Bloggarkiv

Ett problem för mindre ansvarsfulla företag


En tummetott

I lördags gavs Svenskt Näringslivs verkställande direktör, Urban Bäckström, möjlighet att larma om det värsta slaget mot fri företagsamhet sedan löntagarfonderna. Med det tonläge han valde fick han svenska socialdemokrater att verka mer ondskefulla och illasinnade än en nordkoreansk regim.

Det svenska näringslivets allerhögsta organisation kommer därför att dra igång en kampanj tydligt inriktad mot socialdemokraterna. Med det höga tonläge som organisationen valt så är man antingen …

  1. fullständigt ense, eller
  2. så splittrade internt att man försöker överrösta motsättningarna.

Jag kan förstås inte veta hur det förhåller sig, men det har börjat komma en del inlägg som visar på en något mer nyanserad uppfattning i frågan. Det senaste exemplet kommer från en intervju med Investors VD, Börje Ekholm. Han uttalar sig i anledning av det beslut som den socialdemokratiska kongressen fattat kring vinstbegränsning. Börje säger att …

Problemet är för dem som är mindre ansvarsfulla, men det ser jag inte som ett problem. Det ser jag som något positivt.

Marcus Strömberg, VD för Academedia, säger för sin del att …

Det är positivt att det finns ett stöd för företagande i välfärden och att frågan om vinstbegränsningar är avförd. Sedan sätter man fokus på kvalitetsfrågorna vilket också är bra.

Risken för Svenskt Näringslivs är att kampanjen blir till endast en tummetott.

Länkar: SvD, di.se, etc

Andra som skrivit: Peter Johansson, Peter Högberg, Alliansfritt Sverige, Kaj Raving

Svenskt Näringsliv förklarar krig mot (S)


Jag förklarar härmed krig!

Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv (SN), förklarar i en intervju krig mot socialdemokraterna. Bakgrunden till aktionen är det beslut om vinstbegränsning som togs på den socialdemokratiska kongressen härförleden. Urban säger tydligen till Dagens Industri att beslutet är …

… den värsta inskränkningen av fri företagsamhet sedan löntagarfonderna …

Svenskt Näringsliv kommer att skicka ett brev till samtliga medlemsföretag. Brevet blir tydligen inledningen av en kampanj tydligt inriktad på att motverka socialdemokraterna.

Det är nästan litet bra att organisationen Svenskt Näringsliv nu så tydligt markerar var de står i de politiska frågorna. SN vill ju verka vara en organisation som endast företräder sina medlemmars intressen utan några som helst politiska hänsyn. Med denna åtgärd visar sig nu SN:s rätta anlete. Nu agerar de som vore SN en av den borgerliga regeringen tillhörig megafon.

Månntro detta är inledningen SN:s kampanj för att förhindra regeringsskifte efter valet 2014?

Länkar: SvD, di.se

Industribloggare: Kaj Raving, Leine Johansson, Leine Johansson

Om en besviken Urban Bäckström


LAS är ett dj – a skit som LO släpat hit!

Svenskt Näringslivs verkställande direktör Urban Bäckström genomförde under tisdagen en pressträff med riksdagsjournalisterna. Hans budskap var att LO måste vara beredda att gå med på att förändra turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Urban menar att dagens bestämmelser är omoderna och att kompetens måste gå före anställningsår. Urban medger att det redan är möjligt att göra undantag pga kompetensskäl men menar att det kostar för mycket idag. Av artikeln framgår inte på vilket sätt det skulle kosta så mycket.

Urban menade att om man inte kommer fram avtalsvägen i denna fråga måste lagstiftning till för att genomföra de förändringar som arbetsgivarna önskar. Som tidigare aktiv medlem i Moderaterna kan han konstatera att de borgerliga regeringsledamöterna visar liten entusiasm för att göra de förändringar som Svenskt Näringsliv önskar. Statsministern säger att …

Det är ansvarsbärande parter som ska göra upp om det. Det handlar om att balansera olika intressen, arbetsgivarnas vilja till ökad flexibilitet ska stå mot den helt legitima viljan att ha bästa möjliga anställningsskydd.

Nu ska ju inte Svenskt Näringsliv vara allt för ledsna. Regeringen avser ju att göra det billigare för arbetsgivare att säga upp icke önskvärda arbetstagare.

Länkar: di.se, dn.se

En alldeles för ingående kontroll av enskilda företag


Urban Bäckström uttrycker som representant för Svenskt Näringsliv sitt ogillande över socialdemokraternas förslag till hantering av vinster i välfärden. Det är väl knappast särskilt förvånande att de ogillar alla former av försök att begränsa privata företags vinstmöjligheter. Uttalandet känns dock i delar något överdrivet och som målande upp en bild ingen vet hur den kommer att se ut. Han avslutar sitt inlägg påståendet …

Av rent ideologiska skäl föreslås en politik som uttryckligen syftar till att underminera delar av näringslivet. I högskattelandet Sverige är offentliga uppdrag en synnerligen viktig del av företagens verksamhet. Är detta första steget mot ett totalt monopol för offentlig egenregi? Vad vi nu ser ter sig som det allvarligaste hotet mot det fria näringslivet på decennier.

Svenskt Näringsliv ska förstås fritt få bedriva sin opinionsbildning. De kommer säkert att göra allt de kan för att påverka opinionen i denna fråga. Samtidigt behöver ju även de ta hänsyn till att många människor ogillar att skattemedel hamnat på bankkonton i några skatteparadis. Även de bör ta hänsyn till hur tidigare offentligt ägda tillgångar sålts till enskilda till långt under marknadsvärde. Även de har att ta hänsyn till framväxten av allt större och färre privata välfärdsföretag.

Svenskt Näringsliv har, liksom Socialdemokraterna, att manövrera försiktigt i denna fråga. Socialdemokraterna har ett bredare ansvar att ta på sig. Som politiskt parti har de att fånga upp människors tankar om nutid och framtid. Det handlar ju ändå om hur de pengar används som människor betalt in i form av skatt.

Länkar: SvD, di.se, Ekot, di.se, ka.se

Andra som skrivit: Ola Möller, Martin Moberg, Peter Högberg, Lena Sommestad, Martin Moberg, Peter Johansson, Ola Möller

%d bloggare gillar detta: