Bloggarkiv

Ett reformerat högskattesamhälle


Den fackliga tankesmedjan Katalys sticker idag ut hakan ganska rejält. På DN Debatt presenterar de sin senaste rapport. Den är ett sammanhållet förslag för ett helt nytt skattesystem för att finansiera ett stort antal politiska reformer. De föreslår att skattekvoten skall vara 51 % – dvs. en återgång till den nivå som gällde år 2000. Förslaget innebär ungefär 266 miljarder kronor i ökade inkomster som kan användas för framtida utmaningar.

Katalys föreslår införandet av en proportionerlig, platt, skatt om 35 % på samtliga inkomsttyper. Detta ska motsvara det som inkomsttagarna idag betalar i kommunal skatt. Det framgår inte av förslaget (i alla fall inte efter den snabba genomgång jag gjort) vad som ska hända med kommunerna. Detta kombineras med ett grundavdrag om 144.000 och att det införs en ”medborgaravgift” om 1.500 kr/månad. Detta sammantaget innebär att alla får en garanterad inkomst om 10.500 kr/månad.

Till det kommer att de sociala avgifterna ska vara 35 %, utan de undantag som finns idag. Med detta finansierar man en kraftig reformering av socialförsäkringssystemet. De föreslår vidare sådant som avskaffad bolagsskatt, punktskatter för att stimulera investeringar i miljö …

Det är klart att Katalys företrädare presenterar ett svårsmält förslag. Det är knappast möjligt att idag göra detta till ett valprogram. Förslaget tjänar snarare som ett sätt att stimulera debatten kring finansieringen av den svenska välfärden. De pekar på att dagens skattesystem har blivit till ett sammelsurium av undantag. Det är långt ifrån den reform som genomfördes i samband med  ”århundradets skattereform”.

Det behövs verkligen en debatt inom arbetarrörelsen om hur vi ska finansiera de behov som finns. Jag ser rapporten från Katalys som ett sådant inlägg.

Länkar: DN Debatt, SvD, SVT

Annonser

En (S)-märkt diskussion om jobbskatteavdrag


Dagens Industri har talat med några tyngre kommunala företrädare för Socialdemokraterna. Gemensamt för de uttalanden som tidningen fått är att de anser att partiet ska ta strid emot ett femte jobbskatteavdrag. Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala, säger att …

När det gäller det femte jobbskatteavdraget så tycker jag personligen att man skulle kunna sticka ut hakan och ta en konflikt i den frågan.

Han säger även att Fredrik Reinfeldt spelar ett högt taktiskt spel gentemot socialdemokraterna i denna fråga. Det är inte lätt att sälja in skattehöjningar i en valrörelse.

Niklas Karlsson (S), kommunalråd i Landskrona, vill att man ska riva upp det femte jobbskatteavdraget i händelse av en valseger. Flera kommunpolitiker pratar om att med urholkade statliga finanser kommer kommunerna att tvingas höja skatterna. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens i Malmö ordförande, menar att …

Jag är rädd att om vi genomför ett femte jobbskatteavdrag så kommer vi att få se ännu fler kommuner och landsting som behöver höja skatten.

Elvy Söderström,  kommunalråd i Örnsköldsvik och ledamot av partiets VU, vill att man ska ”skruva” på fördelningsprofilen på ett jobbskatteavdrag.

Jag vet inte hur utbredda dessa åsikter är i partiet. Men jag delar åsikten att vi måste våga diskutera skattepolitiken. Det ser illa ut att i ord i Sveriges Riksdag motsätta sig ett femte jobbskatteavdrag för att sedan acceptera detsamma i den efterkommande valdebatten. Även om vi kanske inte ska höja skatter för ”vanligt folk” måste vi kunna diskutera hur våra reformer ska finansieras. Då är skattepolitiken ett sådant verktyg.

I artikeln framfördes förhoppningen att Stefan Löfven i sitt kommande sommartal ska nyansera partiets ståndpunkt i frågan om skatterna. Jag skulle välkomna ett sådant budskap.

Länkar: Aftonbladet, dagens arena

Andra som skrivit: Johan Westerholm, Annika Högberg, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: