Bloggarkiv

En fråga om politisk kortsiktighet och ovilja


Annelie Nordström

Kommunal har sedan sin kongress arbetat med att ta fram egna förslag och alternativ när det gäller att utveckla den svenska välfärden. Förslagen presenteras under rubriken ”Vägval välfärd”. Rapporten presenteras genom ett debattinlägg av förbundets ordförande Annelie Nordström på DN Debatt. Annelie säger att …

Det svenska välfärdssamhället håller på att rustas ned och det sker genom de tusen små stegens reträtt. Resurserna minskar drastiskt till stora delar av välfärden och i andra delar hänger de inte med de ökade behoven. Ytterst handlar det om politisk kortsiktighet och ovilja.

Kommunal presenterar tre (mer eller mindre) konkreta förslag för att få en annan ordning:

  1. Nya bindande nationella regler för bemanning i välfärden
    Det här är ett långtgående krav, men nödvändigt för att garantera kvaliteten i välfärden. Denna typ av bindande regleringar förhindrar också stora vinstuttag ur välfärden då det enda sättet att göra stora vinster i välfärden är att skära ned på personalen, vilket också skett.
  2. Radikalt ökade resurser
    Välfärden kräver radikalt ökade resurser om den på riktigt ska vara garanterad alla efter deras behov. Statsbidragen måste vara på en nivå så att ovanstående bemanningskrav uppfylls. I första hand ska de nya resurserna skapas genom en effektiv jobbpolitik där fler arbetar och betalar skatt.
  3. Politiskt ansvarstagande
    I grund och botten är det ett politiskt misslyckande som är orsaken till den försvagade välfärden och de vårdskandaler vi ser i dag. Därför måste det politiska ansvarstagandet öka. Myndigheterna ska mäta omsorg och reglera kvaliteten i verksamheterna och meddelarfrihet ska gälla alla anställda.

Vad man än tycker om Kommunals inlägg så är det bättre att komma med egna inspel och förslag än att enbart säga nej, nej, nej. Jag tycker att Kommunal har en poäng med sitt inlägg. Vad man än tycker om att allt mer av den offentligt finansierade välfärdsproduktionen utförs utanför den kommunala organisationen så behövs det ordning och reda. Förslagen ovan är ju en metod att kvalitetssäkra den vård vi alla är med om att betala till.

Länkar: DN Debatt, SvD Brännpunkt, DN Debatt, DN Debatt, dagens arena, dagens arena, Arbetet, Arbetet, ka.se, dn.se, dn.se, Aftonbladet debatt

%d bloggare gillar detta: