Bloggarkiv

Dags för en modern och öppen lagstiftning för partifinansiering


Samtliga partier i Sveriges Riksdag – förutom Sverigedemokraterna –  har uppdaterat sin frivilliga överenskommelse om hur man ska redovisa bidrag till partierna. Vidare vill man att den ansvarige ministern ska skynda på beredningen för att lagstiftning ska finnas på plats i tid innan de allmänna valen under 2014.

Tidplanen från departementet antyder att en lag kommer på plats först under våren 2014 (strax innan valen till EU-parlamentet). Det skulle innebära att, exempelvis, donationer till personvalskampanjer inte skulle behöva redovisas på samma villkor som med en lag.

Detta förhållande kritiseras av, bland andra, Peter Eriksson (MP), ordförande för konstitutionsutskottet, som inte är nöjd med takten. Han menar att …

Eftersom det finns en utredning som man utgår ifrån borde det vara möjligt att få fram ett förslag i januari eller februari.

Carin Jämtin, socialdemokraternas partisekreterare, är beredd att vidta de åtgärder som behövs för att skynda på lagstiftningsprocessen. Carin kräver att Moderaterna …

… inte bara i ord, utan också i handling ändra sin inställning till lagstiftning om öppenhet kring partifinansiering. Vi har varit konstruktiva och prövat olika vägar för att nå fram till en lösning. Moderaterna, med stöd av Sverigedemokraterna, kan inte längre få bromsa frågan, och vi kräver nu att regeringen mycket snart lägger fram ett förslag. Annars behöver vi ta nya initiativ med de partier som precis som Socialdemokraterna vill se en öppen och transparent modell för redovisning. Det är positivt att stödet för lagstiftning i frågan samlar en så bred majoritet bland riksdagspartierna.

Nu går det inte längre att undkomma att en reglering sker av denna fråga lagstiftningsvägen. Det är dags att Beatrice Ask sätter litet fart.

Länkar: SvD opinion, dn.se, SvD, dagens arena, di.se, SvD, Ekot

Om en överenskommelse om partibidrag


Det finns idag en bättre vilja bland de politiska partierna att redovisa varifrån de får bidrag till sin verksamhet. Det har ju för många partier varit en smärtsam process att hamna där. Jag ska inte framhålla socialdemokraterna som det från början drivande partiet i denna fråga. Däremot blev socialdemokraternas ställningstagande avgörande i att sätta större press på Moderaterna, som längst av alla de etablerade partierna, höll emot. Idag har samtliga riksdagspartier (utom SD) ingått en frivillig överenskommelse om ökad öppenhet.

TT rapporterar nu att de sju partierna, i avvaktan på kommande lagstiftning, avser att träffas för att revidera den frivilliga överenskommelse de slutit. Carin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna, säger till TT att …

Men det är absolut inte i stället för en lagstiftning utan det är tills dess att en lagstiftning finns på plats.

Vi lär väl så småningom få veta resultatet av den uppdaterade överenskommelsen. Men det är ju trots allt bra att man håller temperaturen uppe i denna fråga.

Länkar: SvD, di.se

Alliansen har slut på idéer


Mikael Damberg och Carin Jämtin har ett debattinlägg i onsdagens Aftonbladet. Syftet är ju att vederlägga den borgerliga regeringens påståenden att Socialdemokraterna och Stefan Löfven inte har presenterat några som helst förslag och initiativ i den politiska debatten. Carin och Mikael nämner ett stort antal initiativ som man gjort hittills i år. Det blir till en ganska långa lista.

Inlägget är dessutom en påminnelse om att det igår var åtta år sedan som de fyra borgerliga partiledarna träffades hemma hos den förutvarande partiledaren för Centerpartiet Maud Olovsson. Jag kan ju hålla med den avslutande hälsningen i debattinlägget:

Regeringens politik har prövats i sex år, i både i hög- och lågkonjunktur, och det är uppenbart att den inte biter på arbetslösheten. Regeringen har spelat ut alla sina kort och har slut på idéer.

Men ändå – grattis alliansen.

Socialistinternationalen fungerar inte!


Carin Jämtin levererar allvarlig kritik över Socialistinternationalen i ”Aktuellt i Politiken” (AiP). Hon beskriver en organisation som inte lever upp till demokratiska ideal och en generalsekreterare som inte bryr sig om beslut som fattas av dess kommittéer och beslutsorgan. Carin säger att generalsekreteraren inför rådsmöten inte informerar Internationalens medlemspartier om vilka politiska frågor som kommer vara på agendan. Det har heller inte gått ut information inför kongressen om att svenska socialdemokraterna har nominerat Mona Sahlin som motkandidat till generalsekreteraren Luis Ayala. Det finns ingen utsedd valberedning (generalsekreteraren är själv valberedning).

Det är knappast en särskilt förskönande bild av denna organisation som Carin beskriver. Det måste ha gått väldigt långt om man nu väljer att så öppet säga som det är. Enligt en artikel i dagens arena ser nu Mona Sahlin fram emot att ta sig an denna roll och att reformera organisationen. Mona ser som sina prioriterade frågor …

En koncentration kring frågor om hur kampen för arbete, jämlikhet och mänskliga rättigheter skall bedrivas. Och föra in kvinnors rätt till såväl arbete som sina egna kroppar. Jag tror också att klimatfrågans maktkaraktär samt kampen mot intolerans och rasism, borde prioriteras högre av Socialistinternationalen.

Av det som Carin känns det väldigt angeläget att reformera Socialistinternationalen som organisation och politisk kraft.

Vådan av en (S)-kris


Hr. statsminister Fredrik Reinfeldt har deltagit i ett telefonväkteri och där getts möjlighet att svara på en mångfald frågor. Flera personer frågade tydligen hur socialdemokraternas kris påverkat den borgerliga regeringen. Statsministern menade att koncentrationen på Socialdemokraternas problem har påverkat regeringen negativt eftersom det försvårat för dem att nå ut med de politiska frågorna. Fredrik exemplifierade med sitt jultal …

Det har varit svårt att komma ut och få plats.

Nu är ju det uttalandet knappast trovärdigt annat än på mycket kort sikt. Självklart är de stora förlorarna på detta socialdemokraterna själva. Medans media av olika slag spekulerar i eventuella kommande partiledare och hur de konstaterar att de flesta kandidater svarar nej på frågan från journalisterna verkar det som om det kommer ett svar om fredag. Det verkar också som om det kommer att ske en valprocess inför partikongressen 2013. Carin Jämtin meddelade efter dagens VU-sammanträde att …

Vi kommer alltså att föreslå en kort process där partistyrelsen utser nästa partiordförande.

Enligt artikeln i Ekot diskuterar man nästa steg efter att ha valt en partiordförande ”för stunden”. Partidistrikten vill se en annan sorts valprocedur inför det större valet vid nästa partikongress i april 2013. Det ska vara en öppnare sådan än vad som tidigare varit. Carin fortsätter …

På något sätt så måste procedurerna förändras så att fler medlemmar kan vara med och tycka och tänka.

Nu återstår bara för oss andra att invänta partistyrelsens beslut och att hoppas att den fortsatta processen blir ungefär som skisserats av Carin och som vi är många om att önska.

Endast genom att få ordning och reda i partiet kan vi långsiktigt leverera en effektiv oppositionspolitik som kan leda till regeringsskifte.

Länkar: dn.se, SvD, Rapport, dn.se, SvD, di.se, SvD, Rapport, SvD, Rapport, dn.se, dn.se, Rapport, SvD, Ekot, di.se, SvD

Andra som skrivit: Peter Andersson, Johan Westerholm, Tokmoderaten, Rosemari Södergren, Rosemari Södergren, Jan-Henrik Sandberg

Industribloggare: Eli Abadji, Leine Johansson

%d bloggare gillar detta: