Bloggarkiv

Så skriver Centern om historien


Annika Qarlsson

Jag har läst ett debattinlägg undertecknad av Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson. Däri omtalar hon att Centerpartiet har varit garanten och de som drivit fram reformen av, så kallade, YA-anställningar. Deras kamp har skett trots aktivt motstånd från fackföreningar. Det är minsann ett något intressant(?) sätt att skriva om historien.

Hon låter förstå att fackföreningar länge har varit motståndare till liknande arrangemang där ungdomar kombinerat arbete och utbildning. Sanningen är snarare den att sådant har funnits inom många branscher. Fackföreningar är i många fall pådrivare av sådant.

Ett gott exempel är det system som funnits inom byggbranschen där arbetsgivarna och fackföreningar har byggt upp ett system där ungdomar som kommer från Byggprogrammen fortsätter sin utbildning i kombination med arbete. Inom verkstadsindustrin har det funnits yrkesutbildningsavtal sedan lång tid tillbaka.

IF Metall tecknade 2010 det yrkesintroduktionsavtal som sedan statsminister Fredrik Reinfeldt lät plocka upp som ett politiskt initiativ. Tillsammans med arbetsgivarna inom industrin har IF Metall utvecklat konceptet med Teknikcollege för att höja status och kvalitet på utbildningar till arbete inom industrin. I dessa utbildningar är det grundläggande med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv.

Svenska fackföreningar har inte varit motvilliga till att hitta system för att kombinera arbete med utbildning. Det den svenska fackföreningsrörelsen har varit motståndare till har varit att sänka ingångslöner. Centerpartiet har varit starka pådrivare för sådant. Det har inte handlat om att kombinera arbete med utbildning.

Centerpartiet har ansett att löner ska sänkas rakt av för ungdomar. Annika Qarlssons inlägg synes mest avsett att skriva om historien. När det gäller YA-jobb är det fackföreningar och arbetsgivare som har utvecklat systemet och det är Moderaterna, snarare än Centerpartiet, som har fångat upp frågan till att göra politisk verkstad av.

Fler som skrivit: Thomas Carlén, Roger Jönsson

Ingen jobbpakt – men det blev yrkesintroduktion!


För ett år sedan lanserade rikets statsminister det politiska målet om en ”jobbpakt” med huvudsakligen staten, LO och Svenskt Näringsliv som parter. Jobbpakten handlade om att arbetsmarknadens parter skulle teckna avtal för att introducera ungdomar till arbeten genom en kombination av arbete och utbildning.

Föredömet fanns i det avtal som IF Metall tog initiativ till och som tecknades hösten 2010. (Avtalet var ett sätt för IF Metall att förekomma lagstiftning om lärlingsanställning.)

Eftersom den borgerliga regeringens politik inte haft avsedd verkan för att minska arbetslösheten sökte man desperat efter alternativ. Bland flera av regeringspartierna fanns drömmen om ett lärlingssystem av tysk modell. IF Metalls yrkesintroduktionsavtal kunde med den bakgrunden tjäna som en modell att komma framåt.

Nu blev det inte något av en jobbpakt då Svenskt Näringsliv med buller och bång lämnade förhandlingsbordet. Regeringen uppmanade dock parterna inom LO:s verksamhetsområden att fortsätta med branschvisa förhandlingar. Som morot utlovades en möjlighet att regeringen skulle ta initiativ till att avskaffa ”arbetslöshetsavgiften”.

Nu meddelar statsministern att tillräckligt många branschavtal har tecknats för att regeringen ska kunna lämna förslag till lagstiftning i frågan. Därmed belönas LO och LO-förbunden med att den för facken så förhatliga arbetslöshetsavgiften avvecklas. Den har inneburit att, framför allt, LO-förbundens medlemmar fått betala en högre avgift för medlemskapet i a-kassan. Det är gott och väl att avgiften nu försvinner.

Nu kommer en arbetsmarknadsåtgärd som har alla möjligheter att hjälpa ungdomar till arbeten. Man bör dock vara försiktig med att överdriva det antal ungdomar som kommer att erhålla arbeten denna väg. Regeringen hoppas på att 30.000 ungdomar ska kunna gå från arbetslöshet till anställning. De arbetstillfällen som ändå skapas har större möjlighet att bli varaktiga om man lägger upp yrkesintroduktionen på ett seriöst sätt.

Länkar: SvD, SVT, dn.se, dn.se, Ekot, dagens arena, Arbetet, Tidningen Vision, Kollega, ka.se, Arbetet, dn.se, SvD, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Peter Johansson, Carin Hallerström, Carin Hallerström

Om en positiv väg till arbetslivet


Hösten 2010 skrev IF Metall och Teknikarbetsgivarna på ett avtal om Yrkesintroduktion. Avtalet har sedan slutits med flera av IF Metalls motparter bland arbetsgivarna. Avtalet syftar till att ge ungdomar som saknar relevant utbildning för arbeten inom industrin en väg till ett bra jobb.

Avtalet syftade även till att ta udden av krav från vissa av regeringspartiernas allt högljuddare krav om sänkt ingångslön som den allena saliggörande åtgärden för att ge ungdomar arbete. Bland en del fackliga företrädare och borgerliga debattörer tolkades dock avtalet som ett accepterande av den borgerliga tesen.

Nu var ju inte IF Metalls avtal något som helst ovanligt eller nytt. Parterna har i flera fall slutit liknande avtal. Det förekommer många liknande konstruktioner där man kombinerar utbildning med arbete/praktik. Inom byggsektorn har man lärlingssystem för att upprätthålla yrkets status och kvalitet. Inom industrin har det funnits olika yrkesutbildningsavtal där man reglerat en lönenivå för de som kombinerar utbildning med arbete.

Hr. statsministern Fredrik Reinfeldt hakade på detta tåg när han i Visby föreslog en jobbpakt á la IF Metalls yrkesintroduktionsavtal. Regeringen ville få till stånd fler sådana branschavtal mellan fackliga organisationer och arbetsgivare. Jag kan tänka mig att Fredrik ville skapa lugn och ro inom den borgerliga regeringen genom att något komma Folkpartiet och Centern till mötes. Det gav samtidigt möjlighet att komma med ett positivt förslag för arbetsmarknaden och därmed svara upp på Socialdemokraternas kritik för bristande åtgärder för minskad ungdomsarbetslöshet.

Under måndagen gjordes en smärre nyhet av att LO genom dess ordförande Karl-Petter Thorwaldsson accepterade Fredriks ”jobbpakt”.

Det känns ganska naturligt att LO:s ordförande ställer sig bakom principerna i jobbpakten. Det är ju faktiskt fackliga organisationer som tagit initiativ till vad som nu är officiell regeringspolitik.

Länkar: Arbetet, Tidningen Vision, Ekot, dagens arena, Arbetet, dn.se, SvD, SVT, di.se, Östnytt

Andra som skrivit: Martin Moberg, Peter JohanssonKnô daj in, Leine Johansson

Industribloggare: Patrik Renfors

%d bloggare gillar detta: