Bloggarkiv

Svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla


Vård för alla?

Riksrevisionsverket konstaterar i en aktuell rapport att vårdvalsreformen inneburit att vårdcentraler inte främst etableras där behoven är störst. Projektledaren Henrik Segerpalm säger att …

Vår analys visar att vårdcentralerna företrädesvis har etablerats där invånarna har högre medelinkomster, är bättre utbildade och är yngre än 70 år, samtidigt som nedläggningarna drabbat svagare områden i större utsträckning.

Verket konstaterar att ”När efterfrågan på vård fått styra har relativt friska individer från gynnade samhällsgrupper ökat sin vårdkonsumtion. De etiska principerna ska styra konsumtionen av primärvård till de patienter som har störst besvär och behov.”

Man borde kanske inte vara särskilt förvånad över dessa resultat. Liknande resultat kan man ju se på andra områden där den fria marknaden får bestämma. Det är klart att friskolor, apotek och ”what ever” helst etablerar sig där de kan lita till säkra inkomster och kan minimera kostnader man inte önskar sig.

Verket menar vidare att dessa reformer, i och för sig, förbättrat kontaktmöjligheterna med vården och fler vårdcentraler. Men detta har framför allt gynnat de med bättre betalningsförmåga (och mindre vårdbehov). Riksrevisor Jan Landahl säger i verkets pressmeddelande att …

Det är allvarligt att prioriteringarna inom primärvården idag i större utsträckning görs efter patienternas efterfrågan och inte efter vem som är i störst behov av vård. Detta är inte i enlighet med de etiska principer som ska styra vården.

Den sittande regeringen föreslår ju att denna princip om obligatoriskt vårdval för landstingen ska avskaffas. Detta motsätter sig de borgerliga partierna tämligen kraftfullt. Det är tydligt att de inte har några som helst skrupler i att låta den goda vinsten styra framför principen att offentlig vård ska tillkomma alla efter behov snarare än framför betalningsförmåga.

Det är skamligt!

Länkar: dn.se, SvD, dagens arena, Ekot, politism, dagens arena, SvD, SvD, dagens arena, SvD, Aftonbladet ledare, vårdfokus

Fler som skrivit: Ola Möller, Kjell Rautio

%d bloggare gillar detta: