Bloggarkiv

Ikea kör med dubbla budskap


Ikea kör med dubbla budskap

Arbetet rapporterar om hur Ikea:s franchisetagare i Turkiet illa respekterar fackliga rättigheter. I veckan som var genomfördes ett möte i Stockholm där fackliga representanter från olika Ikea-varuhus i olika länder deltog. Från varuhusen i Turkiet kom det dock inga personer. I stället representeras de av Deniz Akdogan (Koop-Is). Han visade en videofilm där medlemmar på Ikea anonymt berättade vad de varit med om.

UNI Global har låtit amerikanske arbetsrättsprofessorn John Logan genomföra en undersökning om förhållandena på Ikea:s varuhus i Turkiet. Undersökningen bygger på intervjuer med anställda, både organiserade och oorganiserade, på samtliga Ikea-varuhus i Turkiet. Undersökningen visar, bland annat, att:

  • Minst tio anställda fått sparken på grund av sitt medlemskap i Koop-Is. I fem av fallen har turkiska Arbetsdomstolen fällt Ikea.
  • Anställda som stannar kvar i facket utsätts för en systematisk bestraffning genom omplaceringar till sämre betalda arbeten, uteblivna lönehöjningar och sociala förmåner.
  • Arbetsgivaren har hyrt in en konsult enbart för att luska fram vilka som gått med i facket.

John Logan menar att Ikea talar med kluven tunga om att respektera fackliga rättigheter:

I länder där facket har en stark rättslig ställning respekteras arbetarnas rättigheter fullt ut. I länder med svag arbetsrätt är man mindre positiv till facket. Men i Turkiet agerar möbeljätten tvärtemot sin uppförandekod och bryter mot både turkisk och internationell lag.

Den turkiska franchisetagaren vill inte tala med tidningen. Thomas Bergström, VD för Inter Ikea, avstår från att kommentera uppgifterna som framkommer i de fackliga rapporterna. Thomas säger att …

Vi ska gå till botten med frågan genom en oberoende granskning som ska utföras av konsultföretaget PWC.

Det är väl på tiden kan man tycka. Det är ju inte som att det är första gången som de fackliga organisationerna påpekar trakasserier mot fackligt aktiva och medlemmar i Turkiet. Vi får väl se vad Ikea:s oberoende granskning kommer fram till.

Länkar: Arbetet, TCO-tidningen

Motarbetar IKEA facklig organisering?


Idag, tisdag, träffas i Stockholm ett 40-tal fackligt aktiva från olika IKEA-varuhus i 16 länder. Anställda på IKEA-varuhuset i Turket vågar dock inte skicka egna representanter då de är rädda för repressalier. På mötet representeras de av den fackliga organisationen Koop-Is.

Företagsledningen på IKEA:s varuhus i Turkiet har fått kritik förut. De fackliga organisationerna hävdar att företagsledningen aktivt arbetar för att försvåra facklig organisering. Alke Boessiger, chef för UNI:s handelsavdelning, säger att …

Ikea är ett företag som är stolt över sina svenska rötter och över att vara en god arbetsgivare och i Sveriges närområde är man också det. Men vår erfarenhet är att ju längre bort från Sverige man kommer desto större är sannolikheten för dåliga arbetsvillkor och problem med facken.

Den fackliga organisationen har bjudit Inter Ikea Systems att komma till mötet för att diskutera situationen i Turkiet. De har dock valt att inte komma till mötet. Thomas Bergström, vd för Inter Ikea Systems, säger till Dagens Industri att …

Eftersom åsikterna går isär vill vi som franchisegivare gå till botten med frågan och skaffa oss en egen bild. Därför har vi initierat en oberoende granskning som kommer att genomföras med hjälp av det internationella revisions- och konsultföretaget PWC.

Det är uppenbart att förhållandet mellan den i Turkiet lokala företagsledningen och facket inte är särskilt harmoniskt. Inter Ikea har som franchisegivare ansvar för att granska hur franchisetagaren förvaltar de krav som finns på dem. Företrädare för IKEA har i andra sammanhang sagt att de respekterar fackliga rättigheter och organisering. Men det finns tyvärr flera exempel på att denna höga princip inte fullt ut respekteras av IKEA.

Jag hoppas verkligen att företaget är intresserade av att reda ut situationen i Turkiet och att i övrigt agera på ett sådant sätt som är accepterat i Sverige.

Länkar: di.se, di.se, Handelsnytt

Kräver ett globalt avtal med IKEA


Jag har ett antal gånger skrivit om hur IKEA inte alltid uppträder på ett korrekt sätt i fackliga frågor. I Sverige uppträder man korrekt i relation till de fackliga organisationerna. I sina officiella uttalanden hävdar företaget att man eftersträvar goda förhållanden med fackliga organisationer och arbetstagarnas representanter. Tyvärr syns detta inte alltid i det praktiska arbetet.

Handels och Unionen har gått ut offentligt med hur förhållandena är i Turkiet och kritiserar hur företaget agerar i förhållande till den fackliga organisationen. Den bild som ges är en av hur företaget aktivt motarbetar den fackliga organisationen genom att hota, avskeda och motarbeta fackligt aktiva. Susanna Gideonsson, första vice ordförande hos Handels, säger …

Ikeas agerande i Turkiet är rent ut sagt för jävligt och under all kritik. Facket har länge försökt få till stånd en dialog med företaget.

IKEA försvarar väl inte inställningen från företagsledningen i Turkiet. Man hänvisar till att det turkiska företaget är franchisetagare till varumärket. Därför är enheten en egen juridisk person. Däremot hänvisar man till den officiella policy har i dessa i frågor.  Även om IKEA formellt har rätt i att det turkiska företaget är en egen enhet som inte ingår i något koncernförhållande. Men genom det avtal som sluts som franchisetagare borde man kunna reglera även sådant som hur man ska förhålla sig till fackliga organisationer. Turkiska IKEA solkar genom sitt agerande ned hela varumärket IKEA. Därför borde intresset vara större för att förbättra förhållanden i Turkiet.

Länkar: Arbetet, Handelsnytt, Kollega, di.se, dn.se, dagens arena, ka.se

En global fackföreningsallians inom IKEA


Ekot rapporterar att fackliga organisationer som organiserar fackliga medlemmar anställda på IKEA-varuhus världen över har bildat en allians. Syftet är att verka för likvärdiga arbetsvillkor på de olika varuhusen. David Eklind, internationell sekreterare på Handels, säger …

Likväl som man vet vad man får för köttbullar i vilket Ikeavaruhus man än går in i, så måste man veta att Ikea tar ett ansvar för att vissa grundläggande rättigheter är uppfyllda för dem som jobbar här. Man har rätt att organisera sig i facket och facket har rätt att förhandla om kollektivavtal för sina medlemmar.

Det är ett utmärkt initiativ som de fackliga organisationerna genomfört. De fackliga organisationerna har i många fall tenderat att verka i första hand nationellt. De stora bolagen har sedan länge bortsett från nationella och andra gränser när de expanderar sina affärer över världen. Det finns ingen annan väg att gå än att lokalt fackligt aktiva börjar träffa andra världen över för att diskutera gemensamma utmaningar.

Jag önskar den fackliga alliansen all lycka i sitt fackliga arbete!

Andra som skrivit: Löntagarbloggen

Industribloggare: Leine Johansson, Patrik Renfors, Leine Johansson

Kollektivavtal i Danville


Smålands-Posten rapporterar att det första kollektivavtalet har slutits vid det IKEA-ägda företaget Swedvoods fabrik i Danville. Jag har tidigare skrivit om den fackliga kampen vid denna fabrik i USA. Den fackliga organisationen lyckades få en majoritet bland de anställda för facklig organisering och att kunna förhandla med företaget. Nu har man, efter omröstning bland de anställda, skrivit det första lokala avtalet med företagsledningen. Bill Street från IAM Woodworkers Department säger om avtalet …

Det bygger till stor del på den svenska modellen för relationer på arbetsmarknaden.

Det verkar som om man kommit fram till en bättre samtalston på företaget. Jag hoppas att detta klimat kommer att bibehållas. Men jag utgår ifrån att de svenska fackliga organisationerna kommer att hålla kontakt med den amerikanska organisationen.

Länkar: Smålands-Posten, TCO-tidningen

Facklig seger på Swedwood


National Labor Relations Board har nu genomfört en hemlig omröstning på det till IKEA kopplade Swedwood i Danville. Frågan gällde om de anställda skulle låta sig företrädas av den fackliga organisationen International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAMAW. Omröstningen har utfallit på sådant sätt att 221 anställda (76 %) röstade ja och 69 anställda röstade emot facklig representation. Bill Street, som representerar facket säger:

Jag är mer än tillfredsställd.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket, som organiserar arbetarna på Swedwood i Sverige, säger till DN:

Jag är jätteglad, framförallt för arbetarna på Swedwoodfabriken i Danville. Det har varit en lång kamp det här.

Jag hoppas nu framför allt på att den lokala ledningen accepterar omröstningens resultat. Det viktiga arbetet börjar nu med att förhandla med företagets representanter. Utfallet av dessa är ju beroende av företagsledningens (eller koncernledningens) inställning till frågorna.

Jag är dock säker på att GS-facket kommer att bevaka hur det går. De har ju närmare kontakt med koncernledningen i detta svenska företag.

Länkar: d.a., BWI, SvD, smp.se, dn.se, Ekot, dn.se, di.se

Fler som skrivit: LO-bloggen

Industribloggare: Carola har hittat en rolig bild

Om IKEA och facket


Idag ska de anställda på Swedwoods (dotterbolag till IKEA) fabrik i Danville, Virginia. Jag har tidigare skrivit om den kritik som det amerikanska facket har mot den lokala ledningen. Facket behöver över 50 % av rösterna för att kunna inleda förhandlingar om ett kollektivavtal.

Det rapporteras om klagomål på såväl borttagna lönehöjningar, en ohållbar arbetstakt, obligatorisk övertid och rasdiskriminering för de anställda på fabriken i USA. Det amerikanska facket har länge arbetat med att organisera de anställda till den fackliga organisationen. Facket menar dock att företagsledningen aktivt har motarbetat denna strävan. Bill Street som jobbar på fackförbundet Maskinisterna i Virginia, säger:

Swedwood har vägrat låta oss komma in och prata med de anställda. Om vi inte kan prata med dem kan vi inte låta dem veta vilka rättigheter de har.

Jag hoppas att omröstningen nu utfaller på ett sådant sätt att de anställda kan inleda fackliga förhandlingar och starta en lokal facklig verksamhet.

Länkar: Ekot, dn.se, SvD, Machinist’s News Network

Industribloggare: Leine skriver ingen rök utan eld

%d bloggare gillar detta: