Svenska folket vill veta vad partierna står för


Anders Ferbe säger: Jag tror att svenska folket tycker att partierna ska gå till val på sina egna meriter och sina egna program.

Svenska Dagbladet har undersökt LO-förbundens inställning till om Socialdemokraterna ska bilda allians med andra partier under valrörelsen nästa år. Tidningen kan rapportera att en majoritet av LO-förbunden anser att (S) ska bedriva sin valrörelse på egen hand. Resultatet av SvD:s icke vetenskapliga undersökning är ju inte direkt förvånande. Det finns väl två huvudsakliga skäl bakom LO-förbundens ståndpunkt i frågan.

För det första är det förstås enklare att få genomslag inom socialdemokratin för de fackliga prioriteringarna om (S) själva fastslår sitt valprogram och på egen hand bedriver valrörelsen. I ett läge där partiet bildar en mer formell allians med andra måste ju valprogrammet förhandlas fram mellan dessa parter. I den förhandlingen har ju inte LO någon som helst formell möjlighet att påverka utvecklingen.

För det andra handlar det förstås om erfarenheterna från valrörelsen 2010. ”Alliansen” med de tre röd-gröna partierna var ju inte någon lyckad konstruktion. Mona Sahlin tvingades mer eller mindre att acceptera att Vänsterpartiet släpptes in i den. På det sättet blev den socialdemokratiska partiledarens position kraftigt försvagad. Valmanskåren ratade vidare denna allians av tre röd-gröna partier.

Men det finns säkert en tredje orsak till LO-förbundens ståndpunkt. Det finns bland många fackligt aktiva en misstänksamhet gentemot Miljöpartiet. (MP) har i ett antal, för fackförbunden viktiga frågor, tagit ställning emot fackliga ståndpunkter. Många fackligt aktiva har lättare att fördra Vänsterpartiet än Miljöpartiet.

Det är uppenbart att Stefan Löfven manövrerar försiktigt i denna fråga. Även om det kanske inte blir någon formaliserad valallians med (S) och (MP) så är det uppenbart att de två partierna ofta genomför gemensamma utspel. Vänsterpartiet ser detta och försöker, om inte med armbågen, komma in i den vänskap som håller på att växa fram mellan socialdemokrater och miljöpartister.

Jag vet inte hur valrörelsen kommer att bedrivas nästa år. Ej heller vet jag om det kommer att bildas någon slags motsvarighet till en röd-grön allians som under valåret 2010. Jag kan misstänka att två av de tre partierna kommer att vara försiktiga med att ingå ett sådant nära samarbete som skedde då.

Den borgerliga regeringsalliansens stora bekymmer just nu är ju att två av partierna står inför att ramla ur riksdagen. Det kommer att begränsa de fyra partiernas valmöjligheter fram till valet.

Jag tror att (S) och (MP) kommer att fortsätta att umgås på hyfsat förtrolig fot fram till och över valet 2014. De två partierna tillsammans har förmodligen fler alternativ till att bilda en regering än vilket annat alternativ som finns idag.

Länkar: SvD, dn.se, Ekot, SvD, di.se, dn.se, SVT, SvD

Fler som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg

Annonser

About Göran Johansson

En medelålders man boende i Eskilstuna. Jag är anställd som ombudsman på IF Metall Mälardalen. Gillar att tycka och tänka om fackliga och politiska frågor. Påstår dock inte att jag har facit på alla frågeställningar. Är organiserad socialdemokrat.

Posted on 6 juni, 2013, in Fackliga frågor, Politiska funderingar and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Kommentarer inaktiverade för Svenska folket vill veta vad partierna står för.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: