Bloggarkiv

Den ensamme F-skattaren


Radioprogrammet ”Kaliber” har uppmärksammat en växande trend på den svenska arbetsmarknaden. Allt fler personer ”tvingas” av omständigheterna att skaffa sig F-skattesedel för att kunna utföra det arbete man tidigare gjort som anställd. För arbetsgivare har ju detta stora fördelar. De slipper årligen att förhandla om löner, de slipper ”krångliga” regler om anställningar, de kan lättare utsätta liknande företag för en konkurrens för att få lägre priser på den tjänst som ska utföras.

För de tidigare anställda kan denna situation ibland bli en positiv möjlighet att på egen hand få bedriva en rörelse. Men det kan förstås också innebära att man hamnar i en omöjligare situation genom att måste arbeta längre och till lägre förtjänst. Som ”F-skattare” betraktas man som egenföretagare vilket innebär att man själv måste betala premier till de försäkringar man tidigare hade som anställd. Det innebär att man måste förhandla fram ett pris för utförda tjänster som täcker dessa kostnader.

Annette Törnquist, historiker och arbetslivsforskare i Uppsala, säger i programmet …

För att uppnå större flexibilitet, så anlitar man en egenföretagare eller en F-skattare istället för att anställa en person och då har man inte heller arbetsgivaransvar. Och detta har ökat, det ligger i den stora omstruktureringen av arbetsorganisation och ekonomi som vi har sett under senare årtionden.

En bransch som var tidigt ute med detta var skogsindustrierna. Tidigare hade man egna anställda som körde skogsmaskiner och som gallrade i skogen. Idag är många av de tidigare anställda egna företagare som själva måste finansiera köpet av skogsmaskinerna och att konkurrera om uppdragen. Skogsföretagen har därmed minimerat beroendet av organiserade arbetare som ställer ohemula krav på löneutveckling och anständiga anställnings- och arbetsmiljövillkor.

De borgerliga regeringspartierna drev denna fråga inför valet 2006. Man sade att de vill göra det lättare för människor att starta företag och att erhålla F-skattesedel. Vidare ville man se över arbetstagarbegreppet för att göra det lättare för arbetsgivare att anlita, inte anställda, men väl personer med F-skattesedel utan att dessa skulle kunna anses som arbetstagare eftersom de endast har en kund. Den borgerliga regeringen har ännu inte gjort verkstad av detta.

Länkar: Kaliber, Ekot

Industribloggare: Eli Abadji, Camilla Wedin, Patrik Renfors

Ungdomar gillar fasta jobb


Landsorganisationen, LO, har låtit ett opinionsföretag, Novus, fråga över 3.000 unga vuxna om deras arbetsvillkor och syn på arbetslivet. Det visar sig att en majoritet av dessa hellre har en fast anställning än visstid. 60 % av de unga vill ha ett arbete på heltid. Verkligheten ser dock helt annorlunda ut – 30 % har heltid och fler än hälften har någon form av kort anställning. De har även fått svara på frågan om vad de anser om lägre löner för ungdomar. Över hälften är motståndare till sådant, ungefär en fjärdedel kan acceptera lägre ungdomslöner.

Det är väl knappast några sensationella resultat som LO presenterar i sin rapport. Men det är trots allt bra att ungdomars synpunkter förs fram på detta sätt. Det förekommer ju ibland i debatten att vissa, främst borgerliga, debattörer hävdar att ungdomar i gemen gärna arbetar under lösa villkor. Resultatet visar också skillnaden mellan ungdomars önskningar och den verklighet de lever i.

Borgerliga och näringslivets företrädare hävdar att ungdomar måste acceptera sämre villkor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är tydligt att de har ett svårsmält budskap att sälja in till de unga.

Industribloggare: Leine skriver om KDU, Elis tänkvärda ord, Eli tackar Volvo för att de lyssnar, Kaj resonerar om LO:s jämställdhetspott, Camilla meddelar att avtalsrörelsen har startat

Svenskt Näringsliv säger nej, nej, nej!


Igår fattade LO:s styrelse beslut om de gemensamma avtalskraven inför de kommande förhandlingarna. Inte särskilt förvånande avvisar ledningen för Svenskt Näringsliv plattformen:

  • Nej till jämställdhetspott.
    Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd, säger till LO-tidningen:
    ”Jag köper inte fackets resonemang att en stor grupp kvinnor är felavlönade. Handelns anställda i Sverige har nästan 90 procent av industrins löner. Och det gör att de tillsammans med sina kollegor i Danmark ligger högst i världen i förhållande till landets industri.
  • Nej till begränsning av visstidsanställningar.
    ”Arbetsgivarna tycker att det är ett ingrepp i deras rätt att leda och fördela arbetet. Och sådana maktförändringar är arbetsgivarna känsliga för. Men kanske det finns en öppning – om facket i utbyte kan gå med på en ändring av anställningsreglerna.”

I början av september kommer LO att fatta beslut om nivån på lönekraven. Oavsett på vilken nivå dessa kommer att sättas kan man ju misstänka att svaret från Svenskt Näringsliv blir – nej!

Det kommer säkert att bli en intressant avtalsrörelse i höst.

Länkar: LO-tidningen, dn.se

%d bloggare gillar detta: