Bloggarkiv

Inget förbud emot anonyma partibidrag


Anonymitet – I like!

Regeringen, genom justitieminister Beatrice Ask (M), har överlämnat en remiss till lagrådet gällande lagstiftning av partibidrag. Enligt förslaget ska det inte vara förbjudet för ett parti att ta emot anonyma bidrag. Den borgerliga regeringen vill att denna fråga ska överlämnas till en parlamentarisk utredning.

Det verkar som om Moderaterna åter har lyckats förhindra en lagreglering av denna fråga. Om riksdagens partier skulle rösta efter deras officiella hållning i denna fråga skulle Moderaterna och Sverigedemokraterna hamna i minoritet. Björn von Sydow, gruppledare för Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet (KU), säger …

Vi förbereder en motion som tar sikte på att det ska vara förbjudet för partierna att ta emot anonyma bidrag.

Det ska bli intressant att se vilken ställning Moderaternas regeringskompisar kommer att ta till Socialdemokraternas motion.

Länkar: dn.se, di.se

Dags för en modern och öppen lagstiftning för partifinansiering


Samtliga partier i Sveriges Riksdag – förutom Sverigedemokraterna –  har uppdaterat sin frivilliga överenskommelse om hur man ska redovisa bidrag till partierna. Vidare vill man att den ansvarige ministern ska skynda på beredningen för att lagstiftning ska finnas på plats i tid innan de allmänna valen under 2014.

Tidplanen från departementet antyder att en lag kommer på plats först under våren 2014 (strax innan valen till EU-parlamentet). Det skulle innebära att, exempelvis, donationer till personvalskampanjer inte skulle behöva redovisas på samma villkor som med en lag.

Detta förhållande kritiseras av, bland andra, Peter Eriksson (MP), ordförande för konstitutionsutskottet, som inte är nöjd med takten. Han menar att …

Eftersom det finns en utredning som man utgår ifrån borde det vara möjligt att få fram ett förslag i januari eller februari.

Carin Jämtin, socialdemokraternas partisekreterare, är beredd att vidta de åtgärder som behövs för att skynda på lagstiftningsprocessen. Carin kräver att Moderaterna …

… inte bara i ord, utan också i handling ändra sin inställning till lagstiftning om öppenhet kring partifinansiering. Vi har varit konstruktiva och prövat olika vägar för att nå fram till en lösning. Moderaterna, med stöd av Sverigedemokraterna, kan inte längre få bromsa frågan, och vi kräver nu att regeringen mycket snart lägger fram ett förslag. Annars behöver vi ta nya initiativ med de partier som precis som Socialdemokraterna vill se en öppen och transparent modell för redovisning. Det är positivt att stödet för lagstiftning i frågan samlar en så bred majoritet bland riksdagspartierna.

Nu går det inte längre att undkomma att en reglering sker av denna fråga lagstiftningsvägen. Det är dags att Beatrice Ask sätter litet fart.

Länkar: SvD opinion, dn.se, SvD, dagens arena, di.se, SvD, Ekot

Inga nya resurser för att utreda arbetsmiljöbrott


Justitieminister Beatrice Ask meddelade idag på en direkt fråga från Tomas Nilsson, riksdagsledamot (S), att regeringen inte avser att ge polisen mer resurser för att utreda arbetsmiljöbrott. Hon anser att det redan finns resurser för snabba och effektiva utredningar. Tomas, å sin sida, konstaterade att det ”finns olika rutiner i olika delar av landet när det gäller hur lång tid det tar från det att en dödsolycka anmäls till det att arbetsplatsen undersöks av polisen”. Arbetsmiljöverket, polis och åklagare är ense om att utredningar av arbetsmiljöbrott är väldigt skiftande inom landet.

Man ska väl inte vara helt förvånad över att den borgerliga regeringen ser på denna fråga något lättvindigt. Det gäller att hålla temperaturen uppe i denna debatt. Det är av vikt att eventuella arbetsmiljöbrott både utreds snabbt och professionellt för att överlämnas till domstol för att pröva om brott begåtts innan minnesbilder försvunnit och miljöer förändrats.

Industribloggare: Eli Abadji, Eli Abadji, Leine Johansson, Kaj Raving

%d bloggare gillar detta: