Bloggarkiv

Arbetslösa göms i statistiken


Ungdomsarbetslöshet finns ju knappt …

I helgen kritiserade Moderaterna hur man redovisar siffrorna för ungdomars arbetslöshet. Hr. partisekreterare Kent Person sade till den lyssnande presskåren att …

Tittar vi på SCB:s siffror så säger de att det är 92 procent av ungdomarna som är i jobb eller utbildning. Den där 25-procentssiffran som brukar föras fram, där ingår många som studerar på högskola och universitet. Gör inte det till ett samhällsproblem att dem söker ett extraknäck för att finansiera sina studier. Det är i grunden bra.

Det är klart att man alltid kan diskutera hur sådant ska redovisas. Det som är intressant är att inför valet 2006 hade Moderaterna inga sådana dubier. Nu, när samma beräkningsgrund kan användas emot dem, är det förstås inte lika skoj att använda samma system som EU-länderna använder.

Fast nu kommer ett visst svar på tal från LO. De har låtit SCB granska vilka de ”heltidsstuderande arbetslösa” är i den officiella statistiken. LO verkar ha hittat något intressant. Det visar sig att de heltidsstuderande arbetslösa huvudsakligen består av tre delgrupper. Den största gruppen är de arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, sammanlagt 46 000 personer. Därefter kommer ungdomar i grundskola eller gymnasieskolan, 37 000 personer och slutligen högskolestudenter, 24 000 personer. LO-ekonomen Torbjörn Hållö säger i ett pressmeddelande att …

Att gruppen ”heltidsstuderande arbetslösa” under de senaste åren vuxit mycket kraftigt beror på att deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program blivit betydligt fler, inte på att fler gymnasieungdomar söker jobb.

Jamen dåså …

… då ska vi kanske fortsätta att redovisa ungdomars arbetslöshet på det brukliga sättet – trots Moderaternas uppenbara ovilja!

LO:s siffror visar att den borgerliga arbetsmarknaden har misslyckats!

Länkar: SvD, dagens arena, di.se, dn.se, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige

Annonser

Sökes: Partisekreterare (M)?


Gabba gabba hey!

Dagens Industri skriver om interna problem på Moderaternas partikansli. Enligt tidningen fungerar inte arbetet särskilt väl på det centrala kansliet. Måltavla för kritiken är den tämligen nytillträdde partisekreterare Kent Persson.

Kent kallades in efter att man avpolleterat Sofia Arkelsten. Kents uppgift var väl att städa upp efter Sofia och få arbetet att föras åt rätt håll. Enligt tidningen har väl det fungerat ”så där”. En anonym källa meddelar tidningen att …

Det finns inget förtroende kvar för Kent Persson. Det är riktigt illa.

Enligt tidningen har alla problem inneburit att Moderaterna ligger efter med kampanjarbetet inför det kommande valet. Till det kommer att partiet tydligen har problem med ekonomin.

Nåväl, partiet kommer säkert att lösa detta. De eventuella interna problem som Moderaterna lever med ger bara litet extra krydda åt den valrörelse som ju redan startat. Det ska ändå bli litet spännande att följa detta det största av alliansens partier.

Länkar: di.se, di.se, dagens arena, di.se

Fler som skrivit: Martin Moberg, Peter Johansson, Alliansfritt SverigeAlliansfritt SverigeAlliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Den sjätte mannen

Dags för en modern och öppen lagstiftning för partifinansiering


Samtliga partier i Sveriges Riksdag – förutom Sverigedemokraterna –  har uppdaterat sin frivilliga överenskommelse om hur man ska redovisa bidrag till partierna. Vidare vill man att den ansvarige ministern ska skynda på beredningen för att lagstiftning ska finnas på plats i tid innan de allmänna valen under 2014.

Tidplanen från departementet antyder att en lag kommer på plats först under våren 2014 (strax innan valen till EU-parlamentet). Det skulle innebära att, exempelvis, donationer till personvalskampanjer inte skulle behöva redovisas på samma villkor som med en lag.

Detta förhållande kritiseras av, bland andra, Peter Eriksson (MP), ordförande för konstitutionsutskottet, som inte är nöjd med takten. Han menar att …

Eftersom det finns en utredning som man utgår ifrån borde det vara möjligt att få fram ett förslag i januari eller februari.

Carin Jämtin, socialdemokraternas partisekreterare, är beredd att vidta de åtgärder som behövs för att skynda på lagstiftningsprocessen. Carin kräver att Moderaterna …

… inte bara i ord, utan också i handling ändra sin inställning till lagstiftning om öppenhet kring partifinansiering. Vi har varit konstruktiva och prövat olika vägar för att nå fram till en lösning. Moderaterna, med stöd av Sverigedemokraterna, kan inte längre få bromsa frågan, och vi kräver nu att regeringen mycket snart lägger fram ett förslag. Annars behöver vi ta nya initiativ med de partier som precis som Socialdemokraterna vill se en öppen och transparent modell för redovisning. Det är positivt att stödet för lagstiftning i frågan samlar en så bred majoritet bland riksdagspartierna.

Nu går det inte längre att undkomma att en reglering sker av denna fråga lagstiftningsvägen. Det är dags att Beatrice Ask sätter litet fart.

Länkar: SvD opinion, dn.se, SvD, dagens arena, di.se, SvD, Ekot

Om en jobbpakt utan falsk blygsamhet


Kent Persson, partisekreterare (M) skriver i ett inlägg bland annat följande:

Vi har nu tagit initiativ till en jobbpakt för att skapa bättre samverkan mellan staten och arbetsmarknadens parter. Genom att åstadkomma gemensamma lösningar mellan parterna är förhoppningen bland annat att fler unga ska omfattas av yrkesintroduktionen och kunna anställas.

Hmmm … ja det må man säga.

Man kan ju inte beskylla Moderaterna för att vara anfäktade av någon högre grad av falsk blygsamhet. Parterna på arbetsmarknaden har länge och vid många tillfällen slutit avtal kring denna typ av frågor. Det finns konstruktioner inom flera branscher där ungdomar bygger på sin utbildning med praktisk erfarenhet. Det avtal som, i någon mån, står som mall (föredöme eller vad man vill kalla det) är ju det som slöts mellan IF Metall och flera organisationer företrädande arbetsgivarna hösten 2010. Syftet med det avtalet är att introducera ungdomar som saknar relevant yrkesutbildning till arbete inom industrin.

Det är väl trevligt att den borgerliga regeringen nu vill stödja de initiativ som redan tagits av parterna på arbetsmarknaden. Men att kalla det för att man tagit initiativ? Snarare hoppat på vagnen skulle jag vilja säga!

Låt oss bara hoppas att regeringen håller sig ifrån att lägga sig i frågor som i detta avseende hör till parternas fria förhandlingsrätt och -vilja. Jag litar inte helt till Moderaternas regeringskompisar när det gäller denna typ av frågor.

Andra som skrivit: Kent Persson

En regering med tom verktygslåda


Idag meddelade de borgerliga regeringspartiernas partisekreterare att de avser att under de kommande åren ta fram ett valprogram. Inlägget säger ju inte särskilt mycket annat än att de anser att det saknas ett samlat alternativ till den rådande politiken. Det är väl det mantra de kommer att spela upp närhelst tillfälle ges de kommande åren. Själva har de inget mer konkret att presentera än att …

För att Alliansen ska kunna ge svar på hur jobben kan bli fler, hur företagen ska kunna växa, hur välfärden ska kunna stärkas ytterligare och hur Sverige fortsatt ska ta täten i miljö- och klimatfrågorna krävs ett omfattande gemensamt arbete.

Arbetet kommer säkert att bli litet svårare denna gång. 2006 när alliansen bildades fanns ju inget att förlora, bara allt att vinna. I detta läge med två partier som dansar på lina utmed riksdagsspärren bör det bli litet svårare. Det räcker inte med att tillsätta en Schlingmann som chefsstrateg eller gemensamma samlingar för att återfå magin från valrörelsen 2006.

Länkar: Aftonbladet, dn.se, SVT Debatt

Andra som skrivit: Ann-Sofie Wågström

Tvärsäkra påståenden är inte detsamma som sanningen


Kent Persson, partisekreterare för Moderaterna, har i flera inlägg påstått att höjda sociala avgifter innebär att en 14.000 arbetstillfällen skulle försvinna. Han har aldrig angett någon särskild källa för sitt påstående. Det finns en broschyr som hänvisar till beräkningar av finansdepartementet. Svenska Dagbladet har granskat den borgerliga partisekreterarens och de borgerliga partiernas tvärsäkra påståenden i denna fråga.

Tidningen konstaterar att …

Beräkningarna bygger alltså på antaganden om hur känslig efterfrågan på arbetskraft är om lönekostnaderna förändras – inte vad som har hänt i verkligheten.

De borgerliga partiföreträdarna försöker koka på soppa på spik och på det sättet etablera en sanning i det allmänna medvetandet. Sanningen är att ingen vet huruvida rabatten för att anställa ungdomar genererat några nya arbetstillfällen. Av samma anledning kan man heller inte påstå att arbetstillfällen skulle försvinna om rabatten försvinner.

 Slutsatsen är att Kent Persson får gult ljus av SvD.

Andra som skrivit: Peter Andersson, Peter Andersson, Thomas Böhlmark

Industribloggare: Leine Johansson, Carola Andersson

Om att applicera skit på motståndaren


Det är tydligt att valrörelsen inför riksdagsvalet 2014 har börjat. Den av Fredrik Reinfeldt utvalde och tillsatta partisekreteraren Kent Persson presenterar sin taktik på Aftonbladet idag. Det är tydligt att den gode Kent ser en smutsig kampanj framför sig. Han tvekar inte för att klistra på Sverigedemokraterna på den röd-gröna oppositionen i detta uttalande:

Oppositionen består idag av fyra olika partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, utan gemensamma svar på Sveriges framtidsutmaningar. Trots detta agerar Socialdemokraterna som om de ensamma kan ta över regeringsmakten.

Sanningen är ju snarare att SD i nio fall av tio har röstat på den borgerliga regeringens förslag. Man kan därför med, åtminstone lika stor, trovärdighet hävda att SD tillhör det borgerliga regeringsunderlaget.

Den 4 april meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt att han inte tror på detta med att sänka löner eller kostnader för att anställa unga som en metod att sänka ungdomars arbetslöshet. Statsministern sade att …

Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt kostnaderna.

Trots detta tydliga uttalande av statsministern, tillika ordförande för Moderata Samlingspartiet, verkar den nye partisekreteraren (M) anse dessa inslag i regeringens politik vara framgångsrik. Han anser det nämligen som något förgripligt att Socialdemokraterna påpekar det enkla faktum att åtgärden synes verkningslös. Man undrar ju var Moderaterna står i denna fråga. Det verkar ju som om partiordföranden och partisekreteraren har olika åsikt i denna fråga.

Anser (M) sänkta sociala avgifter som guds gåva till ungdomar eller anser man det vara en verkningslös åtgärd??

Det verkar som om Moderaternas partisekreterare verkar vara fullt inställd på att hellre klistra på de politiska motståndarna allsköns onda epitet än att diskutera sina egna förslag (och tillkortakommanden). Han försöker påskina en politisk splittring hos de rödgröna partierna som en metod att bortse från en uppenbar splittring mellan alliansens partier.

Länkar: Aftonbladet Debatt, Rapport, Rapport

Andra som skrivit: Kent Persson, Kent Persson, Martin Moberg, Roger Mörtvik

%d bloggare gillar detta: