Bloggarkiv

Fasta anställningar ska vara grunden


EU-domstolen

DN Debatt har idag publicerat Samuel Engbloms slutreplik i debatten kring visstidsanställningar. Inlägget tillför väl egentligen inget nytt i denna diskussion annat än att regeringen inte verkar förneka att det sker ett missbruk av visstidsanställningar bland arbetsgivare. Samuel säger att …

Den enda rimliga tolkningen av statsrådets tystnad är att regeringen inte längre förnekar att missbruk av tidsbegränsade anställningar förekommer på den svenska arbetsmarknaden. EU-kommissionen har därför anledning att notera att den svenska regeringen har övergett ännu en del av sin argumentationslinje.

Det är tydligt att den borgerliga regeringen hellre ställer sig inför skranket i EU-domstolen i denna fråga. Det regeringen uppnår med detta är att frågan för en tid begravs i en juridisk process. Dessutom hoppas man väl att finna domstolens stöd för sin tolkning av EU:s visstidsdirektiv.

Den borgerliga regeringen uppför sig i denna fråga som en Don Quijote i kampen emot jättarna.

Hillevi Engströms misslyckande


TCO har dragit i härnad emot Hillevi Engströms bristande förmåga att lägga ett lagförslag för att förhindra osakligt staplande av visstidsanställningar på varandra.

TCO har gjort det till sin kamp att förhindra att människor hamnar i en oändlig cirkel av korta visstidsanställningar. Man anmälde den svenska staten till EU-kommissionen för att inte korrekt ha implementerat EU:s visstidsdirektiv.

När kommissionen gjorde en skrivelse till den svenska regeringen tvingades denna att reagera. Den borgerliga regeringen vill ju egentligen inte göra något alls åt detta. Den ser snarare med visst välbehag att arbetsgivare ska stora möjligheter till att anställa på kort tid. Gärna utan några begränsningar. Därför bestämde sig regeringen, genom ansvarig minister Hillevi Engström, sig för att avstå från att föreslå förändringar i lagen om anställningsskydd.

Hillevi anför att med den rådande lågkonjunkturen det vore oklokt att begränsa arbetsgivares möjligheter att anställa på viss tid. TCO:s chefsjurist Samuel Engblom säger i ett inlägg att …

Att argumentationen inte går ihop är inte så konstigt. Den är en efterhandskonstruktion för att dölja det faktum att regeringen trots att man har försökt i två års tid inte har lyckats prestera ett begripligt och fungerande förslag som uppfyller EU-rättens krav och kan få en parlamentarisk majoritet.

TCO sätter nu sin tilltro till oppositionspartierna i Sveriges Riksdag att agera för att pressa regeringen till handling. Det känns som en rimlig förhoppning.

Länkar: dagens arena, SVT Debatt, TCO-tidningen

Industribloggare: Leine Johansson

Sedan 2007 bryter Sverige mot EU:s direktiv om visstidsarbete


Samuel Engblom skriver idag en kommentar på det inlägg av Mia Mårtensson som publicerades i måndags. Samuel bekräftar den fackliga synen på ofoget med att kunna stapla visstidsanställningar ovanpå varandra och hur många inte kan få en fast anställning.

Som representant för TCO redovisar han ett praktiskt som enkelt förslag till att komma till rätta med problemet med att stapla visstidsanställningar. TCO  …

 … har därför tagit fram ett enkelt och lättbegripligt förslag som innebär att den som varit tidsbegränsad anställd hos samma arbetsgivare i tre år under en femårsperiod ska ha rätt till en tillsvidareanställning.

Detta hade kanske inte hjälp Mia som verkar ha haft många olika arbetsgivare. Men det är ju inte särskilt ovanligt att arbetsgivare staplar korta anställningar ovanpå varandra.

Det finns andra sätt att reglera denna fråga. I ”Teknikavtalet IF Metall” har man begränsat möjligheten att visstidsanställa till maximalt tolv månader (med en viss möjlighet att förlänga). Vidare har man i avtalet renodlat antalet anställningsformer till i praktiken endast visstids- respektive tillsvidareanställning.

Det är självklart bra att frågan i flera branscher har reglerats avtalsvägen. Det ger en möjlighet att anpassa bestämmelserna till den specifika branschen. Men ibland behövs det draghjälp genom att lagstiftarna signalerar hur det ska vara. Jag delar därför TCO:s, med flera fackliga organisationers, strävan att reglera denna fråga lagstiftningsvägen.

Länkar: Aftonbladet debatt, Aftonbladet debatt

%d bloggare gillar detta: