiets ledning har är att siffrorna ska stiga ju närmare valdagen man kommer. De hoppas på en sådan utveckling som skedde i föregående valrörelse. Man må ju säga att det är särdeles (Lööf)tunna förhoppningar att lita till.

Det finns ju en betydande skillnad jämfört valrörelsen 2010. Det socialdemokratiska partiet känns bra mycket mer stabilt i opinionens ögon än då. (S) får större förtroendesffror i alla aktuella förtroendemätningar som kommit den senaste tiden. De frågor som partiet prioriterar är i hög grad de som väljarna ser som viktiga.

Dessutom – med två borgerliga partier dansande lina på riksdagsspärren har de borgerliga väljarna två partier att sympatirösta på. Det är frågan om dessa röster räcker till alla behövande. Risken för den borgerliga alliansen är att rösterna splittras på för många och att man därmed får ett än sämre samlat resultat än annars.

Sanningen är väl den som uppmaningen ovan antyder – partiets enda förhoppning är att väljarna ska vakna till en insikt som de inte har idag.

Allt som partiledningen kan göra är att hoppas, hoppas, hoppas … att vinden vänder.

Länkar: dn.se, Ekot, SVT, Ekot, bblat.se, dagens arena, dn.se, di.se, SVT, SvD, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Monica Green, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige, Annika Högberg, Ulf Bjereld, Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Ola Möller, Leine Johansson, Peter Johansson

Om borgerlig ”populism”


Minister framför fd ministrar

Svenska Dagbladet har idag publicerat en intervju med Annie Lööf. I intervjun markerar hon höga ambitioner inför det kommande valet. Hon siktar på en valseger för den borgerliga alliansen och att Centern ska få fler ministrar i en kommande regering.

Annie vill, bland annat, att arbetsmarknadsministern ska vara centerpartist. Hon vill, nämligen, kunna kombinera näringspolitiken med arbetsmarknadspolitiken.

Annie säger att Centerpartiet inte kommer att mumla i de frågor som man anser vara viktiga. De kommer att vara något av pådrivare inom den borgerlia alliansen.

Det i intervjun som framhållits starkast är Annies kritik av Anders Borg och Jan Björklund. De anklagas för att vara populister och att närmast gå i Jonas Sjöstedts ledband.

Det är klart att både (CP) som (KD) har det jobbigt. De har bägge hamnat i skuggan av regeringens storebror. Partierna befinner sig i ett läge där de riskerar att inte ens komma in i riksdagen efter valet. Så det är klart att centern känner ett visst behov av att prata klarspråk. Kanske hoppas de locka över tidigare moderata väljare.

Det lär ju visa sig om partiets taktik kommer att löna sig. Politiskt klarspråk kan ju både verka avstötande som lockande bland opinionen.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SvD

Så skriver Centern om historien


Annika Qarlsson

Jag har läst ett debattinlägg undertecknad av Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson. Däri omtalar hon att Centerpartiet har varit garanten och de som drivit fram reformen av, så kallade, YA-anställningar. Deras kamp har skett trots aktivt motstånd från fackföreningar. Det är minsann ett något intressant(?) sätt att skriva om historien.

Hon låter förstå att fackföreningar länge har varit motståndare till liknande arrangemang där ungdomar kombinerat arbete och utbildning. Sanningen är snarare den att sådant har funnits inom många branscher. Fackföreningar är i många fall pådrivare av sådant.

Ett gott exempel är det system som funnits inom byggbranschen där arbetsgivarna och fackföreningar har byggt upp ett system där ungdomar som kommer från Byggprogrammen fortsätter sin utbildning i kombination med arbete. Inom verkstadsindustrin har det funnits yrkesutbildningsavtal sedan lång tid tillbaka.

IF Metall tecknade 2010 det yrkesintroduktionsavtal som sedan statsminister Fredrik Reinfeldt lät plocka upp som ett politiskt initiativ. Tillsammans med arbetsgivarna inom industrin har IF Metall utvecklat konceptet med Teknikcollege för att höja status och kvalitet på utbildningar till arbete inom industrin. I dessa utbildningar är det grundläggande med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv.

Svenska fackföreningar har inte varit motvilliga till att hitta system för att kombinera arbete med utbildning. Det den svenska fackföreningsrörelsen har varit motståndare till har varit att sänka ingångslöner. Centerpartiet har varit starka pådrivare för sådant. Det har inte handlat om att kombinera arbete med utbildning.

Centerpartiet har ansett att löner ska sänkas rakt av för ungdomar. Annika Qarlssons inlägg synes mest avsett att skriva om historien. När det gäller YA-jobb är det fackföreningar och arbetsgivare som har utvecklat systemet och det är Moderaterna, snarare än Centerpartiet, som har fångat upp frågan till att göra politisk verkstad av.

Fler som skrivit: Thomas Carlén, Roger Jönsson

Annie Lööf fick en tummetott


Det bidde en utredning!

Centerpartiledaren, tillika rikets näringslivsminister, tänkte ta fajjt för att företagen skulle slippa den andra sjuklöneveckan. Efter, antar jag, hårda förhandlingar inom regeringen fick hon en utredning och ett paket om sänkta egenavgifter.

Självklart presenterar hon detta som en seger för Centerpartiets förslag. Och – vem vet – på lång sikt kanske det blir så. Det förutsätter förstås att den borgerliga regeringen blir omvald nästa år.

Ett val som de centerpartistiska ledamöterna i Riksdagen skulle kunna göra är ju att stödja Socialdemokraterna och Miljöpartiet i denna fråga. Men det lär väl knappast komma att ske.

Men, det är klart, när man använder den största delen av reformutrymmet till ett jobbskatteavdrag och att flytta brytpunkten för statlig skatt uppåt så blir det hårda prioriteringar kring de kvarstående smulorna. Man kan inte vinna alla kamper!

Länkar: di.se, SvD, dn.se, Ekot, SvD, di.se, SVT, SVT, SVT

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Alliansfritt Sverige

Om Löfvens hemliga plan


Centerpartiet ut ur riksdagen

Svenska Dagbladet fortsätter att göra reklam för den bok ett par av tidningens journalister skrivit. Denna gång ”avslöjas” att Stefan Löfven har en hemlig plan för att slå ut Centerpartiet ur Riksdagen i nästa års val.

Socialdemokraterna ska ta fram en plan som ska attrahera centerpartistiska kärnväljare på landsbygden. Enligt tidningen stöds dessa tankar av Göran Persson.

Annars verkar artikeln mest handla om att Göran Persson och Stefan Löfven talas vid litet då och då. Vidare rekommenderar Göran socialdemokraterna att bedriva en egen valrörelse i syfte att kunna bilda egen regering. Göran Persson säger att …

Blir valresultatet sådant att det inte fungerar så är vi beredda att ta det ansvar som väljarna har begärt av oss. Då skapar vi en regering baserad på den riksdag som svenska folket har valt.

Tidningen har lyckats skrapa ihop tre artiklar på temat om den förment hemliga planen att utradera det stackars Centerpartiet.

Artiklarna verkar mest vara till för att göra reklam för en nyskriven bok som ska handla om Stefan Löfven. Det känns mest som om tidningen har kokat mycket soppa på spik i detta fall.

Det är klart att Socialdemokraterna måste presentera en politik för att attrahera väljare att rösta på partiet. Vilka av de borgerliga partierna som skulle förlora mest på en socialdemokratisk valseger är väl svårt att veta. Men det är klart att centern och kristdemokraterna har minst marginal att tappa röster i det kommande valet.

Länkar: SvD, SvD, SvD

Fler som skrivit: Peter Högberg, Ola Möller, Roger Jönsson, Peter Johansson, Johan WesterholmPia Bernthling

Centerpartistisk desperation


I ett något besynnerligt inlägg försöker Eskil Erlandsson (landsbygdsminister) och Ulrika Carlsson (skolpolitisk talesperson) beskriva lösningen både på ungdomars arbetslöshet som utvecklingen i glesbygd.

De menar att samtidigt med den höga ungdomsarbetslösheten är behovet av arbetskraft, inom vissa yrken och speciellt på landsbygden och i bruksorter stor. De föreslår tre åtgärder såsom en slags pandoras ask:

  1. Locka fler elever till yrkesprogrammen
    De säger att det måste finnas en större flexibilitet i yrkesprogrammen så att elever också väljer att söka de mer praktiska utbildningarna. Man måste motverka de onda socialdemokraternas propaganda gentemot praktiska yrkesutbildningar. Det är tydligen socialdemokraternas fel att allt färre ungdomar söker sig till dessa typer av utbildningar.
  2. Stärka kopplingen till näringen och dess branscher
    De vill skapa ett lärlingssystem av tysk typ. Det kan måhända vara en riktig åtgärd trots att det finns en del nackdelar med ett sådant system. Det finns en risk av inlåsning av lärlingarna till vissa företag och arbeten.
  3. Ge småföretag tillgång till yrkesintroduktionsavtal
    Eskil och Ulrika verkar gilla den typ av avtal som de fackliga organisationerna medverkat till att teckna. De vill dock att även företag som inte är anslutna av avtal ska kunna använda yrkesintroduktionsavtal. Det verkar som om de anser de fackliga organisationerna som änna onda typer som förvägrar små företag på landsbygden tillgång till denna lösning.

Det verkar som om syftet med detta inlägg är att framställa socialdemokraterna och fackliga organisationern som motsatsen till allt gott och ädelt. Kopplingen mellan ungdomars arbetslöshet och att hjälpa företag på landsbygden känns också något ansträngd och långsökt. De åtgärder som de framför är ju väldigt generella och kan användas i storstad som glesbygd.

Deras försök att ge socialdemokraterna skulden för att ungdomar inte söker till yrkesutbildningar känns otroligt obegåvat och desperat. Det är ett rejält bottennapp och syftar endast till att skandalisera en politisk motståndare. De verkar ha missat att arbetsgivarnas representanter är minst lika kritiska till den förändring av yrkesprogrammen som regeringen genomfört.

Detta centerpartistiska inlägg bidrar verkligen inte till utveckla en saklig debatt i den viktiga frågan om ungdomars arbetslöshet. Detta sätt att bedriva politisk debatt kommer knappast att främja partiets framtid i den svenska riksdagen.

Det här var riktigt dåligt!

Industribloggare: Carola Andersson

%d bloggare gillar detta: