Bloggarkiv

Regeringens kamp emot EU


Igår, vid en pressträff inför den partiledardebatt som Stefan Löfven inte kan delta i, krävde han besked från Fredrik Reinfeldt om hur Sverige ska leva upp till EU:s visstidsdirektiv. Sverige riskerar ju att bli stämda inför EU-domstolen av EU-kommissionen för att inte på ett korrekt sätt ha implementerat EU:s ”lagstiftning” om visstidsanställningar.

EU-kommissionen menar att den svenska lagstiftningen ger arbetsgivare att stapla olika typer av korta anställningar på varandra. Detta gör att väldigt många människor anställs under flera år på olika former av visstidsanställningar. 65.000 personer har i dag arbetat hos samma arbetsgivare längre än fem på tillfälliga anställningar staplade på varandra. Många till och med gjort det längre än sju år.

Den borgerliga regeringen har som uttalat syfte att skapa en större låglönemarknad med osäkrare anställnings- och arbetsvillkor. Arbetstagare som enbart har att hoppas på korta påhugg kommer inte att bråka med potentiella arbetsgivare i onödan. Anställda med fasta anställningar har lättare att stå upp för bättre arbetsvillkor.

Den borgerliga regeringen kommer att gå till vägs ände för att inte införa hårdare krav på arbetsgivare. Regeringen tar hellre ”smäleken” av att hamna i EU-domstolen. Den anser ju nämligen att det inte finns något som helst fel med den svenska lagstiftningen.

Länkar: dn.se, SvD, dagens arena, di.se, Ekot, Arbetet, Kollega, dn.se, Aftonbladet kultur

Fler som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Peter Johansson

Det uppenbara missbruket av visstidsanställningar


För drygt en vecka sedan argumenterade ett par företrädare för medlemsförbund inom Svenskt Näringsliv för möjligheten att visstidsanställa. De ansåg denna möjlighet som betydelsefull för näringslivet och som en viktig väg in i arbetslivet för, framför allt, unga. Som jag tolkade inlägget såg de inga som helst problem med korta anställningar.

Susanna Gideonsson (Handels) och Malin Ackholt (HRF) tillsammans med Tommy Andersson (GS-facket) har replikerat på arbetsgivarnas syn. De motsätter sig den verklighetssyn som arbetsgivarnas organisationer står för. De fackliga organisationerna har inga problem med säsongs- och vikariatsanställningar inom sina respektive branscher.

Vad de fackliga organisationerna motsätter sig är det systematiska utnyttjandet av visstidsanställningar som staplas på varandra. Susanna skriver i sitt inlägg att …

Vad vi vill diskutera är visstidsanställningar som pågår året om, ofta löper över flera år och där företag väljer att låta anställda gå på olika osäkra anställningsformer trots att det finns ett permanent behov av arbetskraft. För Handels är det självklart inte kontroversiellt att ett företag tar in en vikarie då en anställd är sjuk eller med extrapersonal vid toppar i handeln, som nu inför jul. Problemet uppstår då visstidsanställningar blir norm, där vikarierna så att säga är den ordinarie personalen men utan den trygghet det innebär.

Arbetsgivares och borgerliga partiföreträdares syn är att korta anställningar är en utmärkt väg till ett fast jobb för unga människor. Problemet är ju bara den att vägen till ett fast arbete blir allt längre. Väldigt många människor fastnar i ett ”träsk” med korta och otrygga anställningar med, i många fall, ett mindre antal garanterade arbetstimmar.

Det hör väl till sakens natur att arbetsgivare vill behålla möjligheten att flexibelt kunna bemanna arbetsplatserna. Detta innebär ju en motsättning till de anställdas behov av förutsägbara arbetstider och inkomster. Det är självklart att de fackliga organisationerna motsätter sig utvecklingen där allt fler har otryggare anställningar och deltider.

Länkar: SvD, SvD, ka.se, ArbetetArbetetArbetetArbetet

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg

Regeringen skyller på arbetslösheten


Ett lågvattenmärke!

Arbetsmarknadsministern har meddelat att den borgerliga regeringen inte kommer att lägga något förslag för att förhindra staplandet av korta anställningar på varandra. Hon menar att med det rådande arbetsmarknadsläget det vore oklokt att begränsa möjligheten för arbetsgivare att anställa. Hon säger till TT att …

Att minska möjligheten till visstidsanställningar skulle allvarligt försämra läget på arbetsmarknaden och riskera många jobb.

Det där påstående är ju inget annat än snömos. Regeringen har ju inte varit särskilt villiga att göra några förändringar över huvudtaget. Det var först sedan TCO anmälde den svenska staten till EU-kommissionen för att bryta mot gemensamma bestämmelser som något skedde. Regeringen tog, efter en skrivelse från kommissionen, fram ett remissförslag om förändringar i lagen om anställningsskydd. Förslaget har fått allmän kritik. Regeringen försöker nu ta den enkla vägen ut ur sitt dilemma och väljer att inte agera vidare i denna fråga.

TCO, genom sin ordförande, har signalerat sitt missnöje över regeringens (icke)handlande. TCO säger att ministerns uttalande är ett lågvattenmärke i diskussionen. Jag delar Eva Nordmarks uttalande att …

Eftersom det pågår ett fördragsbrottsärende måste Sverige agera. När nu regeringen inte tänker göra det ligger bollen hos riksdagens arbetsmarknadsutskott. Vår förhoppning är en bred parlamentarisk uppgörelse som ger stabila spelregler. Redan i höstas skickade TCO ett färdigt förslag till lösning till utskottet som vi gärna diskuterar vidare.

Jag utgår ifrån att den politiska oppositionen samlar sig till att agera i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott.

Länkar: Arbetet, P4 Sörmland, SVT, di.se, SvD, Arbetet, Ekot

%d bloggare gillar detta: