Bloggarkiv

Alla ska kunna strejka


Foto: Richard Drew/AP

I ett tal inför ECOSOC, FN:s ekonomiska och sociala råd, talade statsminister Stefan Löfven om nödvändigheten av fackliga fri- och rättigheter. Han berättade om hur fackligt aktiva över hela världen förföljs och ibland mördas.

Facklig organisering motarbetas på många platser runt om vår jord. Människor och miljö far illa på många platser. Stefan nämnde särskilt den kollapsade klädfabriken i Bangladesh då 1129 personer omkom på sin arbetsplats.

Det här var inte en unik händelse. Två miljoner dör på arbetsplatser, varje år. Det händer överallt, inklusive mitt hemland Sverige. Varje dag ser vi folk som utsätts för fruktansvärda risker. Fackliga representanter förföljs och mördas. Barn tvingas arbeta på de mest inhumana sätt. Migranter utnyttjas under fruktansvärda omständigheter.

Vill vi att fler människor ska kunna njuta frukterna av globaliseringen krävs att människor ges chansen att arbeta till rimliga arbetsvillkor. Det är därför nödvändigt att understödja och bidra till facklig organisering. Genom att löntagarna ges möjlighet att ta del av en större andel av företagens vinster får vi en bättre värld och minskad risk för de ekonomiska bubblor vi sett utvecklas världen över.

Länkar: dn.se, SvD, di.se

Människans påverkan på klimatet är tydligt och växer


Klimatpåverkan

Under gårdagen lämnade FN:s klimatkommission (IPCC) sin femte rapport. Rapporten visar att halten av koldioxid i atmosfären i dag är högre än nån gång sedan 800.000 år. Forskarna menar vidare att all fossil energi som kol och olja måste tas ur bruk om mindre än 90 år.

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon visar rapporten på tre saken:

  1. Människans påverkan på klimatet är tydligt och växer,
  2. Vi måste agera snabbt och beslutsamt för att undvika ökande och destruktiva följder, samt
  3. Vi har metoder att begränsa klimatförändringarna och bygga en bättre framtid.

Generalsekreteraren försöker trots rapportens något dystra slutsatser visa upp en mer positiv ton. Han menar att om världen kan enas är det möjligt att nå målet om att minska växthusgasutsläppen med 50 % fram till 2050. Det är nämligen ett alldeles nödvändigt mål om världen ska kunna begränsa den globala temperaturökningen till två grader Celsius.

Det är väl bara att hoppas att världens länder inser allvaret i det som händer. Det börjar bli allt mer svårt att stoppa huvudet i sanden i denna fråga. Hur den politik ska se ut som ska klara av målet är ju verkligen omtvistat. I en debattartikel hävdar tre svenska professorer att Kyotoprotokollet varit helt misslyckat. De förespråkar att en global skatt på fossila bränslen införs.

Det är möjligt att detta vore en bättre metod för att minska användandet av fossila bränslen. Samtidigt är väl inte erfarenheterna av att införa globala skattesatser särskilt uppmuntrande. Det brukar vara enklare att i konkurrensens namn minska skattesatser för att främja det egna landets internationella konkurrensläge.

Det finns dock inga enkla vägar att gå om vi som lever idag vill överlämna en värld som våra efterkommande ska kunna leva på.

Länkar: Ekot, Ekot, SvD, dn.se, Ekot, di.se, SVT, SvD, di.se

%d bloggare gillar detta: