Bloggarkiv

Arbetsgivarna varnar för S-regering


Arbetsgivarorganisationen Visita har avsatt en hel del pengar (10 Mkr) för att i annonser och med annan påverkan varna för socialdemokraternas politik. De menar (nästan garanterar) att ungdomar kommer att förlora arbeten om restaurangmomsen återställs och rabatten på de sociala avgifterna försvinner vid en regeringsvinst för Socialdemokraterna.

Det är som om dessa två reformer skulle ha skapat massor av nya arbetstillfällen. Det är ju en slutsats som i stort sett endast arbetsgivarna själva och regeringen påstår. De arbetstillfällen som eventuellt tillkommit med dessa två reformer har kostat statskassan stora pengar. Det handlar om så mycket att det hade varit mer rationellt  för staten att anställa dem själva.

Det goda med arbetsgivarnas kampanj är att de så tydligt visar att de står bakom den borgerliga regeringens politik.

Jobboom inom restaurangbranschen?


McFredrik?

Arbetsgivarorganisationen Visita meddelar att, tack vare den sänkta restaurangmomsen, 8.000 arbetstillfällen skapats i restaurangbranschen under 2012. Jag vet inte på vad sätt organisationen kan urskilja att det är just den sänkta momsen som gjort att det, som de hävdar, har skapats nya arbeten inom branschen.

Jag har tidigare läst att det finns alternativa förklaringar till detta. En betydelsefull förklaring är att företag inom restaurangbranschen vid varje tillfälle måste kunna ange vilka som är anställda. Det görs genom att ange de för tillfället anställda i en särskild bok. Vidare har det anförts att branschen erhåller en hög andel av andra, av Arbetsförmedlingen, lönesubventionerade anställningar.

Fortfarande gäller att de eventuella arbetstillfällen som skapats av den halverade restaurangmomsen har tillkommit till ett högt pris. Det är som Magdalena Andersson (S) säger, att …

… De här siffrorna är snarare ett bevis för att momssänkningen är en väldigt dyr och ineffektiv åtgärd.

Länkar: SvD, di.se, Arbetet

Arbetsförmedlingen gillar inte regeringspolitiken


Expressen rapporterar att Arbetsförmedlingen i ett remissyttrande betvivlar nyttan med regeringens reformerade förslag om sänkta sociala avgifter till arbetsgivare som anställer ungdomar. Myndigheten tror helt enkelt inte på att detta kommer att skapa fler arbetstillfällen. Arbetsförmedlingen skriver att det …

… är oklart om den föreslagna sänkningen av socialavgifterna har förutsättningar att bidra till att varaktigt öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten. Möjligen kan en effekt uppstå för de yngsta.

Denna ståndpunkt delas av flera tunga instanser som Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

IFAU har undersökt effekten av denna den borgerliga regeringens profilreform. Enligt deras kvalificerade bedömning har det skapats väldigt få arbeten i anledning av reformen. Varje sådant arbetstillfälle har kostat statskassan 1-1,6 miljoner kronor (per år). Till det kommer att många av de som fått jobb med lägre avgift skulle ha haft jobb ändå.

Arbetsmarknadsministern låter meddela att Arbetsförmedlingen visst får ha sin åsikt men att regeringen tar ansvar för helheten. Det verkar som om regeringen är övertygade om att de statliga gåvorna har haft salig effekt på ungdomarnas arbetslöshet. De enda som till nöds kan tro på det är väl arbetsgivarorganisationen Visita?

Länkar: Expressen, dagens arena, SVT, Hotellrevyn, Kollega, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

Maud Olofsson blir ordförande


Arbetsgivarorganisationen Visita meddelar med viss förtjusning att förutvarande näringsministern (C), Maud Olofsson, har tackat ja till att kandidera som organisationens styrelseordförande. Jag förstår att Visita är nöjda med beskedet.

Maud är ju särskilt väl lämpad att driva organisationens symboliska frågor om rabatterad restaurangmoms och sociala avgifter. Om än dessa politiska reformers eventuella jobbskapande effekt är högst otydliga omhuldas de kärligt av arbetsgivarorganisationen. Till det kommer Mauds (och Centerpartiets) uppfattning om det goda i att sänka ingångslöner för ungdomar och andra personer med en ”svag” ställning på arbetsmarknaden.

Visita är att gratulera till detta sitt kap!

Jag förutsätter, trots detta, att Hotell- och Restaurangfacket framgångsrikt kommer att försvara sina fackliga krav och ingångna avtal. Om än Mauds politiska uppfattning i dessa avseenden passar som hand i handske med arbetsgivarnas innebär de ju inte någon absolut sanning.

Länkar: Arbetet, di.se, SvD

En dyr reform med minimal effekt


Smakar det så kostar det!

Den borgerliga regeringen hyste stora förhoppningar om den jobbutveckling som skulle ske i restaurangbranschen när man halverade momsen.

Dagens Nyheter rapporterar att reformen 1,5 år efter genomförandet verkar ha haft liten effekt på sysselsättningen. Tidningen har hämtat siffror från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU).

SCB:s statistik visar att i april 2013 var det totala antalet sysselsatta i branschen 138.700, medan det i april 2011 låg på 138.300. Det skulle, enligt detta, ha tillkommit omkring 400 arbetstillfällen efter att momsen sänkts för restaurangerna.

Enligt regeringens beräkningar skulle momssänkningen kosta statskassan omkring 5,4 miljarder kronor under det första åren. Om SCB och regeringen räknat rätt skulle varje nytt arbetstillfälle ha kostat omkring 13,5 miljoner kronor.

Den huvudsakliga effekten av momssänkningen har nog varit att restaurangföretagens vinstmarginaler har ökat något. Priserna på maten har ju inte påverkats nämnvärt och tydligen har det heller inte blivit särskilt många nya jobb (även om branschen hävdar det). Lars Jonung, ordförande i Finanspolitiska rådet, säger till tidningen att …

Visst kan det ha positiva effekter. Frågan är om det är värt priset, och om en bransch ska få mer stöd än en annan. Restaurangbranschen är ingen bransch i kris som måste räddas. Sänkningen kostar mycket i form av förlorade skatteintäkter.

Den borgerliga regeringen har verkligen gjort stor konst av att sprätta iväg stora summor pengar på åtgärder som synes ha minimal påverkan på sysselsättningen. Regeringens argumentation om arbetslinjen ekar allt mer ihåligt.

Länkar: dn.se, SvD

Fler som skrivit: Ola Möller, Annika Högberg, Alliansfritt Sverige, Badlands hyena, Peter Johansson

Sänkt restaurangmoms = fler jobb?


20130106-230004.jpg
Även om jag befinner mig på semester i främmande land kan jag inte låta bli att kommentera frågan om huruvida den sänkta restaurangmomsen har genererat nya arbetstillfällen.

Branschorganisationen Visita hävdar i en rapport från i fredags att den sänkta restaurangmomsen har inneburit ca 6.000 nya ”helårsverken” inom branschen. I mitt ”hemlän” har det skapats 38 stycken nya arbetstillfällen, enligt Visita.

Dagens Nyheter rapporterar att TT låtit SCB göra en körning för att jämföra det tredje kvartalet 2011 med det tredje 2012. Resultatet visar på att antalet arbetstillfällen blivit omkring 5.000 fler på ett år. TT:s undersökning visar inte andelen mellan hel- eller deltidsarbeten eller mellan fasta och korta anställningar.

Oavsett om det handlar om 5.000 eller 6.000 nya jobb (motsvarande heltider) utropar Visita det som, vare sig mer eller mindre, en succé. Men det handlar om, för statskassan, väldigt dyra nya arbeten. Det handlar om en kostnad mellan 900.000 till 1.000.000 kronor för varje sådant arbete.

Hade staten direkt anställt människor till den kostnad som den minskade restaurangmomsen motsvarar hade betydligt fler människor kunnat få arbete. Det är en ofantligt dyr reform som vare sig genererat särskilt många nya arbeten eller inneburit att priserna har minskat. Ett års uppbromsning av prisutvecklingen är ju en liten tröst för skattekollektivet. Dessutom är det ju ingen som vet om reformen har inneburit en överflyttning av arbetstillfällen från andra branscher till besöksnäringen.

Länkar: Arbetet, ekuriren.se, dn.se, ekuriren, Östnytt

Andra som skrivit: Roger Jönsson

Om restaurangbranschens ökade lönesumma


Visita – bransch- och arbetsgivarorganisationen för hotell- och restaurangnäringen utropar, med viss, stolthet att lönesumman har ökat inom branschen. Under det tredje kvartalet i år var lönesumman 8,4 % högre än motsvarande period 2011. Björn Arnek, branschekonom på Visita, säger att …

Sysselsättningen har ökat starkt under 2012, särskilt med tanke på den dåliga konjunkturen. Förutom lönesumman för branschen ser vi uppgången i det särskilda restaurangindex som SCB räknar fram månadsvis. Volymtillväxten är extremt stark.

Visita hävdar, förstås, att denna till synes goda utveckling helt och hållet är att hänföra till den sänkta restaurangmomsen. Det är ju möjligt att de har rätt. Fortfarande väljer jag dock att avvakta den utvärdering som Konjunkturinstitutet ska göra av denna reform. Men skulle Visitas uppgifter visa sig stämma så handlar det om väldigt dyra arbetstillfällen för skattebetalarna. Den sänkta restaurangmomsen kostar statskassan 5,6 miljarder kronor (om jag minns rätt). Det innebär att 6.000 nya arbetstillfällen (som enligt Visita den höjda lönesumman motsvarar) kostat över 900.000 kronor per person.

Huruvida denna kostnad är rimlig eller ej får var och en bedöma. Jag tycker dock att det är en himla massa pengar som kunde ha använts på ett annat sätt.

Länkar: Arbetet, dn.se, Hotellrevyn

Sänkt moms ger inte(?) nya jobb


Arbetsgivarorganisationen Visita jublar på sin hemsida över att restaurangbranschen växer och nyanställer. Detta har väl föranlett landsbygdsminister Eskils Erlandsson att förnöjt omtala att …

Tack vare Centerpartiet är det nu billigare att äta på restaurang och många restauranger sannolikt kommer att nyanställa, främst människor som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi fortsätter driva en företagarvänlig politik som skapar jobb i hela landet.

Hur det förhåller sig med det utreds för tillfället av Konjunkturinstitutet. De har hittills konstaterat att det har skett en viss prissänkning hos restaurangerna. Men branschen ska väl framför allt tacka de stora hamburgerkedjorna för det. I övrigt har inte priset rört sig speciellt mycket. Nästa rapport från KI ska, om jag inte minns fel, handla om huruvida den sänkta restaurangmomsen har haft någon effekt på sysselsättningen i branschen.

Kamraterna hos Alliansfritt Sverige har dock själva tagit ett initiativ. De har studerat SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatisktik över den privata sektorn. Av den framgår att det …

… var 134 495 personer anställda inom hotell- och restaurangbranschen under andra kvartalet 2011, detta hade minskat till 131 030 personer under andra kvartalet i år. Alltså en minskning med ca 2,6 procent. Att de lediga jobben blivit fler stämmer – visstidsanställningarna i branschen ökade med 1,9 procent, det är förmodligen dessa vi ser i platsbanken. Men tillsvidareanställningarna minskade med 4,3 procent. Färre jobb, och färre fasta jobb.

Sista ordet är alldeles säkert inte sagt i denna fråga.

Länkar: SvD Brännpunkt, di.se, SVT

Andra som skrivit: Alliansfritt Sverige, Peter Andersson, Peter Johansson, Martin Moberg

Industribloggare: Kaj Raving

Som man ropar i skogen får man svar


Arbetsgivarorganisationen för svensk besöksnäring Visita meddelar glädjestrålande att den sänkta restaurangmomsen minsann har haft effekt! Enligt organisation har en mångfald arbetstillfällen skapats genom denna gudagåva. De bygger sin uppfattning på att antalet platsannonser hos Arbetsförmedlingen ökat med 20,8 %. Vidare är de, uppenbart, stolta över att meddela att priserna har sjunkit med 2,3 % vilket, enligt dem, motsvarar 40 % av ett fullt genomslag på priserna.

Man ska väl inte låta sig förvånas över denna branschorganisations snabba utlåtande över momssänkningens förment goda effekter. De har ju argumenterat för denna åtgärd ett tag. Oskar Nordström Skans, IFAU, som är den som på regeringens uppdrag ska utvärdera reformen vill avvakta med tvärsäkra omdömen. Han säger

Fler platsannonser kan absolut vara en indikation på en ökad efterfrågan på arbetskraft. Men hur många jobb det sedan blir får vi vänta med att svara på.

Han påpekar i sin utsaga att priserna inte har sjunkit särskilt mycket. Den borgerliga regeringen framhöll just prissänkningar som en viktig faktor som borde innebära ökad efterfrågan av restaurangtjänster (och därmed fler arbetstillfällen). Han säger

Prisgenomslaget har varit ganska blygsamt. Om momssänkningen fått fullt genomslag på priserna så hade de sänkts med 10,4 procent. Så i det sammanhanget är det hittills relativt lite som gått till konsumenterna. Därför är det förvånande om det skulle vara så att man fått en så stor sysselsättningseffekt med en så liten prissänkning.

Det känns ganska tryggt att avvakta med tvärsäkra utfästelser om denna reforms eventuella lyckosamma jobbskapande effekt. Jag har ju, tillsammans med många andra, hyst vissa tvivel kring denna reforms förträfflighet. Tiden kommer väl, förr eller senare, då jag antingen får äta upp mina tvivel eller får dem bekräftade. Visitas glada utrop ser jag mest som ett försök att etablera sin syn på verkligheten som den enda sanningen.

Länkar: dagens arena, Arbetet, Ekot, dn.se, di.se, SvD, Rapport

Andra som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Thomas Böhlmark, Jari Puustinen, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: