Bloggarkiv

Om frihet


Sofia Näsström har skrivit ett spännande inlägg på den Socialdemokratiska programkommissionens blogg om begreppet ”frihet”. Det är inte mig möjligt att endast på några rader beskriva Sofias tankar. Genom att ställa orden ”frihet” och ”valfrihet” något mot varandra blir inlägget till en väldigt bra beskrivning av hur politiken (eller frånvaron av politik) bedrivs idag. Hennes tes är att politiken genom att lämna över till de enskilda att göra allt fler individuella val så överlämnar man till medborgarna att ta följderna av sådant som ofta borde ske genom kollektiva beslut. Utdraget nedan sammanfattar ganska bra hennes tes:

Det är bra att vi som medborgare har många valmöjligheter, och att vi själva får bestämma över våra liv. Men föreställningen om individens valfrihet kommer inte ensam. Om vi misslyckas i våra val ligger nämligen också ansvaret hos oss själva, för sjukvården, för miljön, för fattigdomen. Problemet är att idag förväntas vi som individer söka privata lösningar på det som i grunden är kollektiva och politiskt konstruerade problem.[4] Detta skapar en diskrepans mellan det ansvar som åläggs var och en av oss och det vi som individer faktiskt kan åstadkomma. Jag tror att nyckeln till studentens uppfattning står att finna i den här diskrepansen. I takt med en ökad privatisering av det politiska livet privatiseras också ansvaret. Med uppfattningen om individens totala valfrihet—”du har själv makten att förändra ditt liv!”—följer det totala ansvaret. Det finns inte längre några gränser för vad jag som individ ska svara för samtidigt som min möjlighet att på egen hand förändra politiken är minimal. Följden blir att politik börjar upplevas som ännu en börda, ett ok man helst skulle vilja lägga utanför sig själv. Valfrihet blir en ofrihet.[5]

Inlägget avslutas med en önskan om hur begreppet ”frihet” behöver formuleras och ”… som tar sin utgångspunkt i insikten om politikens frihet.” Det är ett spännande inlägg som behöver en stunds eftertanke.

%d bloggare gillar detta: