Bloggarkiv

Ett bra förslag från Göran Hägglund


Läser inte politiker böcker?

Katrine Kielos skriver i Aftonbladet om ett bra förslag från Göran Hägglund. Göran anser nämligen att svenska skolbarn behöver en lista med litteratur, filmer, pjäser och musik som alla elever ska ha tagit del av innan de lämnar skolan.

Katrines inlägg blir till en argumentation för betydelsen av att alla behöver få ta del utav bra kulturupplevelser.

Katrine menar att dagens borgerlighet präglats av ett föregivet förakt mot bildning. Hon säger att …

Statsministern som koketterar med att han ägnar semestern åt att läsa inte mindre än fyra Camilla Läckberg-deckare, skryter med att hans favoritmusik är Da Buzz och ger en platt-tv i officiell present till kronprinsessan. ­Lika mycket som de nya Moderaterna handlade om att ställa jobbskatteavdrag mot socialförsäkringar handlade det om att ställa de Läckbergläsande massorna mot en politisk och kulturell elit. De som ­inte vill låta oss äta tacos och bygga bad­tunnor med rot-avdrag och i stället ger pengarna till sjuka och arbetslösa.

Katrine påminner om att Göran Hägglund och Kristdemokraterna för några år sedan försökte etablera uttrycket ”verklighetens folk” som en motsats till någon slags kulturelit som försöker pracka på vanligt hederligt folk konstigheter.

Jag delar Katrine Kielos när hon säger att socialdemokraterna en gång tiden förstod betydelsen av att låta alla ta del av goda kulturupplevelser. Inom hela arbetarrörelsen arbetade man för att göra läsande och andra kulturupplevelser lätt tillgängliga även för arbetarna.

Det är därför vi har så många kommunala bibliotek. Det är därför det finns teaterföreningar med ideellt arbetande krafter som ser till att Riksteaterns utbud kommer ut till nästan hela landet. Det är därför Konstfrämjandet finns på många platser i Sverige. Det är därför det för många är ett fackligt arbete att tillhandahålla arbetsplatsbibliotek.

Det är viktigt att alla elever har tillgång till goda skolbibliotek, därför ska alla elever få ta del av bra teater, film, musik etc. Det är viktigt att stat och kommun satsar skattemedel på göra goda kulturupplevelser till något som finns nära till hands och lätt tillgängligt för alla.

Länkar: Aftonbladet ledare, SvD, dn.se, Arbetet

Det svenska samhällssystemet har fått sprickor


Jari Puustinen

Den 3 december var Kent Persson, (M)-partisekreterare, och Jari Puustinen, (M)-oppositionsråd Eskilstuna, publicerade i Eskilstuna-Kuriren med ett inlägg rubricerat – Alla jobb är lika betydelsefulla. Herrarna försvarar i sitt inlägg den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik i motsats till en fördärvlig socialdemokratisk. De skriver att …

Vår utgångspunkt är att alla människor behövs. Därför behövs också alla jobb. Om alla människor som kan arbeta också ska få möjlighet att göra det har vi inte råd att dela in jobben i bra eller dåliga, fina och fula – alla jobb behövs och alla jobb är lika betydelsefulla. Vi försvarar arbetslinjen och tar fajten mot utanförskapet. Det är bara på det sättet vi kan ta ansvar för Sverige.

Jari och Kent sprider, ursäkta uttrycket, visst snömos kring den borgerliga arbetsmarknadspolitiken. De lyckas på ett nästan vackert sätt undvika att meddela världen att deras politik har misslyckats. De menar att framtiden för svensk arbetsmarknad är att konkurrera med fler arbeten till låga löner och med låga kompetenskrav.

Den 2 december skrev Katrine Kielos en krönika om vad som definierar framtidens arbetsmarknad och vilka krav den kommer att ställa på oss.

Katrine skriver om att världen är på väg in i en tredje industriell revolution. Den innebär att kraven på de anställdas kompetens att öka. Jobben blir alltmer högteknologiska och design och tillverkningsindustri flyter ihop. Katrine skriver att …

Allt detta borde vara goda nyheter för Sverige. Problemet är vår ålderdomliga regering. Samtidigt som betydelsen av låga löner väntas minska styrs vi av folk som tycker att vi ska konkurrera med just dessa. Samtidigt som teknikutvecklingen gör att kraven på ökad kompetens ökar är fas 3 Sveriges största arbetsgivare. Där råder det utbildningsförbud.

Samtidigt som världen pratar om en tredje industriell revolution satsar vi på sänkt krogmoms och skatteavdrag för barnkalas. Samtidigt som design och industri väntas flyta ihop vill vi dra ner på estetiska ämnen och Jan Björklund bygger en hel skolpolitik på blindkartor och Hallands åar. Han tror att de fallande svenska utbildningsresultaten kommer att ta tjugo år att vända trots att många länder gjort det på runt fem.

Det är uppenbart att Moderaterna och den borgerliga regeringen är inne på en för Sverige farlig och kontraproduktiv väg. Jag har inga synpunkter på att Kent Persson och Jari Puustinen försvarar sina politiska ideal och idéer. Men den verklighet de försöker försköna genom vackra omskrivningar som att ”alla jobb behövs” innebär att stora grupper av arbetstagare lever ett allt otryggare liv och arbetsliv.

Victor Bernhardtz och Torun Carrfors skriver om detta arbetsliv i ett inlägg på Aftonbladet debatt. De skriver att …

Men för oss handlar det inte längre om att få in en fot. Det handlar om att gång på gång få tårna klämda i dörren.

Andelen unga på arbetsmarknaden som saknar en tillsvidareanställning har ökat kraftigt de senaste 30 åren. Samtidigt kryper de otrygga anställningarna upp i åldrarna. Det är inte bara det första jobbet som är otryggt, utan även det andra, det tredje och det fjärde.

Det arbetsliv som växer fram kommer att ställa större krav på den svenska skolan och på modernare socialförsäkringssystem. Det behövs mindre utav den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik. Den har inte lett framåt eller skapat särskilt många nya arbetstillfällen.

Länkar: E-K, Aftonbladet debatt, Aftonbladet ledare, Aftonbladet kultur, Aftonbladet kultur, TCO-tidningen, Arbetet, dagens arena, dagens arena, dagens arena, dagens arena, dagens arena

Andra som skrivit: Jari Puustinen, Martin Moberg, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: