Bloggarkiv

Budgeten var ett luftslott!


... men 2014 blir bättre?

Vojne, vojne …

Några dagar innan jul tvingades till slut finansminister Anders Borg att medge att de budgetförutsättningar som de borgerliga regeringspartierna presenterade innan de satte igång sina interna förhandlingar var byggda på luft.

Den borgerliga regeringens tillväxtprognos för 2013 sänks från 2,7 till 1,1 %. Regeringens bedömning är att arbetslösheten stiger från 7,7 % i år till 8,2 % 2013, för att sedan stiga ytterligare till 8,3 % 2014. Finansministern är dock fortfarande övertygad om att tillväxten blir 3,0 % under 2014 (verkar vara en liten justering nedåt från tidigare bedömning om 3,7 %).

Redan när Anders Borg presenterade sin uppfattning om tillväxttakten i ekonomin tidigare i höstas fick han kritik för att de var alldeles för optimistiska. Oppositionspartierna tog fasta på den kritiken och formulerade sina budgetalternativ utefter stramare ekonomiska linjer. Det var ganska lätt att få uppfattningen att finansministerns förhoppningar om den ekonomiska utvecklingen mer var grundad på interna förhandlingsmöjligheter och närheten till det kommande valåret 2014. Anders Borg hoppas ju fortfarande på en tillväxt under 2014 på 3 %. I det hårdnade opinionsläge som regeringspartierna befinner sig i gäller det ju att skapa utrymme för mycket godis inför valrörelsen.

Anders Borg får ju själv svara för hur denna fatala prognosmiss uppkommit. Men det känns ibland som om regeringens mer framträdande ledamöter är täckta med ett eller flera lager av teflon. Genom att den borgerliga regeringen förhandlat fram en statsbudget på siffror för en mer expansiv ekonomi än vad det blev så ansvarar de för att arbetslösheten ökar. Eventuella expansiva förslag för att minimera arbetslöshet och för att stimulera ekonomin kommer att sparas till valåret 2014. Som Magdalena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, säger. Det  …

… innebär att regeringen nu saknar politik, att det är 35 000 fler arbetslösa som inte finns i de insatser som fanns i budgeten. Regeringen rustade Sverige med sommarskor när det visar sig att det hade behövts vinterstövlar. Det kommer att bli kallt om tårna.

Länkar: SVT, dn.se, SVT, dn.se, di.se, SvD, dn.se, SVT, Ekot, di.se, di.se, dagens arena, SvD, di.se, SVT, di.se, dn.se, Ekot, di.se, Ekot, dn.se

Andra som skrivit: Martin Moberg, Ola Möller, Peter Johansson, Martin Moberg, Roger Jönsson, Alliansfritt Sverige

PS.
Tack Mats Knutsson för rubriken!
DS.

Ingen tror på Anders Borgs ljusa världsbild


Finansminister presenterade häromdagen en ekonomiskt positiv utveckling för de svenska statsfinanserna. Enligt honom såg han de kommande åren ett ökat utrymme för reformer. Framför allt 2014 (valåret) fanns det stora utrymmen för att kunna presentera positiva förslag. I ett inlägg hyste jag väl viss skepsis inför detta och såg den optimisten mest som ett utslag av att det sker val till riksdagen det året. Det vore väl knappast första gången som en regeringen sparar i ladorna för att kunna sprätta iväg mer pengar till, för väljarna, positiva förslag. Det tillhör ju trots allt varje sittande regerings intresse att bli återvalda. Sitter man med riksdagens majoritet vore det väl ganska dumt att inte utnyttja den möjligheten.

Konjunkturinstitutet har som statlig myndighet som uppgift att presentera sina bedömningar för den ekonomiska utvecklingen oavsett vilken regering som sitter i Rosenbad. De delar inte finansministerns positiva syn på de statsekonomiska möjligheterna. DN:s artikel anger att …

Det betyder också att de offentliga finanserna inte alls utvecklas lika starkt som Anders Borg hoppas. KI räknar med att det finns ett ganska blygsamt reformutrymme på totalt 20 miljarder kronor fram till 2016. Det innebär att det blir svårt för regeringen att presentera dyrbara vallöften eller skattesänkningar under valåret 2014, utan att riskera de stabila statsfinanserna.

Det intressanta blir att se vem som hamnar närmast sanningen när det gäller den ekonomiska verkligheten. Men det är klart att om den borgerliga regeringen fortsätter att ha ett opinionsmässigt underläge i början av 2014 kommer vi nog att få se att finansministern kommer att utnyttja alla möjligheter som går för att presentera en offensiv budget som tillgodoser samtliga partiers vitala valfrågor.

Länkar: dn.se, di.se, SvD, Ekot, di.se, di.se, SvD, dagens arena, di.se, SvD, di.se

Industribloggare: Patrik Renfors

%d bloggare gillar detta: