Bloggarkiv

Alliansen och vänsterns inflytande


Genom den nyligen slutna ”decemberöverenskommelsen” har riksdagens partier (ej SD) accepterat att det budgetalternativ som har det största politiska blocket bakom sig skall vinna omröstningen. Överenskommelsen handlar enbart om budgeten, ej all övrig politisk diskussion i riksdagen. Därmed står regeringen inför att förlora omröstningar om sina propositioner.

Vänsterpartiet ser positivt på överenskommelsen då de garanteras inflytande över regeringens budget eftersom alliansen är större än endast regeringspartierna. Det är väl ett faktum som inte helt tilltalar Stefan Löfven och socialdemokraterna. Vänsterpartiet tenderar ju att ibland hänfalla mer åt plakatpolitik än till vilja till att skapa realistiska kompromisser.

Men det är klart, skulle alliansen bestå som faktum även fortsättningsvis har regeringen ingen annat val än att förhandla om budgeten med VP. Det kommer säkert att gå bra även om partiet dundrar och går an inför förhandlingarna.

Samtidigt framskymtar möjligheten att de mindre kusinerna i det som är ”alliansen” väljer att börja lägga egna budgetalternativ. Det finns uppenbart ett behov bland de mindre partierna att börja synas som tydliga egna politiska alternativ. De har ju i hög grad tvingats att anpassa sig till det största partiet inom alliansbildningen. Det skulle ju inte förhindra dem att gå samman för att stoppa andra regeringsförslag.

Skulle de fyra partierna välja att ställa ”alliansen” på sparlåga en tid öppnas samtidigt möjligheten för fler blocköverskridande överenskommelser. Det finns gott om frågor där det kan vara bra att hitta långsiktigare lösningar.

Det troliga är väl ändå att allianspartierna väljer att hålla sig samman ytterligare en tid framåt. De sittande partiledarna har satsat allt för mycket prestige på alliansbygget för att de lättvindigt skulle välja bort det samarbete de har. Det är väl därför säkrast att utgå ifrån att regeringen kommer att få förhandla med VP om den kommande vårbudgeten. Eftersom decemberöverenskommelsen innebär vissa begränsningar kan det säkert innebära svårigheter.

Vi kommer säkert att få se lite dragkamp mellan Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt i media. Men politisk idédebatt mår väl av litet ordväxlande.

Länkar: dn.se, di.se, SvD, SvD, di.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, SVT, dn.se, SvD, di.se, dn.se

Fler som skrivit: Badlands Hyena

Skattemedel ska gå dit de är avsedda för


Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nått en överenskommelse med Vänsterpartiet kring den svåra frågan om vinster i välfärden. Överenskommelsen grundar sig på följande värderingsgrund:

Vår gemensamma utgångspunkt är att behoven i skola, vård och omsorg gör att det inte finns utrymme för vinstutdelning av skattemedel till aktieägarna om verksamheten utförs av ett bolag.

Man avser att tillsätta en utredning som ska arbeta fram till mars 2016 då förslag ska läggas. Under 2016 ska en proposition läggas till Riksdagen. Man är vidare överens om att LOV (Lag om valfrihetssystem) ska avvecklas. Formerna för detta ska utredas. Parterna vill dessutom utreda hur man förhindrar att aktörer inte betalar skatt i Sverige. De tre partierna har även kommit överens om att kommuner och landsting i sina upphandlingsunderlag ska ställa krav på arbetsvillkor som motsvarar minst för branschen gällande kollektivavtal.

Frågan om vinster i den offentligt finansierade välfärden har varit en viktig fråga bland (åtminstone) de röda partierna. Nyansskillnaden har funnits i att vänstern drev frågan om totalt förbud medans socialdemokraterna valde en mer pragmatisk linje. När jag läser uppgörelsen känns det ändå som om V har fått kompromissa åt det socialdemokratiska hållet. De har väl förmodligen insett att deras linje inte har den minsta möjlighet att vinna riksdagens majoritet.

För socialdemokraterna passar det säkert väl att hantera frågan i form av en utredning. Hur detta ska hanteras framgår dock inte av överenskommelsen. Ska det tillsättas en ensamutredare (á la alliansen) eller en bredare parlamentarisk sådan? Besked kommer ju att lämnas snart.

Oavsett vilket borde det finnas möjlighet att finna en del kompromisser högerut i frågan – i andra inte. Utredningsvägen är ju en möjlighet att försöka finna kompromisser i vissa delar av den röd-gröna överenskommelsen. Samtidigt innebär det förstås att man under en period får bort frågan från löpsedlarna.

På kort sikt har ändå regeringen köpt sig litet tid i denna fråga och har skapat möjlighet att få i genom sin första budgetproposition.

Länkar: dn.se, SVT, SvD, di.se, SvD, dagens arena, di.se, politism, Ekot, dn.se, dn.se, di.se, SvD, SvD, Ekot, SvD, Aftonbladet ledare, dn.se, SvD, SvD, Ekot, Ekot, Arbetet, Arbetet, ka.se, Lärarnas nyheter, ka.se, Lärarnas nyheter, Läkartidningen, Lärarnas nyheter, SvD, SvD, SvD, Aftonbladet debatt

Fler som skrivit: Monica Green, Kjell Rautio

Om val av riksdagens talman


Susanne Eberstein

Den 29 september kommer den nyvalda Riksdagen att gå till sluten omröstning om tillsättande av talman och tre vice talmän. Enligt praxis som vuxit fram kommer de fyra tydligen från de fyra partier med flest mandat i Riksdagen. Talmannen kommer från det största partiet, förste vice talmannen kommer från det näst största osv.

Med denna praxis skulle andre vice talman komma från Riksdagens tredje största parti – det vill säga Sverigedemokraterna (SD). De fyra förutvarande regeringspartierna har markerat att de avser att stödja den rådande praxisen. Vänsterpartiet avser att rösta emot en sådan ordning och tänker övertyga Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att stödja deras initiativ.

Även om det smakar något surt så är det ett faktum att SD har blivit riksdagens tredje största parti. I detta fall känns det som om det är lika bra att bita i det sura äpplet och rösta i enlighet med bestående praxis. Det har den fördelen att en socialdemokrat blir talman och att den tredje vice talmannen kommer från MP. Det känns onödigt att i denna fråga gå på pumpen.

Det vore bättre om de röd-gröna partierna verkar för en ordning med fler kvinnliga talmän. Det vore väl ett alldeles utmärkt om Socialdemokraterna nominerar Susanne Eberstein som talman!

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, SvD, Ekot, SVT, SVT

Regeringspusslet


Besviken

Stefan Löfven har startat diskussionerna om att bilda en regering. Redan under eftermiddagen igår stod det klart att Stefan inte avser att ha med Vänsterpartiet i en regering. Stefans förklaring till detta ställningstagande handlar om att han vill underlätta blocköverskridande överenskommelser. Jonas Sjöstedt lämnade mötet med Stefan djupt besviken och uttryckte sin åsikt att det vore ett misstag att lämna vänstern utanför en regeringsbildning.

Jag delar inte Jonas uppfattning. Jag tror att Stefan Löfven gör rätt i detta läge. Vill man hålla Sverigedemokraterna utanför ett reellt inflytande av den kommande politiken krävs överenskommelser över den politiska blockgränsen. Vänsterpartiet har ställt nästan ultimativa krav i frågor som är borgerliga partier viktiga. Vänstern har länge haft väldigt svårt att kompromissa i för dem centrala frågor.

Det krävs av en regering en vilja av att finna majoritet för sina förslag. Det går inte att vara minister och föra näst intill plakatpolitik och att vackert förlora i centrala frågor. Man måste kunna ingå kompromisser och bakslag i frågor som man finner angelägna.

Alldeles säkert kommer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att tillsammans bilda regering. De två partierna har därpå att finna formeln för att statsbudget som kan vinna riksdagens majoritet. De två har förmodligen större möjligheter att göra detta än tillsammans med Vänsterpartiet.

En blocköverskridande regeringsbildning lär nog dröja. För att en sådan ska vara möjlig krävs att låsningar som idag finns bland borgerliga partier löses upp.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, di.se, SvD, Ekot, dagens arena, dn.se, SvD, di.se, dagens arena, di.se, dagens arena, SvD, Ekot, di.se, dn.se, dagens arena, SvD, di.se, Ekot, Jusektidningen, Arbetet

Fler som skrivit: Badlands Hyena, Ulf Bjereld, Ulf Bjereld

Max katastrofvarnar


En fullständig katastrof för oss!

Det rapporterades igår om att ledningen för Sveriges svenskaste hamburgerkedja har meddelat sina anställda sitt hjärtas mening om det kommande valet. Företagsledningen omtalar för de anställda att …

Det är valår och om oppositionen (S+V) vinner valet vill de höja både restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Det vore fullständig katastrof för oss och branschen och det kommer få stora konsekvenser för vår tillväxt.

Det är självklart på det sättet att företagsledningar har rätt att förmedla för dem angelägen information till sina anställda. Denna rätt är ju inte annorlunda än den som fackliga organisationer har till sina medlemmar. Det viktiga är ju bara att det framgår att det är en uppfattning som förmedlas – inte en vetenskaplig sanning.

Det är heller inte oviktigt hur uppfattningar och information förmedlas. Demokratin fungerar bara om åsikter och information förmedlas i en respektfull ton. Inte minst viktigt är att man tillåter och uppmuntrar till diskussion. Det är när olika ståndpunkter möts och prövas som politik uppstår.

Jag utgår ifrån att företagsledningen för Max inte avser att förhindra en öppen debatt kring för- och nackdelar med rabatterade sociala avgifter och restaurangmoms bland sina anställda. De kommer säkert att underlätta för sina anställda att ta egen ställning och att inhämta alternativ information i frågan.

Länkar: dagens opinion, dn.se, SvD, dn.se, di.se, SvD, politism, Hotellrevyn, Arbetet

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Peter Högberg, Storstad, Martin Moberg, Ordförandebloggen, Sjätte mannen, Kaj Raving, Leine Johansson, Peter Johansson, Martin Moberg

(S) + (VP) = sant?


Igår presenterade Dagens Industri en matematisk sammanställning som visar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ett nära sakpolitiskt samarbete i Riksdagen. Det finns knappast någon större anledning att betvivla dessa siffror.

Det tidningen gjorde var sedan att ställa siffrorna emot det officiella (S)-märkta språkbruket i diskussionen om regeringsbildande. (S) har ju framhållit Miljöpartiet som en naturlig kommande regeringspart men har hållit (VP) på något mer armslångt avstånd i frågan. Vänsterpartiet framhåller i sina officiella kommentarer att de ser sig själva som en naturlig tredje part i en kommande röd-grön regering.

Socialdemokraterna, för sin del, vill hålla fler dörrar öppna i sin strävan att inte skrämma bort potentiella väljare. Erfarenheten från valet 2010 visade på att den nära valsamverkan som skedde då skrämde bort väljare.

Vänsterpartiets ledning har nog, trots starka uttalanden, förstått att även de måste hålla fler dörrar öppna för att kunna vara regeringsfähiga. I den kommande kongressen vill man undvika allt får mycket av detaljrika beslut som hårt binder partiledningen i en eventuell förhandling om regeringsmedverkan.

Socialdemokraterna kommer nog, oavsett kongressbeslut, inte på något sätt binda upp sig för regeringsmedverkan med Vänsterpartiet i förtid. De röd-gröna partierna kommer att genomföra egna valrörelser med sina egna valprogram. Valresultatet kommer att avgöra tyngden i en eventuellt kommande ny regering.

Länkar: di.se, di.se, di.se, SVT, SvD, dn.se, SvD

Fler som skrivit: Ola Möller, Kaj Raving

Om regering(S)bildande


Är ej regeringsbildare

Svenska Dagbladet gjorde igår en stor affär av en rundringning de gjort till de olika LO-distriktens ordföranden. De fann att en majoritet önskar att Socialdemokraterna tar med Vänsterpartiet i regeringen i det fall valresultatet leder till en borgerlig valförlust.

Jag vet inte vad tidningen önskar uppnå med denna inte särskilt upprörande nyhet. Det är knappast en hemlighet att det bland fackligt aktiva inom LO finns en skepsis gentemot Miljöpartiet. Bakgrunden till det finns i arbetsmarknadspolitiska initiativ som de varit med om att genomföra tillsammans med de borgerliga partierna.

Det är heller ingen nyhet att många fackligt aktiva ser att Vänsterpartiet i fackliga frågor står närmare LO-förbunden än vad Miljöpartiet gör.

Men låt oss nu vara tydliga. LO har inget särskilt inflytande över regeringsbildandet. Det är faktiskt en fråga som de politiska partierna i Sveriges Riksdag förfogar över. Det är klart att fackliga och andra organisationer kan ha synpunkter på hur en regering borde se ut. Det är en del i den svenska demokratin och yttrandefriheten.

Det är däremot tydligt att det socialdemokratiska partiet har lärt sig något av valrörelsen 2010. Det är uppenbart att många väljare är beredda att rösta på Socialdemokraterna och/eller Miljöpartiet. Det finns dock en tydlig skepsis mot att se Vänsterpartiet som ett tredje ben i ett röd-grönt samarbete.

De borgerliga partierna försöker utnyttja denna insikt till att sprida tveksamhet om framtida regeringsduglighet. Nu handlar det ju mer om att försöka dölja de egna problemen. Det är ju långt ifrån säkert att Centerpartiet och Kristdemokraterna får tillräckligt antal röster för att komma in i Riksdagen.

Socialdemokraterna gör rätt i att driva en egen valrörelse. Det finns ingen anledning i att falla ned i den fälla som de borgerliga partierna försöker driva.

Länkar: SvD, Ekot, SvD, SvD, di.se, SVT, SvD, SvD

Fler som skrivit: Peter Johansson, Peter Högberg

(V) vill ha en rödgrön regering


Kan hamna i utanförskap

Dagens Industri publicerade under onsdagen en intervju med Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. En del av diskussionen handlade om de regeringsalternativ som kan bli resultat efter det kommande riksdagsvalet.

Enligt artikeln dömer Jonas ut möjligheten av en regering bestående enbart av Socialdemokraterna och Miljöpartiet (om de inte tillsammans blir större än de borgerliga partierna tillsammans, inklusive Sverigedemokraterna).

Han menar att om de två skulle få bilda en sådan regering så kommer Vänsterpartiet enbart att rösta efter egen övertygelse. Jonas ställer hårda krav i frågan om vinster i privata välfärdsföretag.

Man kan tolka Jonas hårda ton som en oro att hamna utanför ett eventuellt regeringssamarbete i det fall de borgerliga partierna förlorar det kommande valet. Det verkar som om Vänsterpartiet medelst armbåge vill påminna Socialdemokraterna och Miljöpartiet om sin existens.

Vänsterpartiets problem är väl att de saknar reella alternativ. En regering bestående av (S) och (MP) har fler möjligheter att forma politik – även blocköverskridande. Det är klart att (VP) kan komma att ingå i en regering efter valet. Men då krävs det faktiskt att de markerar litet mer av kompromissförmåga än vad artikeln i DI antyder.

Höj inte skattegränsen


Sänk inte skatten!

Ett förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om att inte höja gränsen för när man ska betala statlig skatt har fått en majoritet av Skatteutskottet bakom sig. De tre partierna föreslog samtidigt att det femte jobbskatteavdraget skulle dras tillbaka. Det förslaget fick dock inte en majoritet bakom sig.

Nu kommer frågan att bollas över till Finansutskottet. Det utskottet kommer då att få ta ställning till förslaget att uppmana regeringen att inte genomföra en höjning av skiktgränsen i den statliga inkomstskatten.

Ledande företrädare för de borgerliga partierna har låtit uttala fördömanden över de röd-gröna partiernas agerande. Särskilt försvårande anser man det vara att det sker med aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Jag har dock inte hört sådana tongångar från de borgerliga över det besvärliga att SD samtidigt ställt sig bakom regeringens förslag om ett femte jobbskatteavdrag.

De borgerliga partierna är vidare kritisk till den metod som de röd-gröna partierna använder sig av för att stoppa regeringens förslag. Här är åsikterna väldigt olika från ”experterna”. Jag har ingen närmare kunskap kring det gällande regelverket kring denna fråga.

Det jag, däremot, kan säga är att oppositionspartierna självklart har samma rätt att lägga förslag till riksdagen. Riksdagsarbetet handlar faktiskt om att vinna en majoritet bakom sina förslag för att därmed påverka politikutvecklingen. På samma sätt har de borgerliga partierna rätt att lägga vilka förslag de vill.

Kritiken om att oppositionen i detta fall litar sig till SD är överdriven. Det förhåller sig trots allt som så att SD i de allra flesta fall stödjer borgerliga förslag. Det verkar man inte se som särskilt besvärande eller något att låta sig uppröras över.

Det blir endast känsligt när majoriteten går dem emot.

Länkar: Arbetet, SvD, Fokus, dn.se, dn.se, dn.se, di.se, SVT, Ekot, dn.se, SvD, dn.se, dagens arena, Ekot, Ekot, dn.se, di.se, SVT, SVT, dn.se, di.se, dn.se, di.se, Aftonbladet debatt

Fler som skrivit: Lena Sommestad, Martin Moberg, Badlands Hyena, Ola Möller, Peter Johansson, Roger Jönsson, Martin Moberg, Ola Pettersson, Anders Larsson, Leine Johansson, Johan Westerholm, Patrik Renholm

(V)ill inte kompromissa före valet


Kompisar?

Sveriges Television rapporterar att Vänsterpartiets (VP) medlemmar vill att partiet ingår i en trepartiregering tillsammans med Miljöpartiet (MP) och Socialdemokraterna (S).

Tydligen ska den enkät som partiledningen genomfört också säga att medlemmarna ska bedriva valrörelsen själva och inte ingå i någon valallians. Jonas Sjöstedt säger att …

Våra medlemmar vill att vi ska gå fram som ett eget parti. Man vill inte att vi ska kompromissa i alla frågor före valet.

Jag antar att partiledningen vill pejla läget bland Vänsterpartiets aktiva i frågan om en kommande regeringsbildning. Samtidigt får man ju en känsla av att partiet har valt att bekantgöra undersökningen som en signal till Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jonas Sjöstedt har ju i samband med de önskade regeringskamraternas partikongresser signalerat sin vilja att tillsammans med dem bilda regering.

Vänsterpartiets inviter känns dock något desperata och präglade av en viss övergivenhet. För socialdemokraterna är det uppenbart att det experiment som de tre röd-gröna partierna genomförde i valet 2010 inte kommer att återupprepas. Valmanskåren ratade väldigt tydligt den ”alliansen”. De tre partierna kommer alldeles säkert att gå fram med enbart egna valprogram.

Det som kan ske är att (S) och (MP) genomför gemensamma debattutspel. Inriktningen kan mycket väl vara att (MP) och (S) blir till ett informellt regeringsalternativ. Det är förmodligen ett samarbete som har större möjligheter att accepteras av opinionen. De två partierna har vidare större möjligheter att, i händelse av en valförlust för de borgerliga partierna, bilda regering – blocköverskridande eller ej.

(VP) har betydligt färre alternativ. Det enda de kan göra är att hota med/lova att man inte kommer att släppa fram ”borgerliga partier i regeringsställning.”

Länkar: SVT, dn.se , SvD, di.se, SvD

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller

%d bloggare gillar detta: