Bloggarkiv

Stoppa fusket i byggbranschen


Lyssna på branschen, Annie!

Ola Månsson (vd Sveriges Byggindustrier) och Johan Lindblom (förbundsordförande Byggnads) står som undertecknare av ett för parterna gemensamt debattinlägg. De ber i inlägget Annie Lööf om att låta byggbranschen bli en pilotbransch för att införa en enkel månadsrapportering av löner till Skatteverket.

Parterna vill på detta sätt bidra till att få bort de oseriösa företag som finns i branschen. De konstaterar att byggbranschen är svårt ansatt av svartarbete och dåliga villkor för anställda. Detta gör det svårare för de företag som vill sköta sig genom att följa kollektivavtalade villkor.

Parterna har genomfört några regionala försök med enkel månadsrapportering. Dessa försök har fungerat så pass bra att man nu vill kunna genomföra detta i hela landet. Detta är dock inte möjligt eftersom regeringen genom näringslivsminister Annie Lööf har valt att kasta ett lagförslag om enkel månadsrapportering i det ”runda arkivet”. Ola och Johan avslutar sitt inlägg med …

Vi förstår inte varför regeringen och näringsminister Annie Lööf har lagt det här förslaget i papperskorgen. Det är ett bakslag för hela branschen när regeringen försvårar genom att endast se nackdelarna. Vi önskar en större förståelse eftersom byggbranschen är extra utsatt. Tänk om och ger oss ett undantag så att byggbranschen kan bli en pilotbransch för att få bort skattefusket. Sverige behöver fler justa arbetstillfällen och fler sunda företag som bidrar till samhällsutvecklingen.

Annie Lööf drivs av en sådan iver att få bort krångliga regler från hårt pressade företagare att hon inte ens är beredd att stödja förslag som kan få bort svart arbete och annat fusk. Det vore nu bra om byggbranschen kunde genomföra ett sådant pilotförsök som de önskar. Jag hoppas att Annie Lööf kan morska upp sig och beredvilligt öppna upp för parternas gemensamma önskan.

Länkar: SvD, Lag&Avtal

Helt oacceptabelt att arbetstagare utnyttjas


Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström meddelar i Aftonbladet att …

För att belysa och begränsa felaktig användning av de arbetsmarknadspolitiska stöden har regeringen nyligen tillsatt en utredning. Utredningen ska kartlägga förekomsten av oegentligheter, överutnyttjande och andra felaktigheter i samband med utbetalning av ekonomiska ersättningar för stöd till personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Utredaren ska även titta på om rutinerna hos Arbetsförmedlingen inför beslut om stöd är tillräckliga och ändamålsenliga. Senast i mars nästa år ska utredningen överlämna sina förslag till regeringen.

Det var ju trevligt att den borgerliga regeringen till slut verkar ha tagit till sig något av den kritik som framkommit om hur stöden används. Måhända att medias rapportering till slut blev för mycket för regeringen att fortsätta som om ingenting hänt. Det är dock tydligt att regeringen inte på något sätt kommer att göra några grundläggande förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Det är väl heller ingen slump att uppdraget skall pågå fram till mars månad nästa år. Det ger ju möjlighet att kunna föreslå kosmetiska justeringar inför kommande valrörelse.

Trots allt känns ministerns nymornade intresse som ett ”sent ska syndarn vakna”!

Andra som skrivit: Martin Moberg

Om att sko sig på arbetstillstånd


Det finns ingenting vi kan göra om de har giltiga arbetstillstånd.

Svenska Dagbladet skriver om den kommers som vissa skrupellösa människor ägnar sig åt. Det har i vissa kretsar uppstått handel kring att i praktiken sälja arbetstillstånd.

Den borgerliga regeringen initierade reformen om att förenkla beviljandet av arbetstillstånd. De trodde/hoppades att förenklingen skulle innebära att en majoritet av högt kvalificerade arbetare skulle få arbete i Sverige.

Verkligheten har blivit att en majoritet handlar om arbeten i traditionella låglönebranscher.

Artikelförfattaren har bland annat talat med gränspoliser om detta problem. Per-Uno Johansson, chef för gränspolisen i Stockholm, berättar om …

… några väldigt unga tjejer från Kina som kom till Arlanda, de var lättklädda och hade inte mycket packning med sig. I deras tillstånd stod det att de skulle arbeta som skogshuggare i Norrland, det kändes osannolikt. Men det var bara att släppa igenom dem.

Sören Clerton, chef för centrala gränskontrollenheten vid Rikskriminalen, berättar att …

… Vi har exempel på pizzerior som anställer hundra personer via arbetstillstånd. Det är klart att någonting inte stämmer men när vi ställer frågor till arbetsgivaren får vi svaret att de som skulle ha kommit och arbetat inte gjort det och då har man anställt andra.

Den borgerliga regeringen är inte omedveten om detta. För några särskilt utsatta branscher har man genomfört vissa kompletterande regler. Det är möjligt att detta till viss del har haft nytta.

Fackliga organisationer har, trots dessa förändringar, krävt att de löften om anställningsvillkor som arbetsgivare ställer ut inför prövningen av arbetstillstånd ska vara rättsligt bindande. Man vill också att efterkontroller genomförs för att beivra missbruk av lagens bestämmelser. Men som Nina Johansson, enhetschef på Migrationsverket, säger …

Vi följer regeringens uppdrag som är att pröva ansökningarna och se om villkoren är uppfyllda. Vi har fått kritik för att vi inte kräver ett anställningsavtal, men hur ska vi göra det när det enligt lag endast behövs ett erbjudande om anställning.

Regeringen vill inte ge Migrationsverket, eller några andra myndigheter, i uppgift att i efterhand kontrollera om arbetsgivare respekterat avgivna anställningslöften. Man kan faktiskt få uppfattningen att regeringen gärna bidrar till att pressa löne- och övriga anställningsvillkor i de berörda branscherna.

Länkar: SvD, SvD, dn.se, SVT

Sök efter en schyst krog


Hotell och Restaurangfacket har gjort livet litet lättare att leva om man vill gynna en näringsidkare som omfattas av kollektivavtal. Sedan ett par år tillbaka kan man besöka ”schystavillkor.se” för att söka efter schysta krogar. Nu blir det ännu lättare för oss som bär på en sån där smart mobiltelefon. HRF har lanserat en app för att göra sökningen ännu lättare. Som Ella Niia, Hotell- och restaurangfackets ordförande, säger …

Genom appen kan alla som står på stan och vill välja en restaurang med kollektivavtal lätt hitta vilka ställen i närområdet som har avtal.

Jag har laddat min lur med denna  fantastiska applikation! Gör det du mä!!

Kontakta facket direkt om lönen uteblir


TCO-tidningen följer upp sin artikel om att unga i högre grad drabbas av lönestölder från företag. Rådet som Agneta Bern, jurist på LO TCO Rättsskydd, ger är att kontakta facket snarast, även om arbetsgivaren lovar att pengarna snart ska komma. Vidare är det viktigt att få ett skriftligt anställningsbevis och att få skriftliga lönespecifikationer eftersom, som Agneta säger:

Vid en tvist måste man kunna visa att man verkligen har varit anställd och vilken lön som man har haft.

Det är alldeles för vanligt att ungdomar (och äldre) nöjer sig med muntliga överenskommelser om anställningsförhållandena och att man inte får några lönespecifikationer som tillräckligt tydligt anger vad man fått för ersättningar. Det kan betyda att det blir väldigt svårt att få den ersättning man har rätt till i efterhand.

Man ska aldrig nöja sig med enbart muntliga överenskommelser när det gäller lön och arbetsvillkor!

Ingen avtalsoro hos Unionen


Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, kommenterar i anledning av börsoron om detta kommer att påverka avtalförhandlingarna:

Oron har inte påverkat orderingången eller lönsamheten för de svenska företag som säljer varor och tjänster på den internationella marknaden. Enligt Unionens syn och det nyteckande (sic!) Industriavtalet så är det ju framför allt läget för dessa företag som avgör vilket löneutrymme det finns.

De fackliga organisationerna har visat att de både vill och kan ta ett långsiktigt ansvar för en lönebildning som både gynnar de anställdas såväl som företagens långsiktiga intressen.

Fackliga FAS3-arrangörer ett FAS-ligt otyg


LO-tidningen rapporterar idag om att det finns fackliga FAS3-arrangörer. I LO-distriktet Mellansverige, vari jag är aktiv, finns det två LO-fack (egna juridiska personer) som genomför FAS3-projekt. LO har ju manifesterat stor kritik mot denna åtgärd. Jag har själv på denna blogg argumenterat emot FAS3. Jag blev därför ganska glad när LO i våras rekommenderade  sina lokalorganisationer att inte ge sig in i FAS3 och, i de fall man redan var det, avveckla sådana.

LO-facken i Katrineholm respektive Flen rapporteras ha aktiviteter för ca 80 personer. Claes Holm som är ordförande för LO-facken i Katrineholm säger enligt tidningen att man brukar följa de riktlinjer som LO utfärdar. Även om den åtgärd man har i Katrineholm synes vara av den art att den knappast tränger undan något ordinarie arbete är det angeläget att det avvecklas under ordnade former. Som Patrick Roselin på LO säger:

Arbetsmarknadspolitiken är inte bra. Då är det olustigt om våra egna organisationer arrangerar fas 3. Det blir en tuff debatt. Folk säger att ena stunden är ni kritiska till fas 3 och i nästa stund arrangerar LO-facken fas 3.

Jag hoppas att de aktuella LO-organisationerna avvecklar sina projekt under ordnade former i snabbast möjliga takt.

Andra som skrivit: Martin Moberg, Ledarbloggen

Industribloggare: Patrik skriver om ett lastat flyttlast, Kaj rapporter om demonstrationer emot ”valfrihet”,

Schyssta bär i höst?


De senaste höstarna har man i de svenska tidningarna och TV fått sig till dels berättelser av till Sverige på falska förespeglingar hitlurade bärplockare. De har trott att de skulle tjäna stora pengar men har i stället drabbats av skulder. Förra året fick ca 4.400 personer arbetstillstånd för att plocka bär i de svenska skogarna. I år har ca 2.500 personer fått arbetstillstånd.

Ansvarig myndighet tror att det är de skärpta reglerna som gjort att mindre seriösa företag avstått från att ta hit människor i år. De skärpta reglerna innebär bland annat att utländska bolag, som anställer bärplockare, ska ha en filial registrerad i Sverige. Filialen ska ansvara för att anställningsvillkor följs. Arbetsgivaren måste också garantera en minimilön till bärplockarna även om tillgången på bär är dålig.

Alejandro Firpo, Migrationsverket, säger att informationen ska vara korrekt och gedigen innan man beviljar arbetstillstånd:

2 500 personer har fått tillstånd, de har uppfyllt alla dessa villkor som krävs. Vi har pratat med en del av dem som kommit hit och de känner en viss trygghet i att de får lön. Det måste vara det minsta man kan kräva av ett företag.

Jag hoppas verkligen slippa läsa samma typer av artiklar som föregående höst. Och jag hoppas framför allt att de människor som kommer hit verkligen behandlas på ett korrekt sätt. Dessutom blir branschen sundare om företagen kan konkurrera med varandra under schyssta och lika förutsättningar.

Länkar: SvD, dn.se, Rapport

Industribloggare: Kaj skriver om Josefin Brink, Kaj resonerar om grafitti som konst eller vandalism

Lönestölder drabbar unga


TCO-tidningen har idag en högeligen intressant artikel om ett ”fenomen” som drabbar unga arbetstagare i högre grad än äldre. Unionen konstaterar att unga upp till 30 års ålder drabbas av utebliven lön fyra gånger så ofta som äldre. Det är de förändrade bestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen som gör att vissa oseriösa arbetsgivare kan utnyttja den situationen. Det är endast två av tio unga under 25 års ålder som uppfyller arbetsvillkoret i försäkringen.

Arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal erbjuder anställningar till väldigt dåliga villkor. Många unga får heller inget anställningsavtal. Har man inget anställningsavtal eller -bevis har de fackliga organisationerna svårt att kunna bevisa vilka villkor som gällt för anställningen. Det innebär att det är svårt att hävda och driva ungdomarnas berättigade krav. Gunilla Bäcklund, Unionen, säger till tidningen:

Jag vill ge rådet att inte arbeta en enda dag utan ett skriftligt anställningsavtal, men ungdomar berättar att de blir avstängda från a-kassan om de anvisas ett jobb och vägrar arbeta den första dagen därför att anställningsavtalet inte är utskrivet.

De ungdomar som inte får sin lön på fastställd dag väntar på att kontakta facket eftersom arbetsgivaren lovar att pengarna ska komma. Ju längre man väntar på sina pengar så finns en risk att man inte får ut hela sin fordran. Gunilla säger att i denna situation är man inte lika inför lagen, eftersom …

Arbetstagaren måste snabbt agera om inte lönefordran ska bli så gammal att den inte täcks av den statliga lönegarantin, medan arbetsgivaren kan hålla sig undan och fördröja konkursen.

Detta bekräftas delvis av en artikel i LO-tidningen.

LO rekommenderar att ha koll på detta när man börjar arbeta:

Andra som skrivit: Martin Moberg

”Sova-kulturen”


DN Ekonomi följer idag upp gårdagens artikel vilken jag kommenterade. Flera anställda på andra butiker i denna kedja har hört av sig till tidningen för att berätta om arbetsvillkoren på sina arbetsplatser. Journalisten beskriver det som att företaget skapar en …

… sektkultur som innebär att de inte får vara med i facket, trakasseras om de har relationer utanför jobbet och får sparken på stående fot.

Företaget delar förstås inte denna beskrivning av förhållandena. Men det verkar trots det som att Handels svårligen kan undvika att ta tag i de beskrivningar som nu flyter upp till ytan. Karin Jungerhem, förhandlingsombudsman på Handelsanställdas förbund, säger till tidningen:

Självklart ska vi se över situationen och boka möten med franchisetagarna. Vi måste ta tag i attityden hos den här arbetsgivaren och se till att så här stora aktörer har kollektivavtal.

Jag kommer för min del inte att besöka något företag kopplat till denna kedja.

%d bloggare gillar detta: