Bloggarkiv

Vårdnadsbidraget ska avskaffas


Regeringen förbereder en proposition för att avskaffa vårdnadsbidraget. Detta ”hemma-fru-bidrag” tillhör en av Kristdemokraternas hjärtefrågor och var därmed ett viktigt inslag i allianspolitiken. KD lade väl sådan vikt vid denna politiska reform att den blev en oundgänglig del av allianspaketet. Allianskonstruktionen har ju inneburit att de fyra partierna ibland tvingats till att acceptera vissa ”udda” inslag för att kunna forma ett gemensamt program.

Vårdnadsbidraget har knappast bidragit till att utveckla den svenska jämställdheten. Bidraget har gått till olika familjebildningar där kvinnan traditionellt har stannat hemma. Det må vara familjer där mannen gör karriär inom näringslivet eller bland invandrade familjer där bidraget gjort att kvinnan låsts in inom hemmets väggar.

Det är alldeles utmärkt att regeringen väljer att lägga ett förslag om att avskaffa detta bidrag. Tydligen verkar det finnas tillräckligt parlamentariskt stöd för en sådan reform då Folkpartiet verkar vara beredda att stödja ett sådant förslag.

Länkar: Ekot, SvD, di.se, dn.se, SVT, di.se, SVT, dagens arena, Ekot, SVT, Aftonbladet ledare, SvD, Ekot, SVT, Ekot, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Skiftet

Alla barn över två år ska få rätt att gå förskolan


Alla ska få vara med!

Under tisdagen presenterades ytterligare ett förslag från den socialdemokratiska partistyrelsen till den kommande partikongressen. Som ett led i att förbereda barn för skolan vill man göra det möjligt för alla familjer att placera sina barn i förskola från det år barnen fyller två år. Man föreslår att:

  • För att göra förskolan tillgänglig för alla barn vill vi på längre sikt göra förskolan avgiftsfri. Men som ett första steg föreslår vi allmän förskola från två års ålder, istället för dagens tre år.
  • För att barnen ska gynnas av att gå i förskola krävs att förskolan är bra. Därför krävs det investeringar i förskolans kvalitet.
  • Forskningen visar att en bra förskola stärker barnen. Alla barn ska därför ha rätt till förskola oavsett vad deras föräldrar gör. Idag gäller rätt till 15 timmar per vecka. Denna rätt vill vi successivt utöka. Vi vill dessutom avskaffa vårdnadsbidraget.

Med dessa förslag får fler familjer möjlighet att låta sina barn delta i förskolans verksamhet. Ett sådant förslag innebär dessutom att fler föräldrar får möjlighet att delta fullt ut i arbetslivet. Med förslaget hoppas partiet att på sikt att förbättra de sjunkande skolresultaten i grundskolan och gymnasiet. Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, säger

Jag tror att det blir två effekter av det här. Dels kommer vi att få fler barn som får en möjlighet att gå i en bra förskola, och det kommer att vara bra för deras skolgång för att de kommer att lära sig mer. Men det är också att vara bra för deras föräldrar som har möjlighet att jobba och att ha sina barn på förskolan.

Det är bra att socialdemokraterna tar initiativ till att skapa diskussion om hur resultaten i den svenska skolan kan bli bättre. Det är viktigt att alla barn ges möjlighet till att utveckla sina möjligheter tillsammans med andra barn.

Länkar: dn.se, SVT, Ekot, SvD, Ekot, SvD, Lärarnas Nyheter, ka.se, dagens arena

Andra som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Ann-Sofie Wågström, Den sjätte mannen, Johan Westerholm, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: