Bloggarkiv

Billigare mat i Eskilstuna?


Den större av de två dagstidningar som förmedlar nyheter till de boende i Eskilstuna kommun har gjort en konsumentinformativ insats till oss frekvent restaurangätande. Eftersom tidningen har valt att minimera innehållet i webartikeln och rekommendera läsning i papperstidningen nödgas jag lita till rubriken. Den utropar bestämt att ”Halverad krogmoms men få sänker priser”. Tydligen kommer större delen av momssänkningen gå till att stärka hårt trängda restaurangföretags vinstmarginaler.

Jag kan inte påstå att blir särskilt förvånad över denna upplysning.

Länkar: EK, di.se, dn.se, Ekot

Staten och kapitalet går hand i hand


Så kom då beskedet om den borgerliga regeringens satsning på att minska arbetslösheten för ungdomar. Den enskilt största kostnadsposten i den gäller den halverade restaurangmomsen som kostar 5,4 miljarder kronor. Enligt statens egna beräkningar ska det skapa omkring 3.500 nya arbetstillfällen. De enda som verkar tro på de lycksaliga effekterna av denna reform är branschen själv (som tror att ännu fler arbetstillfällen skapas) och regeringen (om än de numer undviker att säga några siffror).

Konjunkturinstitutet menar dock att det knappast på totalen kommer att skapas några nya jobb. Det som sker är att arbetstillfällen flyttas från andra sektorer inom ekonomin. KI:s generaldirektör Mats Dillén menar att:

Sysselsättningseffekterna totalt sett för hela ekonomin blir små och mindre än vad utredningen visar. I restaurangbranschen kan det säkert bli positiva effekter, men det kommer att ske en förflyttning av jobb från andra branscher.

LO-tidningen har pratat med Linnéa Andersen som går sista året på en restaurangutbildning. Hon hoppas förstås få jobb inom branschen och tror att sänkt moms kan ha positiva effekter för henne. Hon säger till tidningen:

Jag tror att det är bra att sänka den om det ger fler jobb, och om maten blir billigare kanske vi servitriser får mer dricks.

Och här nånstans börjar vi väl närma oss pudelns kärna. Den borgerliga regeringen vill skapa fler låglönejobb på den svenska arbetsmarknaden. Därav förändringen av arbetslöshetsförsäkringen och subventionerade hushållsnära tjänster (RUT) och nu sänkt restaurangmoms. Branschen understödjer detta och driver samtidigt kraven om att hålla nere de lägsta lönerna i de kommande avtalsförhandlingarna.

Så vill man skapa ett låglöneproletariat. Så går staten och kapitalet hand i hand …

Länkar: di.se, Hotellrevyn, LO-tidningen, Rapport, di.se, SvD, dn.se, di.se, LO-tidningen

Andra som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Kulturbloggen, LO-bloggen, Unionen Opinion, Alliansfritt Sverige, Sebastian Stenholm

Industribloggare: Leine gillar inte Reinfeldts agenda, Eli berättar om Forsviks bruk, Kaj berättar om hur högerpolitiken genomdrivs

Om restaurangmomsens icke välsignelsebringande frukter


Idag rapporteras om det finska försöket med minskad restaurangmoms. Momsen sänktes från 22 % till 13 %. Effekterna av momssänkningen verkar dock vara högst osäkra. Det har i liten grad kommit tillbaka till konsumenterna i form av minskade priser. Den största delen har gått till restaurangföretagen själva som högre vinstmarginaler. 2007 sänktes momsen på frisörverksamhet från 22 % till 8 %. De flesta av företagen sänkte inte sina priser alls. Forskarna konstaterar att momssänkningen inte hade någon effekt på sysselsättningen. Försöket kommer förmodligen inte att permanentas.

Vad gäller sänkningen av restaurangmomsen har man ännu inte kunnat mäta den eventuella effekten på sysselsättningen. Men eftersom effekten på priserna liknar dem som gällde för den sänkta frisörmomsen ”går det i alla fall inte att utesluta att sysselsättningseffekterna kommer att bli lika små”. Forskarna skriver också att en ökad efterfrågan av restaurangtjänster i Sverige inte är särskilt sannolik.

Företrädare för den svenska branschen avfärdar kategoriskt de finska erfarenheterna. Eftersom den borgerliga regeringen håller fast vid denna reform sträver de efter att minimera betydelsen av de finska forskarnas slutsatser. Men eftersom denna finska rapport verkar överensstämma även med franska erfarenheterna börjar man ju verkligen undra över regeringens verkliga motiv för denna ”reform”. Fler arbetstillfällen verkar det ju inte bli i alla fall.

Länkar: Ekonomisk DebattRapport, LO-tidningen, dn.se

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Jonas Sjöstedt

Sänkt krogmoms ökar vinsterna för krögarna


I lördags den 27 augusti hade ledamöterna av Sveriges Riksdag Peder Wachtmeister, Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas i representerande Moderaterna en insändare i tidningen Folket. I dagens tidning (dock ej på hemsidan) finns mitt svar på deras tillägg. Rubriken är satt av tidningen.

De moderata riksdagsledamöterna Peder Wachtmeister, Lotta Finstorp och Walburga Habsburg Douglas säger i lördagens Folke: ”Att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Sverige är något Alliansen tar på allvar. Därför är sänkt krogmoms prioriterat i höstens budgetförhandlingar.”
 
Det är svårt att förneka sanningshalten i det uttalandet med tanke med det pris de är beredda att ta. De 3.000 – 4.000 jobb de hoppas ska bli resultat av den sänkta momsen kostar ju mellan 1.250.000 – 1.667.000 kronor per person. Skulle de välja att direkt avlöna ungdomar till avtalsenliga löner skulle ju betydligt fler kunna få en anställning.
 
Nu är ju denna jobbeffekt de hoppas på högst osäker, det är heller ej knappast troligt att maten på krogen blir lägre. Det enda som lär hända är väl att restaurangföretagens vinstmarginal ökar något.
 
En statlig inkomst omvandlas till privata restaurangföretags inkomster. Det vore hederligare av de ärade moderata ledamöterna av Sveriges Riksdag att säga det.

Oklar jobbeffekt


Nils Åkesson har en intressant kommentar i Dagens Industri kring de kommande förhandlingarna om höstbudgeten inom den borgerliga regeringen. Det verkar ju som om sänkt restaurangmoms kommer att bli en viktig del i den. Samtliga regeringspartier utom KD är ju för en sänkning. Den borgerliga regeringen säger sig ju vilja skapa fler arbetstillfällen. Det är dock långt ifrån alla som delar regeringens förhoppning om den sänkta momsen kommer att skapa nya arbeten inom branschen. Nils hänvisar till franska erfarenheten i frågan:

Frankrikes krogmomssänkning 2009 i paritet med det svenska förslaget gav futtiga 2,5 procent lägre priser och en omsättningsökning i samma härad. Och jobbeffekten har ännu inte kunnat uppskattas, enligt EU-kommissionen.

%d bloggare gillar detta: