Bloggarkiv

Något öppnare kunglig redovisning


Skål för öppenhet!

Svenska Dagbladet rapporterar om att hovet ska redovisa sin ekonomi mer som ett företag med balans- och resultaträkning med därtill hörande noter. Staten och hovet har nämligen nått en överenskommelse om hur den kungliga ekonomin ska redovisas på ett något mer öppet sätt.

Dessa förändringar kommer efter att en majoritet av riksdagen fått i genom kravet på ökad öppenhet om hovets ekonomi.  Jan Lindman, ekonomichef på hovet, säger till tidningen att …

Uppdraget från Konstitutionsutskottet är att öka insynen. Men samtidigt finns två viktiga villkor: dels att respektera den privata sfären, dels att inte göra konstitutionella förändringar.

Kungens och kungafamiljens privata ekonomi omfattas förstås inte av denna överenskommelse.

Det är väl gott och väl att redovisningen förändras i en något mer öppen riktning. Hur stora förändringarna blir i praktiken lär väl komma att visa sig. Det kommer säkert att fortsättningsvis förekomma dragkamp inom riksdagen kring hur stor öppenhet man kan kräva av hovets ekonomi.

Den enda långsiktiga lösningen på denna diskussion är ju att Sverige går från monarki till att införa republik med en demokratiskt vald/utsedd statschef.

Länkar: SvD, Ekot, dn.se, di.se, SVT

%d bloggare gillar detta: