Bloggarkiv

Om en obeslutsam och senfärdig regering


Fler arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret.

Den borgerliga regeringen genom Hillevi Engström har beslutat sig för att tillsätta ytterligare en utredning för att granska varför arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret av arbetssökande. Det ansvariga statsrådet Hillevi Engström säger att …

i ser att utdrag från belastningsregistret är fem gånger så vanligt i dag som för tio år sedan. Ett felaktigt nyttjande riskerar att förpassa människor till ett långvarigt utanförskap utan en andra chans att komma in på arbetsmarknaden.

Hillevi har ju alldeles rätt i det hon säger. Det som gör mig något konfunderad är att hon inte verkar ha lagt någon större möda i att göra något åt detta. För fyra år sedan lämnade Cathrine Lilja Hansson över sin utredning till regeringen. Hon ville förbjuda arbetsgivarna att begära utdrag ur belastningsregistret.

Niklas Gillström, pressekreterare hos Hillevi Engström, säger att den tidigare utredningen hade ett brett uppdrag. Den nya utredningen ska gå på djupet och att den mer specifikt ska granska om utdragen hindrar människor att få en andra chans på arbetsmarknaden.

Jag vet inte, men det känns verkligen som om den borgerliga regeringen inte prioriterar denna fråga. De fackliga organisationerna är nöjda med det förslag till lagstiftning som utredningen 2009 föreslog. Svenskt Näringsliv delar inte den fackliga uppfattningen.

Det känns som om regeringen försöker skjuta detta problem framför sig och i det längsta undviker att ta ställning i frågan. Den kanske inte vill reglera frågan? Med denna utredning har de, i vilket fall som helst, fått bort frågan ur den kommande valrörelsen. En får väl se om detta leder fram till något konkret.

Länkar: Arbetet, Tidningen Vision, Fastighetsfolket, Publikt, Kollega, Arbetet

Fler som skrivit: Samuel Engblom

Arbetsgivare missbrukar belastningsregistret


Ekot rapporterar idag att allt fler personer begär utdrag ur belastningsregistret. Ökningen beror på att allt fler arbetsgivare begär att få se huruvida arbetssökande är registrerade för begångna brott. Rikspolisstyrelsen bedömer att en 90 % av alla registerutdrag skickas till personer som ska visa dem för arbetsgivare. Lena Sihm, gruppchef för registergruppen på Rikspolisstyrelsen, säger

Det är väl bemanningsföretag och buss- och taxibolag som är överrepresenterade och även posten har gått ut och sagt att de brukar göra det.

Det handlar egentligen om sekretessklassad information som man kräver att arbetssökande ska lämna över till arbetsgivarens representanter. Men detta speglar väl även situationen på arbetsmarknaden. Det har på många håll blivit arbetsgivarens marknad. De tar till alla de möjligheter de kan för att filtrera bort antalet sökande. Personer som en gång varit kriminella, som sedan sonat sina brott och nu försöker sig på att leva ett lagligt liv straffas dubbelt genom att deras möjlighet att få jobb försämras. I värsta fall kan de komma att återfalla i brottslig verksamhet.

För några år sedan föreslog en statlig utredning en ny lag som bland annat skulle göra det svårare att kräva registerutdrag. Denna lag verkar ha gömts undan i något undanskymt hörn på departementet. Cherine Khalil, pressekreterare hos arbetsmarknadsministern, sade för drygt ett år sedan till TCO-tidningen att…

Förslagen är intressanta, men det är i dagsläget inte helt uppenbart hur man skulle kunna gå vidare med utredningen. Förslagen har bäring på såväl grundlagen som på den svenska modellen, vilket naturligtvis ställer höga krav på beredningen.

Enligt Ekot är ansvarig minister kritisk mot denna utveckling men kan inte ge något svar på när eventuella förslag kan komma. Hon ville dock inte uttala sig för radion. Den tid det tagit att utreda frågan kanske speglar det intresse som egentligen finns hos regeringen att göra något åt denna utveckling?

Länkar: Ekot, Arbetet, dn.se

%d bloggare gillar detta: