Månadsarkiv: augusti 2009

Springsteenland


…  ”Svenska texter om Bruce Springsteen” är en liten bok där ett antal, framför allt, journalister skriver om och kring artisten Bruce Springsteen. Skribenterna skriver med olika utgångspunkt – allt från att koppla hans texter till ett politiskt ställningstagande om läget i USA, en annan gör textanalys med kristna kopplingar. En artikel handlar om Bruce och Julianne Philips (hans första fru), en berättar om den sommar då han reste till Ashbury Park (New Jersey) och träffade Bruce en natt.

Det är välskrivna och intressanta artiklar. Ett stycke snabbt läsäventyr som jag mycket väl kan rekommendera.

Som en bonus en låt från förra året i Göteborg (och jag var där)!

Krigarnas och helgonens tid


… är en bok som skildrar västeuropas historia perioden ca 400 – 800. Boken är skriven av historikern Dick Harrison i slutet av 90-talet. Bokens tes är att denna period är ganska okänd för de flesta människor och att det man vet grundas mer på myter som odlats. Bokens ansats är att bryta dessa myter och beskriva forskningsläget som det ser ut nu. Det som framgår av boken är att det är svårt att ge en tydlig bild av denna period av Europas historia. Det man förstår är att det är en förändringstid i samband med att det västromerska riket går under och då kristendomen blir allt betydelsefullare.

Det saknas i hög grad skriftliga källor från tiden, de som finns är ofta sagor, biografier där man behöver ta sanningshalten med en viss nypa salt, skrivna lagsamlingar etc. Den bild som ges är trots allt att det var en krigisk period i Europas hsitoria. Det var dock också en period då riken bildas, lagar skrevs och utvecklades. Det var en tid, tror man, då jordbruket förändrades från stora specialiserade enheter till mindre men mer mångsidiga (åtminstone i den delen av Europa som påverkats romarriket). Byar och städer flyttade i många fall till mer lättförsvarade platser.

Boken ger också bilder från det kulturliv som fanns – trots att bilden kanske varit att detta var en period i kulturskymningens tecken.

Jag hade stor glädje av boken. Jag lärde mig nya saker om en tid i historien som jag saknat och inte trängt in i förut. Dick skriver bra – om än ibland något mästrande över tidigare historikers missuppfattningar. Jag tycker det var en bra och intressant bok. Läs den!

Ekonomiska problem på Östermalm


Hedvig Eleonora församling på Östermalm har problem med ekonomin. De förfogar över ett antal stiftelser vars syften är att hjälpa människor i ekonomisk knapphet. Problemet är att församlingen (eller snarare dess invånare) tillhör de bäst ställda. Det är få människor som är arbetslösa och ännu färre som får försörjningsstöd. Det finns, i och för sig, ett antal äldre människor som bor i större våningar som kanske inte riktigt klarar ekonomin. Men, som kyrkoherde Sven Miltoft säger, man kan ju inte begära att de ska behöva sälja sina våningar för att dryga ut sin pension.

Varför inte då? Primärkommunen begär att människor som önskar stöd ska vara utan egna tillgångar. Är man arbetslös och har låg eller ingen inkomst men råkar äga en bostadsrätt. Det är bara att sälja. Sen är man välkommen tillbaka när pengarna är slut.

Kyrkoherdens ömma, och säkerligen ädla, omsorger om de äldre i sin församling är säkert äkta. Han vill nu att stiftelsernas syften ändras så att församlingen kan hjälpa människor boende i andra församlingar. Det vore bra om han lyckas i sitt uppsåt. Det kommer att behövas i ett läge där den borgerligt styrda regeringen klämmer åt de ekonomiskt svaga allra hårdast. Med den politik som förs kanske fler välbärgade får råd att bilda stiftelser med syfte att hjälpa ensamstående med barn eller andra beaktansvärda ändamål. Precis som på det tidiga 1900-talet.

Vetenskapliga framsteg


Läste en intressant notis på SvD:s hemsida. En grupp forskare i USA har studerat de eventuella goda effekterna av att dricka Guiness. Det visade sig att för de hundar (med förtätningar i blodkärlen) som fick dricka Guiness minskade koagulationen i blodet. Detta kan i sig minska riskerna för blodproppar.

Forskarna vill inte dra för stora växlar på detta. Det är nog klokt. Även om jag tycker om att dricka en Guiness då och då så inbillar jag mig inte att ölen har enbart hälsobringande effekter på lång sikt. Däremot kan man ju händelsevis känna ett visst välbehag i stunden vid konsumtion av Guiness eller alternativt annat kvalitetsöl.

%d bloggare gillar detta: