Bloggarkiv

Fas 3 – en nagel i ögat på regeringen


SVT rapporterar att antalet långtidsarbetslösa i Fas 3 slår rekord. Senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar att 36.480 personer fanns i den åtgärden.

Det är förstås ett bekymmerssamt faktum för socialdemokraterna och den sittande regeringen. Det var ju en profilfråga för socialdemokraterna att avskaffa den arbetsmarknadspolitiska åtgärd vari de borgerliga partierna parkerade långtidsarbetslösa.

Eftersom riksdagens majoritet i höstas röstade ned regeringens budgetproposition lever vi med den borgerliga budgetmotionen. Den innebar, bland annat att, det första steget att montera ned fas 3 därmed försenades. Genom den decemberöverenskommelse som slöts mellan regeringspartierna och de borgerliga partierna möjliggörs nu förändringar av den rådande arbetsmarknadspolitiken.

Men det sker genom ”baby-steps”. Det kommer att ta längre tid att avveckla fas 3 till förmån för andra och, förhoppningsvis, bättre arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det kommer att behövas olika och mer personligt anpassade åtgärder för att möjliggöra för fler av de långvarigt arbetslösa att erhålla en lön för sitt arbete. Säkert kommer många andra att behöva andra åtgärder för sin försörjning.

Men fas 3 som återvändsgränd för arbetslösa och som penningbank för lycksökande anordnare måste ”fasas” bort så fort som bara möjligt är!

Länkar: SVT, dagens arena, Ekot, Aftonbladet ledare, dn.se, SvD, politism, Arbetet, Arbetet

Effektiviteten att sätta folk i arbete är för låg


I april i år fanns det 35.518 personer inskrivna i sysselsättningsfasen (Fas 3). Det innebär en fortsatt ökning av de antal personer är långvarigt arbetslösa. Det innebär framförallt ett fortsatt brott mot det riksdagsbeslut som för ett par år sedan sade att man skulle upphöra med inskrivning till detta arbetsmarknadspolitiska program.

Den borgerliga regeringen har för sin del valt att ignorera riksdagens majoritet. Enligt deras egen världsbild innebär Fas 3 höjdpunkten av framgångsrik politik för de långvarigt arbetslösa. Det faktum att endast ett väldigt litet fåtal får en anställning utan samhällsstöd bortser man ifrån.

En inte oväsentlig förklaring till misslyckandet med Fas 3 kan finnas i dess konstruktion. Det är, för det första, väldigt svårt för inskrivna i åtgärden att få den typ av utbildning de behöver för att öka möjligheten till en anställning. För det andra har inte Fas 3-arrangören någon som helst morot att få inskrivna i arbete. En person som försvinner från programmet innebär endast minskade inkomster. Företagaren Torbjörn Löwendahl säger …

Jag förlorar på det. Jag får ju betalt för att sysselsätta människor. Vi får cirka 5000 kronor per person i månaden för att ha dem hos oss. Om jag hjälper någon till jobb så förlorar jag på det.

Den borgerliga regeringen har ju nu inga som helst ambitioner att långtidsarbetslösa ska komma i arbete. Åtgärden syftar endast till att hålla arbetslösa sysselsatta i mer eller mindre meningsfulla aktiviteter.

Vare sig mer – vare sig mindre!

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Martin Moberg, Martin Moberg

Fas 3 är ett slöseri med människors tid och handlingskraft


Bort med Fas3!

För några dagar sedan argumenterade Magdalena Andersson för att Fas 3/sysselsättningsfasen borde avskaffas. Magdalena påpekar att riksdagens majoritet för några år sedan beslutade att fortsatta inskrivningar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas skulle upphöra.

Detta är ett beslut som regeringen har valt att ignorera. Man valde att i stället genomföra några detaljförändringar och börja kalla aktiviteten för ”sysselsättningsfasen”.

Magdalena skriver att …

Fas 3 är ekonomiskt oansvarigt och ett slöseri med människors tid och handlingskraft. Det behöver inte vara så här. Det finns verkliga uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som behöver utföras och som skapar värde i samhället. Därför vill vi avskaffa fas 3 och investera i extratjänster – riktiga jobb med en avtalsenlig lön där den som arbetar får göra verklig nytta.

Ja, avskaffa denna ändstation i den borgerliga arbetsmarknadspolitiken. Här parkeras de med långvarig arbetslöshet, i många fall utan ersättning. Arbetsförmedlingen har slutat med att ange hur många deltagare i Fas 3 som enbart erhåller försörjningsstöd från sin kommun och hur många som har utfyllning med försörjningsstöd.

Det finns förstås ingen enkel åtgärd som över en natt gör att långvarigt arbetslösa plötsligt får arbete. Det behövs många olika åtgärder och aktiviteter för att hjälpa människor åter till arbetsmarknaden.

Länkar: Aftonbladet debatt, ArbetetArbetetArbetet, politism, etc.se, Aftonbladet, SVT, SvD, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Johansson

Arbetsförmedlare varnar ungdomar för Fas 3


SVT:s Östnytt rapporterar att allt fler ungdomar hamnar i Fas 3 (sysselsättningsfasen). I artikeln sägs att Arbetsförmedlingens handläggare varnar ungdomar för att hamna i sysselsättningsfasen – eftersom då kommer man inte att få särskilt mycket stöd från Arbetsförmedlingen. Där ska man ju endast sysselsättas.

Hillevi Engström, tidigare arbetsmarknadsminister, sade 2011 att sysselsättningsfasen ska anses som ett alternativ till förtidspension. Anders Forslund vid forskningsinstitutet IFAU delar denna syn. Han säger om sysselsättningsfasen att den …

… är inte konstruerad som något som ska leda till arbete. Tanken är inte att man ska komma närmare arbetsmarknaden i Fas 3. Utan det skulle man ha gjort redan i fas 1 och 2.

Antalet ungdomar som hamnat i fas 3 har mer än fördubblats på ett par år ( från 252 ungdomar till 622). Det kan ju verka som ett litet antal när man ser till helheten. Men med tanke med de officiella politiska ambitionerna handlar det ändå om ett fundamentalt misslyckande. Det säger ju att många ungdomar är långvarigt arbetslösa. Antalet ungdomar som hamnat i fas 3 är endast toppen av det isberg som långtidsarbetslösheten är.

Resultaten visar på den borgerliga regeringens misslyckande med arbetsmarknadspolitiken.

Fas 3 – ett misslyckande!


Igår kväll såg jag ett inslag av SVT:s Östnytt. I inslaget berättas om hur många av de långtidsarbetslösa som hamnat i Fas 3 (sysselsättningsfasen) faktiskt inte har fått det stöd som lagstiftningen säger att de haft rätt till.

Lagen är tydlig. De långtidsarbetslösa ska få allt tänkbart stöd. Man ska få arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Alla möjligheter ska vara uttömda innan man hamnar i sysselsättningsfasen, det som tidigare hette Fas 3. 
Men så fungerar det inte i praktiken.

Var tredje arbetslös som hamnar i den tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin har gått i genom de två första utan att erbjudas det stöd som de har rätt till. Resultaten kommer från en studie från IFAUAnders Forslund, säger i inslaget att …

… det betyder i sin tur att alltför många tenderar att hamna i Fas 3. Jag har svårt att se det som något annat än ett misslyckande.

Ja, visst är det så. Jobb- och utvecklingsgarantins olika faser har tillkommit i all hast när den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik inte gav de resultat som man hoppades(?) att den skulle ge. De andra och tredje faserna är provisorium som i all hast togs fram för att man skulle kunna försvara att arbetslösa skulle kunna få någon slags ekonomisk ersättning efter att ha blivit utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen.

Jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje faser har blivit ett sätt att parkera långvarigt arbetslösa i, en till namnet, arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Åtgärderna är totalt misslyckade – de långtidsarbetslösa blir allt fler.

Ansvaret för denna utveckling äger den borgerliga regeringen – ingen annan!

Fas 3 – ett olagligt bidrag?


Tidningarna Dagens Arbete och Arbetet rapporterar att Arbetsförmedlingen utreder om bidragen till  Fas 3-anordnare kan bryta mot EU:s, så kallade, statsstötsregler. Arbetet skriver att …

Förra året betalade Arbetsförmedlingen ut 1,4 miljarder i bidrag till fas 3-anordnare. 43 procent av fas 3-deltagarna var placerade i privata företag förra året. Därmed rör sig det om någonstans runt 600 miljoner kronor som privata företag kan bli skyldiga att betala tillbaka enbart för 2013.

Fas 3 (eller sysselsättningsfasen som det heter idag) är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vari långtidsarbetslösa parkeras. De organisationer och företag som anordnar denna åtgärd erhåller ett stöd om 4.500 kronor per arbetslös och månad. Det har inneburit att Fas 3 blivit till en lönsam affärsidé för ett antal olika företag.

En del betraktar Fas 3 som en av rikets största ”arbetsgivare”. Närmare 35.000 personer befinner sig i denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. Sysselsättningsfasen har blivit till ett tydligt exempel på den borgerliga regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik.

Skulle åtgärden dessutom betraktas som ett, av EU, olagligt statsstöd skulle det bara vara som en ytterligare spik inslagen i kistan.

Länkar: da.se, Arbetet, Arbetet, Arbetet, da.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Helle Klein

Vi lovar att avskaffa Fas 3!


I en debattartikel skriver Stefan Löfven att …

…  i stället för att ge företag pengar för att hitta på arbetsuppgifter vill vi ge de människor som i dag är fastlåsta i Fas 3 en riktig lön för att utföra riktiga arbetsuppgifter. Uppgifter som för samhället framåt. Det kan vara att rusta upp ditt närområde, att ta en promenad och samtala med en äldre människa, att på olika sätt vårda och bidra till samhället. Det kan också vara att gå en riktig utbildning som ger dig kompetens att ta ett av de yrken som det råder brist på i dag.

Den borgerliga regeringens arbersmarknadspolitik har i hög grad byggt på improvisation. De trodde att arbetslösheten skulle minska genom kombinationen av reformering av arbetslöshetsförsäkringen och införande av jobbskatteavdrag. Så blev inte fallet. Antalet människor som blev utstämplade ur arbetslöshetsförsäkringen ökade. Därför infördes de olika faserna i jobb- och utvecklingsgarantin.

Idag tillhör Fas 3 (sysselsättningsfasen) en av rikets största ”arbetsgivare”. Antalet människor med långvarig arbetslöshet ökar. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik har skändligen misslyckats. Men den borgerliga regeringen kommer inte att frivilligt förändra sin arbetsmarknadspolitik.

Därför krävs Din insats för att förändra arbetsmarknadspolitiken.

Regeringen och misslyckandet med Fas 3


Tillsammans med Berit Örtell (Ombudsman LO Mellansverige), Claes Holm (Facklig ledare Socialdemokraterna Sörmland) och Frida Rosengren (Ombudsman SSU) har jag skrivit en debattartikel i tidningen Folket:

20140223-141937.jpg
Trots att Riksdagen i juni stoppade anvisningarna till Fas 3 fortsätter deltagarna att strömma in. I Sörmlands kommuner befann sig 1512 personer i Fas 3 i december och över 35 000 personer totalt i landet. Fas 3 har kommit att bli den arbetsmarknadsåtgärd som växer snabbast och mest. En av orsakerna till det är att allt fler arbetsgivare kalkylerar med att anställa folk till en billigare peng med bidrag i någon form. De har vant sig vid att Fas 3 kan leverera detta. Fas 3-deltagare riskerar att bli en permanent grupp på arbetsmarknaden i en slags gråzon för riktigt arbete.
Det är också ett högre tempo och stressigt på många arbetsplatser vilket medför att ledning och ansvariga inte har en tydlig bild över framtida kompetens och anställningsbehov utan anställer på kort sikt för att fylla tillfälliga luckor. Om man istället hade ett långsiktigt tänk skulle det stärka möjligheterna till samverkan mellan arbetsmarknadens parter och ansvarig myndighet.
LO-distriktet Mellansveriges ESF-projekt är ett mycket bra exempel på det. I projektet kan vi se att lokal samverkan mellan i detta fall LO, Resurstorget, Arbetsförmedlingen, företag och den arbetssökande ger betydligt bättre resultat. Cirka 45 procent får arbete eller utbildning i LO:s projekt och det bör ställas mot de 12 procent som Fas 3 lyckas med.

De individer som kommer in i Fas 3 har i genomsnitt varit arbetslösa sju år, vilket är en väldigt lång tid som ofta lett till dålig självkänsla, ohälsa och i många fall brist på den specifika kompetens arbetsgivare söker. Många av dessa personer har inte fått det rätta stödet man skulle behövt och den långa tiden utan arbete har lett till att man kommit ännu längre bort ifrån att vara redo för att ta ett arbete. Dessutom har den kraftiga sänkningen av vuxenstudieplatser grusat möjligheten för de arbetslösa att skaffa sig den kompetens och utbildning dagens arbetsmarknad kräver.

Oron för Fas 3 är stor. Många beskriver den gränsen som att det då är kört att få jobb. En metod för ökad lokal samverkan i samråd med den enskilde skulle stärka dennes möjlighet till att få arbete, utbildning eller en bra aktiv åtgärd. De Plusjobb som regeringen skrotade 2006 fungerade mycket bättre. De arbetslösa fick där stöd att komma in på arbetsmarknaden men fick samtidigt lön enligt kollektivavtal. LO anser att en satsning på Plusjobb är en nödvändig samhällsinvestering.

De ökade kostnader detta skulle innebära initialt och för stunden för kommuner och arbetsgivare får man med råge tillbaka. För vi vet att det kostar oerhört mycket på individ och samhällsnivå att människor står utanför.

Sverige är ett bra land. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Alliansregeringen är idéfattig och trött och lägger inga konkreta förslag för att få ner arbetslösheten. Istället lånar de till skattesänkningar till dem som redan har. Socialdemokraterna går till val med en arbetsmarknadspolitik där man bland mycket annat vill göra om Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist så att rätt arbetssökande och rätt arbetsgivare snabbt kan hitta varandra. Socialdemokraterna vill skrota Fas 3. Det tror vi är rätt väg för Sverige. Väljarna avgör i september.

Avskaffa FAS 3!


Igår rapporterade Aftonbladet att antalet personer inskrivna i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden ”FAS 3” fortsätter att öka. I mars kommer närmare 36.000 personer – långtidsarbetslösa – att vara inskrivna i denna åtgärd. Det innebär en ökning med 1.600 personer på ett år.

I juni 2011 röstade en majoritet av riksdagens ledamöter för att ålägga regeringen att sluta skriva in deltagare i den tredje fasen av ”Jobb- och utvecklingsgarantin”. Trots detta beslut har regeringen valt att nonchalera lagstiftarnas påbud.

Regeringen genomförde ett par kosmetiska förändringar av åtgärden. Man öppnade för att göra det något enklare att få en utbildning inom systemets ram. Dessutom ändrade man det officiella namnet på åtgärden till ”Sysselsättningsfasen”. Det enda positiva med namnskiftet är väl att man tydliggör vad åtgärden syftar till. Den enda ambitionen med sysselsättningsfasen är att hålla de långtidsarbetslösa sysselsatta. De jobbskapande ambitionerna är högst blygsamma.

Socialdemokraterna vill avskaffa Fas 3 (sysselsättningsfasen) och ersätta den med andra och aktivare åtgärder för att hjälpa långvarigt arbetslösa tillbaka till ett arbete.

Du kan bidra till detta genom att skriva under uppropet på ”Alla behövs!

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet ledare, SvD, dagens arena, dagens arena, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Ola Möller

De långtidsarbetslösa blir allt fler


Arbetsförmedlingen kan rapportera att arbetslösheten har minskat något. Det är tydligen den korta arbetslösheten som svarar för denna totala minskning.

Däremot fortsätter den långvariga arbetslösheten att öka. Sedan 2007 har de som varit arbetslösa längre än ett år ökat från 70.000 personer till att idag vara fler än 145.000 personer. Tidningen Arbetet skriver att …

Siffrorna ger bilden av en tudelad arbetsmarknad. De som är unga, någorlunda välutbildade, storstadsbor eller nyss har blivit arbetslösa kan få jobb. De andra får det tuffare.

Det är tydligt att den borgerliga regeringen inte har något effektivt verktyg för att minska arbetslösheten för de som saknat arbete längre än ett år. Arbetsmarknadsministern säger förhoppningsfullt att Arbetsförmedlingen minsann måste besöka många fler företag för att därmed hjälpa de långtidsarbetslösa.

Vad de långtidsarbetslösa behöver är mer av individuellt anpassat stöd för att kunna komma åter i arbete. Arbetslösheten är högst bland de kortutbildade. Fler arbetslösa behöver få hjälp att uppgradera sin kompetens.

Det är klart att det är positivt att arbetslösheten sjunker bland de unga. Men fortfarande är arbetslösheten bland den yngre arbetskraften väldigt hög. I några artiklar skriver Arbetet om hur den ekonomiska krisen i de europeiska länderna slår mot de unga. Tidningen skriver om den förlorade generationen.

Det finns få tecken på att den borgerliga regeringen kommer att ompröva sin arbetsmarknadspolitik. Den har inte lyckats med vad de sade sig vilja – minska arbetslöshet.

Länkar: SVT, ArbetetArbetetArbetetArbetetArbetetArbetet,

%d bloggare gillar detta: