Bloggarkiv

Systemet med utförsäkringar sliter sönder Sverige


Anna-Karin Mattson har skrivit ett debattinlägg i den stora aftontidningen. Med utgångspunkt från egna erfarenheter skriver hon mycket kritiskt om dagens sjukförsäkring. Hon skriver bland annat att …

… utförsäkra människor är inhumant. Det är omöjligt att tidsbestämma hur snabbt en människa läker samman. Varje människa är unik. Utförsäkringar av människor leder till ökade klyftor i ett samhälle, vilket i sin tur leder till känslor som vanmakt och hat och blir en grogrund för konflikter och främlingsfientlighet.

Jag tror att vi kan förändra. Jag vill att Sverige blir ett välfärdsland för alla igen. Valet 2014 är ett vägval.

För eller emot en inhuman sjukförsäkring.

För eller emot välfärd för alla.

Den borgerliga regeringen genomförde ganska snabbt förändringar av sjukförsäkringen efter valsegern 2006. Det var ett led i att, som de kallade det, skapa drivkrafter för arbete. Genom lägre skatter för den arbetande befolkningen och åtstramade villkor för den övriga skulle fler välja att arbeta.

I sjukförsäkringen genomfördes ett antal fasta hållplatser för bedömningen av rätten till sjukpenning. Man skulle heller inte längre ta sociala och liknande hänsyn till personen i fråga. Det förmenta syftet var att förkorta tiden som försörjd av sjukförsäkringen. Det visade sig snart att förändringarna var väldigt blinda och fick orimliga konsekvenser för enskilda. Regeringen har gjort vissa kosmetiska justeringar. Men syftet att minska sjuktal och människors rundvandring i systemet har knappast uppnåtts.

Människor har utförsäkrats ur sjukförsäkringen. Det betyder inte att de har blivit friskare eller har ett arbete. Många har förlorat ekonomisk trygghet, försörjs av kommunernas försörjningsstöd och/eller vandrar runt i Arbetsförmedlingens åtgärder.

Jag påstår inte att sjukförsäkringen fungerade väl innan den borgerliga regeringen tillträdde efter valet 2006. Men jag kan påstå att inte särskilt mycket har blivit bättre. De fasta tidsgränserna får orimliga konsekvenser för många människor. Regelverket skapar uppenbar blindhet för människors olika situationer och behov.

Det behövs ett fungerande system för bättre rehabilitering av de som blir långvarigt sjukskrivna. Det är ett tredelat ansvar som behövs för att skapa större möjligheter för människor att återkomma i betalt arbete. Den enskilde behöver stöd av både arbetsgivare och samhälle för att snabbare kunna lämna sjukförsäkringen.

Dagens system bygger enbart på att den sjukskrivne ska ta fram de underlag som krävs för att kunna anses berättigad till fortsatt sjukskrivning eller vara i behov av adekvata åtgärder. Arbetslinjen bygger på idén att människor i grunden är slöa ansvarslösa personer som behöver lämplig kombination av piska och morot för att ej ligga samhället till last.

Det är en ganska deprimerande syn på människan.

Länkar: Aftonbladet debatt, SVT, dagens arena, dn.se, SvD, dagens arena, politism, SVT, di.se, Arbetet, Arbetet

Andra som skrivit: Martin MobergMartin MobergMartin MobergMartin MobergMartin Moberg, Mikael Dubois, Kjell Rautio

Regeringen har noll koll på sjukförsäkringen 2.0


Igår kväll skrev jag om hur det verkar finnas en massa luft i statistiken kring hur många utförsäkrade som återvänt till arbete. Ett stort antal av de utförsäkrade som arbetat deltid (och som fortfarande arbetar samma antal timmar) och som skickats ut ur sjukförsäkringen räknas som om de (i positiv mening) återvänt till arbetsmarknaden. De är fortfarande sjuka och kan inte arbeta mer än de gör och har gjort.

Efter Ekots rapportering kommer socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att kallas till Riksdagens socialförsäkringsutskott. Tomas Eneroth, vice ordförande i utskottet, säger att …

Jag tycker att det är anmärkningsvärt om sjukskrivna nu redovisas som arbetande. Det visar att regeringens påståenden av rehabiliteringskedjan vilar på mycket svag grund.

Idag skriver Ekot om att en fjärdedel av de 55.000 personer som utförsäkrats ur sjukförsäkringen och som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen inte får någon ersättning. De anses av Arbetsförmedlingen för sjuka att arbete men anses samtidigt av Försäkringskassan tillräckligt friska att erhålla ett arbete. Dessa personer kan vare sig erhålla ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller från sjukförsäkringen.

Den ansvarige ministern verkar ta saken med viss ro. Han meddelar dock att det förstås vore bra att undersöka de uppgifter som framkommit i Ekots rapportering.

Länkar: SVT, dn.se, Ekot, di.se, di.se, SVT, Ekot

Andra som skrivit: Mikael DuboisKjell Rautio, Thomas Böhlmark, Leine Johansson, Alliansfritt Sverige

%d bloggare gillar detta: