Bloggarkiv

Svensk politik för en planet måste skapas


Två representanter för Världsnaturfonden (WWF) konstaterar i ett debattinlägg att om hela världen skulle leva som Sverige skulle det krävas 3,7 jordklot. I den aktuella rapporten ”Living Planet Report” framkommer att Sverige klivit upp till den föga hedrande tionde platsen bland världens länder med störst negativ miljöpåverkan. Rapporten menar att det finns fyra huvudsakliga skäl till den svenska utvecklingen:

  • Konjunktursvackan har varit större i andra länder.
  • Ökade utsläpp från produktion av importerade produkter.
  • Energikrävande fordonspark.
  • Sveriges höga köttkonsumtion.

Det som förmodligen är intressantast med rapporten är hur vårt totala levnadssätt påverkar omgivningen. Det räcker inte med att se om vårt hus inom de svenska gränserna. Som konsumenter bidrar vi till ett negativt avtryck genom att handla med länder som producerar varor på miljöstörande vis. Debattörerna skriver att …

Svensk politik för en planet måste skapas både på borta- och hemmaplan. Att Sverige i vissa avseenden är ett litet land innebär inte att vad vi gör saknar betydelse. Tvärtom, i en tid när vi ser att många aktörer söker sig till mer traditionella lösningar på säkerhets- och humanitära kriser, både i det internationella samfundet och i EU, behövs tydliga röster och exempel på att mänsklighetens välstånd och välbefinnande är beroende av, inte står i strid med, en levande planet.

De hoppas att den kommande regeringen kan bidra till att Sverige på alla områden kan bli ett föredöme i dessa frågor. Sverige borde och kan göra mer för att främja en bättre utveckling. Jag hoppas att den röd-gröna regeringen sätter fokus på frågorna. Det handlar om att ställa om vår energiförsörjning och fordonspark på ett sådant sätt att vi bidrar till att minska den negativa miljöpåverkan jordens klimat.

Länkar: dn.se, SVT, dagens arena, di.se, SvD

Om att leva på lånade resurser


Överproduktion

Igår rapporterades det om att vi nått fram till ”Overshoot Day” – ett begrepp som markerar att jordens befolkning förbrukat årsproduktionen av ekologiska resurser. Från och med idag och fram till årsskiftet lever vi därför på lånade resurser. Världsnaturfonden menar att vi skulle behöva 1,5 jordklot för att klara årsproduktionen av ekologiska resurser. Carina Borgström Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF, säger att …

Overshoot day är ett sätt att förklara hur hårt tryck vi sätter på jordens resurser. Vi använder ekologiska tjänster och resurser snabbare än vad jorden återskapar dem. Till exempel hinner inte jorden med att suga upp koldioxidutsläppen, vi pumpar upp olja och kol snabbare än vad planeten kan hantera.

Huruvida WWF har räknat rätt på timmen har jag ingen aning om, men jag betvivlar inte för en sekund att jordens befolkning har en stor utmaning inför sig. Vårt levnadssätt utsätter vårt jordklot på stora påfrestningar som på kort och lång sikt påverkar klimat och människors levnadsomständigheter. Vi i västvärlden kan på intet sätt undandra oss vårt ansvar. Även om vi i Sverige lever i villfarelsen att vi är föredömen i miljöhänseende så bidrar vi till den negativa utvecklingen. Om alla skulle leva som vi gör skulle det behöva tre jordklot.

Därför måste klimatpolitiken växa i betydelse och verkliga krafttag göras för att förändra vårt levnadssätt. Det krävs såväl politiska åtgärder som personliga åtaganden för att vi med bättre samveten ska kunna överlämna denna värld till våra barn och deras barn …

Länkar: SvD, SVT, SvD, SvD, SvD

Rör inte min räkcocktail!


Jag har noterat att en debatt har startat i anledning av att nordhavsräkan placerats på WWF:s rödlista. Det görs för att uppmana konsumenterna att välja MSC-certifierad eller KRAV-certifierad nordhavsräka. Bakgrunden till denna rekommendation finns, bland annat, i att finna i dåliga beståndsuppskattningar, risk för överfiske och dumpning av små räkor i havet.

Denna rekomendation har tydligen orsakat en viss uppståndelse och hårda ord från en del. Det verkar som om många har svårt att ta till sig sådana här uppgifter och uppmaningar. I en del fall handlar det förstås om att man uppfattar det som så att ens näring och inkomst hotas. Andra tror rakt inte på sådana uppgifter som att arter är hotade.

Jag hade inte tänkt mig att engagera mig i denna debatt. Jag har inga problem med att välja bort nordhavsräka eller andra hotade arter. Det innebär inga särskilda begränsningar i mitt liv. Sedan läste jag ett debattinlägg skrivet av Emma Wikberg. Hon försvarar forskarens ansvar och skyldighet att presentera fakta oavsett hur dessa kan tas emot. Inlägget är måhända skrivet i en något raljant och retfull ton.

Oavsett hur hon har formulerat sig så delar jag hennes avslutande uppmaning att …

… vi måste alla sluta bete oss som jättebebisar – och släppa föreställningen att överdåd är en mänsklig rättighet.

Människans beteende har orsakat och orsakar stora ingrepp i vår värld och omgivning. Vi kan, om vi vill, välja att agera mer ansvarsfullt med de resurser och det liv som finns på vår värld. Det finns ingen annan väg att gå om vi vill överlämna vår värld i ett bättre skick till våra efterkommande.

Länkar: SvD, SvD

Fler som skrivit: Badlands Hyena

%d bloggare gillar detta: