Bloggarkiv

Walmart vill inte förändras


AP-fonder lämnar Walmart

Svenska Dagbladet rapporterar att Första, Tredje och Fjärde AP-fonden har beslutat sig för att avveckla sina aktieinnehav i det amerikanska företaget Walmart.

Anledningen är att man efter dialog med företaget om dess dåliga personalpolitik och arbetsvillkor inte fått gehör för sina ståndpunkter. Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande i Etikrådet (ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden), säger att …

… Bolaget vill inte ha någon förändring. Jag hoppas att någon annan kan ta vid och fortsätta vårt arbete. Problemen kommer ju att finnas kvar. Men amerikanska bolag är svåra att få till en dialog med.

Det är hedervärt handlat av dessa AP-fonder att försöka få Walmart att förbättra sin personalpolitik och arbetsvillkor för sina anställda. Jag uppskattar att AP-fonderna inte förvaltar svenska folkets pensionsmedel genom placeringar i sådana principlösa företag som Walmart.

Genom att avveckla aktiekapitalet försvinner dock möjligheten att påverka företagets inriktning och affärsidé. Jag vet inte hur stor andel av det totala aktiekapitalet som de svenska fonderna har ägt. Jag kan misstänka att det har varit för litet för att kunna imponera på och påverka företagsledningen.

Det var lika så gott att avveckla det svenska aktieinnehavet.

%d bloggare gillar detta: