Bloggarkiv

Arbetsförmedlingen – politikernas ansvar


20130830-123811.jpg
Akademikerförbundet SSR, genom Heike Erkers och Ursula Berge, skriver idag ett viktigt inlägg om Arbetsförmedlingens många och spretiga uppdrag. De konstaterar att, utöver det huvudsakliga och ursprungliga uppdraget, har myndigheten fått ansvar för flera andra tunga uppgifter.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att ta över introduktionen av nyanlända flyktingar (etableringsverksamhet) från kommunerna. De har fått ta över ansvaret av från sjukförsäkringen utförsäkrade långtidssjuka. Heike och Ursula räknar upp fler av de arbetsuppgifter de har.

De medel som Arbetsförmedlingen förfogar över för arbetsmarknadsåtgärder är hårt styrda och detaljerade. SSR konstaterar i sitt inlägg att alla dessa olika uppdrag gjort Arbetsförmedlingens totala uppdrag i princip omöjligt. De säger i sin avslutning att …

De senaste årens övervältring av ansvar på Arbetsförmedlingen har lett till ett omöjligt uppdrag. Det är något vi upplever inte bara centralt, utan det är något arbetsförmedlare lokalt vittnar om dagligen. De ska vara administratörer, vägledare, controllers, inskrivare och platsförmedlare i en och samma person och känner varje dag att deras profession och det de har lärt sig i sin högre utbildning inte går att förverkliga i arbetet.

Att det är så är inte resultatet av en dålig arbetsledning. Det är resultatet av en dålig politik. Och då är det dags att göra om och göra rätt.

Regeringen borde snarast tillsätta en parlamentarisk utredning i frågan och ta det politiska ansvaret för en långsiktigt hållbar jobbpolitik.

Jag finner det lätt att stödja deras förslag. Den svenska arbetsmarknadspolitiken behöver en rejäl översyn. Den borgerliga regeringen har ålagt myndigheten en mångfald olika och nya uppdrag. Samtidigt har man urholkat Arbetsförmedlingens ursprungliga uppdarag.

Arbetsförmedlingens roll var en gång i tiden att understödja en ordnad konjunkturomvandling och underlätta för människor att byta bransch. Tillsammans med en bra arbetslöshetsförsäkring gjorde detta Sverige starkare i den internationella konkurrensen.

Ja, jag tycker det är en bra idé att genomföra en parlamentarisk utredning om hur den framtida arbetsmarknadspolitiken borde se ut och vilket uppdrag och vilka uppgifter som en arbetsförmedling ska ha.

Länkar: DN Debatt, Ekot, Fokus

Fler som skrivit: Martin Moberg

En myndighet med dåligt betyg


Med icke beröm underkänt

Svenska Dagbladet rapporterar att Arbetsförmedlingen (af) har stora problem med sitt anseende bland arbetssökande och arbetsgivare. Enligt en SIFO-undersökning som tidningen har fått möjlighet att ta del av minskar människors förtroende för af och det arbete man utför.

Nu är det ju inte första gången som just af drabbas av liknande omdömen. Det är uppenbart att myndigheten inte har ett gott anseende bland det omgivande samhället. SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade nyligen en rapport med liknande resultat. Henrik Oscarsson på SOM-institutet säger att …

Med tanke på den höga arbetslösheten vi har idag är vi beroende av en arbetsförmedling som fungerar och som har ett stöd från människor.

Jag är inte särskilt förvånad över att människor misstror Arbetsförmedlingen och de som arbetar där. Det handlar till stor del om det uppdrag som myndigheten har fått av regering och riksdag. De borgerliga partierna har drivit en politik som innebär att Arbetsförmedlingens uppgift inte är att förmedla arbeten för de flesta arbetslösa. af ska snarare vara domare och överhuvud för de arbetslösas arbetssökande aktiviteter. Detta uppdrag har ytterligare stramats åt.

Arbetsförmedlingen ska vidare i så hög grad som möjligt överlämna till privata företag att utföra coachning av arbetslösa. Inte alltid till bästa resultat för de som söker arbeten.

Det finns säkert saker att göra för att förbättra myndighetens arbete och service-anda gentemot arbetslösa och arbetsgivare. Men man gör rätt i att söka de grundläggande orsakerna till myndighetens dåliga rykte i det uppdrag och uppgifter att utföra som regering och riksdag har ålagt den.

Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör af, säger förhoppningsfullt att …

Om vi får 10–15 år på oss – då kommer vi att ligga mycket bättre, för då sjunker också arbetslösheten och då blir det arbetskraftsbrist.

Myndighetschefens uttalande tyder ju inte på särskilt stort intresse av att aktivt arbeta med förtroendekrisen. En sådan passiv inställning till myndighetens problem tjänar den väldigt illa. Hon känns mest som en försvarare av och företrädare för den borgerliga regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik.

Det behövs verkligen mer aktiva åtgärder för att höja Arbetsförmedlingen i allmänhetens ögon. Socialdemokraterna har uttalat att man vill förändra Arbetsförmedlingens uppdrag till att åter bli det som myndighetens namn antyder.

Det är uppenbart att Arbetsförmedlingen behöver både ett nytt uppdrag som en ny chef!

Länkar: SvD, SVT, dn.se, Aftonbladet debatt

Om att pressa de arbetssökande


Mats Pejser beskriver i en analys i tidningen Arbetet hur de arbetslösas ersättningar (som ett genomsnitt) har sjunkit med 2.300 kronor på fem år. 2008 fick en arbetslös i genomsnitt drygt 11.000 kronor i månaden, 2012 knappt 8.700 kronor. Det handlar verkligen om en dramatisk och snabb sänkning av de ersättningar som betalas ut till de arbetslösa.

Utvecklingen har ju inte skett av en slump precis. Det handlar ju om en medveten politik för att förmå arbetslösa att snabbare söka sig ett arbete. Den borgerliga regeringen drivs ju av den ekonomiska teorin att om en arbetslös får för höga ”bidrag” så kommer man hellre att luta sig tillbaka i vilstolen än att söka arbete.

Arbetsförmedlingen är öppen med det syftet i de rapporter som de presenterade igår. Mats har läst formuleringar i myndighetens rapport till regeringen som säger att …

… ”enligt ekonomisk teori är arbetslöshetsförsäkringens utformning en viktig faktor” när det gäller hur ivrigt de arbetslösa söker jobb. Så när regeringen sänkte a-kassan 2007 kan  det ”enligt teorin både ha ökat sökaktiviteten och minskat kraven på de jobb som de arbetssökande är beredda att ta”.

Den borgerliga regeringen har prioriterat att jaga arbetslösa och sjukskrivna så att de inte överutnyttjar bidrag. Den har dock inte varit lika intresserad av att jaga företag som överutnyttjar eller missbrukar statens bidrag till dem.

Regeringen menar allvar


Arbetsförmedlingen bedömer att den vikande konjunkturen kan innebära att arbetstillfällen försvinner under nästa år. Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson säger att:

”Det kanske blir en tillväxt som inte räcker till för att för att vi ska kunna fortsätta pressa ner arbetslösheten och öka sysselsättningen, och det är ju illa nog.”

Regeringen verkar ju ha insett att det är fara å färde och planerar för att använda en del av sitt reformutrymme för att stävja utvecklingen. De vill avsätta 5 miljarder kronor i sänkt restaurangmoms för att det, förhoppningsvis, ska skapa 3.000 till 4.000 nya jobb i branschen. Om utfallet blir som man hoppas innebär det att dessa nya jobb kostar någonstans omkring 1,5 miljoner kronor för varje arbetstillfälle.

Det får man medge – regeringen menar vad de säger. Kosta vad det kosta vill!

Länkar: dn.se, LO-tidningen, di.se, dn.se

%d bloggare gillar detta: