Bloggarkiv

Alliansens reformer har gynnat höginkomsttagare


Den fackliga tankesmedjan Katalys presenterade på söndagen resultaten av en detaljerad fördelningsanalys som man låtit SCB genomföra. Man har …

… låtit SCB göra en fördelningsstudie av hur befolkningens inkomster påverkas av regeringens största reformer – alltså inte bara skatterna. Bland annat jämförs samtliga jobbskatteavdrag, rut och rot, sänkt ersättningsnivå i a-kassan, förändrad fastighetsskatt, grundavdraget och bostadstilläggen. SCB har beräknat två olika inkomstmått: Inkomst per år och hushåll samt så kallad ekonomisk standard, vilket mäter individens inkomst med hänsyn till respektive hushålls totala inkomst och antal vuxna och barn.

Den borgerliga regeringen brukar ju hävda att reformerna framför allt har gynnat vanliga inkomsttagare. Katalys visar att detta kan stämma när pratar om procentuella förändringar. Det visar sig att i kronor och ören så har de med de högsta inkomsterna särskilt gynnats av alliansens reformiver. Men när man räknar i reda pengar så framkommer det stora skillnader.

De reformer som regeringen har genomfört skulle ju skapa drivkrafter till arbete. De borgerliga företrädarna brukar hävda att 250.000 fler människor ska vara i arbete tack vare deras reformer. Samtidigt är det lika sant att arbetslösheten som andel av befolkningen har ökat och att allt fler människor går allt längre arbetslösa. Flera av den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitiska reformer är vidare högst ifrågasatta genom att de skapat väldigt få arbetstillfällen till väldigt höga kostnader.

Annonser

Ett reformerat högskattesamhälle


Den fackliga tankesmedjan Katalys sticker idag ut hakan ganska rejält. På DN Debatt presenterar de sin senaste rapport. Den är ett sammanhållet förslag för ett helt nytt skattesystem för att finansiera ett stort antal politiska reformer. De föreslår att skattekvoten skall vara 51 % – dvs. en återgång till den nivå som gällde år 2000. Förslaget innebär ungefär 266 miljarder kronor i ökade inkomster som kan användas för framtida utmaningar.

Katalys föreslår införandet av en proportionerlig, platt, skatt om 35 % på samtliga inkomsttyper. Detta ska motsvara det som inkomsttagarna idag betalar i kommunal skatt. Det framgår inte av förslaget (i alla fall inte efter den snabba genomgång jag gjort) vad som ska hända med kommunerna. Detta kombineras med ett grundavdrag om 144.000 och att det införs en ”medborgaravgift” om 1.500 kr/månad. Detta sammantaget innebär att alla får en garanterad inkomst om 10.500 kr/månad.

Till det kommer att de sociala avgifterna ska vara 35 %, utan de undantag som finns idag. Med detta finansierar man en kraftig reformering av socialförsäkringssystemet. De föreslår vidare sådant som avskaffad bolagsskatt, punktskatter för att stimulera investeringar i miljö …

Det är klart att Katalys företrädare presenterar ett svårsmält förslag. Det är knappast möjligt att idag göra detta till ett valprogram. Förslaget tjänar snarare som ett sätt att stimulera debatten kring finansieringen av den svenska välfärden. De pekar på att dagens skattesystem har blivit till ett sammelsurium av undantag. Det är långt ifrån den reform som genomfördes i samband med  ”århundradets skattereform”.

Det behövs verkligen en debatt inom arbetarrörelsen om hur vi ska finansiera de behov som finns. Jag ser rapporten från Katalys som ett sådant inlägg.

Länkar: DN Debatt, SvD, SVT

%d bloggare gillar detta: