Bloggarkiv

Om rimliga villkor på svensk arbetsmarknad


Vi är människor och inte djur!

För ett par dagar sedan presenterade LO en rapport kring utstationerad arbetskraft. Det man kallar ”utstationering” omfattas av ett EU-direktiv och gäller för medborgare i EU-länderna.

I Sverige är det vanligast med utstationering inom byggsektorn och inom skogen. SVT har i ett reportage besökt de tältläger som nu växer upp utanför Mehedeby i Tierps kommun.

De människor som kommit till Sverige gör det i förhoppningen om att tjäna mer pengar här än vad de kan göra i sitt hemland. Det är tydligt att de accepterar mycket för deras förhoppning till bättre inkomster. De bor i tält utan tillgång till rinnande vatten och el. Deras levnadsomständigheter är därmed ganska bistra. I reportaget säger Emilia Gitsova att …

Det finns de som är mycket trevliga och andra som inte vill ha oss här. Men vi är människor och inte djur. Vi är här för att skapa ett bättre liv precis som alla andra. Om det fanns arbete i vårt land skulle vi aldrig komma hit.

Eftersom de kommer från ett annat EU-land har de rätt att komma hit för att utföra arbete. De utför arbetet under hårda umbäranden och till arbetsvillkor i övrigt som väl de flesta svenskar inte skulle acceptera. Det innebär samtidigt att många av dessa personer har små möjligheter att kräva rimligare arbetsvillkor.

Som rapporteringen kring LO-rapporten visade så sker det hela tiden att de fackliga organisationerna hittar arbetande som förtjänar låga löner och som lever under förnedrande förhållanden. LO vill därför få till en bättre reglering av utstationeringsdirektivet i den svenska lagstiftningen.

Det handlar inte om att utestänga människor från att komma till Sverige. Men det handlar om att ge alla de som arbetar möjlighet att göra det till rimliga villkor i form av lön och levnadsförhållanden. Det tjänar Sverige väldigt illa att människors fattigdom och utsatthet utnyttjas av vissa arbetsgivare.

Länkar: SVT, Aftonbladet, Ekot, SvD, SvD, Ekot, SvD, ekuriren, dn.se, SVT, Arbetet, ka.se

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Badlands hyena, Peter Johansson

Om att kunna teckna kollektivavtal


Tidningen Arbetet rapporterar om diskussionen kring förändring i den svenska lagstiftningen för utstationering av arbetskraft (EU:s utstationeringsdirektiv).

Den svenska regeringen vill införa krav för utländska företag som utstationerar (tillfälligt anställer arbetstagare) i Sverige ska bli skyldiga att anmäla sig till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson i Sverige.

Det är förstås en förbättring jämfört med idag gällande lagstiftning. Men det har trots det uppkommit oenighet i riksdagens Arbetsmarknadsutskott kring denna fråga. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kräver att kontaktpersonen även ska ha befogenhet att kunna teckna kollektivavtal. Detta är förstås en inte alldeles obetydlig fråga för det svenska näringslivet.

Idag omfattas de flesta företag av kollektivavtal. Det innebär att det finns en lägsta nivå för löne- och övriga anställningsvillkor. Därför blir det viktigt att den kontaktperson som utstationerande företag utser även har mandat att skriva under kollektivavtal. Även om det inte garanterar att alla sådana företag tecknar kollektivavtal så försvåras det i alla fall inte. Det är tråkigt att inte Miljöpartiet förstår den kopplingen.

Nästa vecka fattar Riksdagen beslut i frågan.

Stärkt skydd för inhyrda


Den borgerliga regeringen har nu skickat propositionen om utstationeringsdirektivet (lagen om uthyrning av arbetstagare) till Riksdagen. Förslaget innebär att, så kallade, utstationerade (arbetare inhyrda från annat EU-land) ska ha rätt till grundläggande villkor på samma nivå som de som är anställda i kundföretaget. Vidare föreslår man utökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av utstationerade uthyrda arbetstagares arbets- och anställningsvillkor.

Claes-Mikael Jonson, jurist hos LO, säger sig vara nöjd med lagförslaget. Han säger …

Det här är ett steg framåt jämfört med Lavaldomen. Regeringens förslag gör det möjligt att behandla utländska bemanningsföretag och utländska bemanningsanställda likadant som sina svenska motsvarigheter.

Det är bra att regeringen har valt att respektera den svenska modellen och det svenska systemet med kollektivavtal. Lagen innebär att arbetstagare i bemanningsföretag som inte omfattas av kollektivavtal kommer att omfattas av likvärdiga villkor som de som har avtal. Vidare får de fackliga organisationerna laglig rätt att agera för att berörda företag tecknar kollektivavtal. I det syftet håller LO på att ta fram ett standardavtal för att teckna ”hängavtal”.

Länkar: Lag & Avtal, ArbetetArbetetArbetetArbetet

%d bloggare gillar detta: