Bloggarkiv

Så har det gått med ”utanförskapet”


Dagens Nyheter har granskat hur den borgerliga regeringen har klarat sin ambition att minska ”utanförskapet”. Tidningen meddelar att det gått ”så där”. I vissa avseenden har man fått ner siffrorna medans man på andra sätt har misslyckats.

Genom hårdare krav för att få sjukersättning (tidigare kallad förtidspension) minskar de personer som beviljas sådan. Det senaste året har trenden vänt – allt fler människor beviljas sjukersättning igen. Orsaken är förmodligen den att de människor som studsat i taket för hur länge man kan få sjukpenning nu beviljas sjukersättning.

Antalet personer som är långtidssjukskrivna har minskat. Den utvecklingen startade innan den borgerliga regeringen fick tillträde till Rosenbad. Under det senaste året har även denna trend brutits. Antalet personer med psykiska diagnoser ökar.

Antalet personer som är långtidsarbetslösa har ju ökat kraftigt. Det finns de som börjat kalla ”fas 3” (sysselsättningsfasen) som Sveriges största arbetsgivare. Ett stort antal människor som försvunnit ur sjukförsäkringen klassas idag som arbetslösa men är inte särskilt friskare för det. I gruppen av långvarigt arbetslösa finns många som saknar formell kompetens för de arbetstillfällen som växer fram. Den ökande arbetslösheten synes vara den den borgerliga regeringens största misslyckande.

Med de regelförändringar som regeringen har genomfört i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring har man i hög grad skickat över de sociala kostnaderna till Sveriges kommuner. Människor har vare sig blivit friskare eller kommit i arbete snabbare med den borgerliga politiken. Fortfarande bollas människor mellan olika myndigheter utan att därför få det stöd och den hjälp som de skulle behöva.

Länkar: dn.se, dn.se, Arbetet

Andra som skrivit: Martin Moberg

Om borgerligt utanförskap


Tidningen Arbetet har tagit sig före att räkna på nivån på, det så kallade, utanförskapet. Tidningen har räknat på samma sätt som när de borgerliga partierna etablerade begreppet. Vad man funnit är att nivån på ”utanförskapet” inte har brutits. Det är något högre än när den borgerliga regeringen tillträdde hösten 2006.

Det finns ett par förändringar som kan vara intressanta. Det ena är att antalet människor registrerade som  sjukskrivna (sjukpenning, sjukersättning etc) har minskat. Å andra sidan har antalet arbetslösa ökat. Dessa två förändringar tar i stort sett ut varandra.

Arbetet har pratat med TCO:s samhällspolitiska chef Roger Mörtvik, som menar att det …

… inte hänt så mycket. Finanskrisen innebar en väldigt kraftig uppgång i arbetslösheten som gjorde det svårt för många att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom har man byggt in en rundgång i ersättningssystemen. Många har bara bytt kolumn från en sorts utanförskap till en annan.

Människor som tidigare var inne inskrivna i sjukförsäkringssystemet har i stället blivit inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller de kommunala socialkontoren. Men det betyder inte att de kommit närmare ett arbete än innan omläggningen av politiken. Regeringen har dock själva börjat använda ett alternativt att räkna på utanförskapet – helårsekvivalenter.

Bertil Holmlund, nationalekonom, har varit kritisk till hur man definierat begreppet ”utanförskap” (både tidigare och nuvarande beräkningsgrund). Han säger …

Att mäta helårsekvivalenter i ersättningssystemen innebär att regeringen genom att göra det svårare att få a-kassa eller sjukpenning – och färre därmed får ersättning – kan minska det uppmätta utanförskapet, utan att sysselsättningen ökar.

Det som ändå är konstant är regeringens misslyckande med sin arbetsmarknadspolitik. Arbetslösheten, särskilt den långvariga, har ökat under tid i Rosenbad. Vackra omskrivningar och överslätande uttalanden kan inte förändra detta.

Länkar: ArbetetArbetetArbetetArbetet, Tidningen Vision, Aftonbladet ledare

Fler som skrivit: Monica Green, Martin Moberg, Martin Moberg

%d bloggare gillar detta: