Bloggarkiv

Med ögon öppna inför framtiden


På språng

Igår presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest ”Kära framtid”. Valmanifestet innehåller reformvilja som motsvarar satsningar på 40 miljarder kronor. De huvudsakliga satsningarna på framtiden handlar i grunden om två nära sammanhängande frågor – skolan och arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna har under ett par år satsat stor möda på att profilera sig inom utbildningspolitiken. Det handlar både om att partiet vill återta initiativet i en fråga som länge var en viktig profilfråga. Utbildningspolitiken var fundamental för att kunna höja hela den svenska befolkningen till bättre villkor och fler livsmöjligheter. Sedan handlar det förstås också om att den borgerliga utbildningspolitiken till stora delar synes ha misslyckats.

Det finns många signaler om att i dagens svenska skola visar det sig vara viktigare från vilka miljöer man kommer ifrån. Ungdomar som kommer från fattiga och studieovana miljöer har det svårare. Det är också dessa ungdomar som sedan får det allra svårast på den arbetsmarknad som växer fram. Därför blir det så viktigt att tidigt fånga upp de ungdomar/elever som hamnar efter. Onekligen är det betydelsefullt att ha mindre klasser i de tidiga årskurserna för att lättare kunna fånga upp och hjälpa dem som riskerar att hamna efter.

Jag tycker också att det är viktigt att göra gymnasieskolan obligatorisk. Man får tycka vad man vill om det men i det yrkesliv som vi ser idag krävs det att man har gymnasiekompetens. De borgerliga partierna accepterar att en del ungdomar inte klarar av att få fullständiga betyg. Det kan aldrig vara något som Socialdemokraterna nöjer sig med. Det finns förstås finns stora svårigheter med förslaget om obligatorisk gymnasieskola. Det kommer att finnas elever som av olika skäl har det svårare än andra. Men man får inte som de borgerliga partierna ge upp. Det gäller att ha en positiv syn på människors förmågor och vilja att utvecklas.

Den borgerliga regeringen har valt att fokusera på att skapa en större låglönemarknad med arbeten som kräver låg formell kompetens. Det är deras svar på att skapa arbetstillfällen för ungdomar som valt bort att skaffa sig fullständiga betyg. Metoden att rabattera de sociala avgifterna och att halvera restaurangsmomsen har varit väldigt dyr utan att därför skapa särskilt många arbetstillfällen. Metoden att subventionera vissa branscher riskerar ju endast att flytta arbetstillfällen från andra mindre lyckligt lottade.

Om än det inte finns särskilt många nyheter i valmanifestet så är det dock bra att få förslagen samlade i ett sammanhållet dokument.

Nu återstår endast att vinna det kommande valet och att höja den socialdemokratiska röstandelen.

Länkar: dn.se, Aftonbladet debatt, dn.se, dagens arena, dagens arena, Aftonbladet ledare, di.se, dagens arena, dn.se, dagens arena, di.se, SvD. Ekot, Aftonbladet ledare, Ekot, Ekot, dn.se, di.se, dn.se, di.se, di.se, Ekot. SVT, dn.se, Ekot, SvD, Arbetet, ka.se, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Martin Moberg, Johan Westerholm, Peter Johansson, Peter Johansson, Kjell Rautio, Charlie Levin, Kjell Rautio

Alliansen fortsätter på väl intrampade stigar


Glada och överens?

Under gårdagen presenterades alliansens valmanifest. Det fanns väl inga nyheter i det som presenterades. Manifestet präglas av att man avser att fortsätta den politik som man redan genomfört kompletterat med litet lull-lull. Det enda som känns påtagligt i de borgerliga partiernas gemensamma manifest är att bostadspolitiken så här i valrörelsens intensiva slutrusch börjat växa fram som ett viktigt politikområde.

Det är också högst påtagligt att de borgerliga partierna bedömer att reformutrymmet är högeligen begränsat. Eftersom man inte vill backa på tidigare genomförda och kostnadskrävande reformer krävs försiktighet i reformivern. Trots officiella signaler har man säkert ändå tagit intryck av Konjunkturinstitutets bedömningar om kommande begränsat utrymme för kostnadskrävande reformer. Detta gör förstås också att Moderaterna tydligt utgår som vinnare ur de interna förhandlingar som de fyra fört om sitt manifest.

Jag vet inte om det var planerat att de borgerliga partiernas gemensamma valmanifest skulle presenteras så här sent i valrörelsen. Mitt minne av sådant är att valmanifesten presenteras åtminståne någon månad innan valdagen.

Att programmet kommer så pass sent kan ju tyda på att de fyra regeringspartierna inte är så samspelta som de annars plägar meddela den intresserade omvärlden. Det verkar som om alliansens fundament av sammanhållning eroderas av gemensam idélöshet och en känsla av att nått vägs ände.

Det enda som återstår för dem är att förfasa sig över förslag och utspel från den politiska oppositionen.

Länkar: dn.se, Ekot, dn.se, SvD, di.se, di.se, SvD, di.se, di.se, Aftonbladet ledare, dagens arena, dn.se, SvD, di.se, dn.se, dn.se, di.se, SvD, di.se, Aftonbladet ledare, SvD, SvD, dagens arena, Ekot, Ekot, SvD, di.se, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Badlands Hyena, Monica Green, Peter Johansson, Alliansfritt Sverige, Den sjätte mannen, Samuel Engblom

Om ett valmanifest


Igår presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest inför det kommande valet till Europaparlamentet. Programmet i sig innehöll ju inga direkt okända punkter. Man går till val på frågorna om …

  • Fler jobb,
  • Rättvisa villkor, och
  • Miljö.

Punkterna förtydligas något i valmanifestet. När man läser dem är det litet svårt att utläsa vad som är de svenska socialdemokraternas prioriteringar och vilka som, eventuellt, är gemensamma för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. Det är väl litet det som är problemet med detta val. Det tenderar att bli nationellt trots att politiken ska bedrivas i de olika politiska grupperna i parlamentet. Valet riskerar att bli till en opinionsundersökning inför huvudmatchen i höst.

Jag har inget emot punkterna i sig. Det är viktiga frågor att driva – inte enbart ur ett svenskt perspektiv. Men det gäller ju också att kunna driva frågorna med någon sorts förhoppning om framgång. Ledamöterna i Europaparlamentet ska ju inte i första hand se till primärt svenska förhållanden. Den rollen har den svenska regeringen i förhållande till europeiska rådet och i möten med olika fackministrar.

Jag får litet uppfattningen att en del av frågorna som presenterats i manifestet i första hand är avsedda för den svenska opinionen i syfte att få dem att gå till valurnorna. Det är i sig en ädel förhoppning. Det är väldigt viktigt att rösta i valet den 25 maj. Europaparlamentet har idag reell makt som i hög grad kan balansera de nationalla hänsyn som tas av regeringarnas representanter vid deras möten.

Det gäller att förklara för väljarna att i Europaparlamentet bedrivs politik med utgångspunkt från ideologi och idéer och i andra hand ur nationella hänsyn. Parlamentet är medbeslutande i ett stort antal frågor som ska implementeras i nationell lagstiftning. Därför är det viktigt vilka personer vi utser som ledamöter av Europaparlamentet.

Länkar: dn.se, di.se, Ekot, Ekot, SvD, DN Debatt

Näringslivets valmanifest


Häromdagen presenterade Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv, organisationens ”valmanifest” i form av fem punkter där han efterlyser klara besked ifrån riksdagens partier.

Samtidigt som han kräver tydliga besked från partierna är flera av de fem uppräknade frågorna så allmänt och otydligt formulerade att de är svåra att argumentera emot och/eller besvara. Jens räknar däremot upp ett antal för det svenska näringslivet uppenbart förgripliga förslag.

Jens försvarar företagsägarnas rätt att alldeles utan pekpinnar från klåfingriga politiker kunna styra sina företag. Han önskar att företagen ska få leva sina liv såsom i en bubbla utan att behöva ta hänsyn till skeenden i det för övrigt demokratiska samhället.

Det svenska näringslivet behöver inte vara särskilt oroliga för sin framtid. Det finns inget regeringsalternativ som drastiskt kommer att förändra det svenska näringslivets grundläggande villkor. Det handlar enbart om reformer som på marginalen påverkar dem. Huruvida reformerna kan kallas negativa eller positiva är enbart en fråga om perspektiv.

Länkar: di.se, di.se

%d bloggare gillar detta: