Bloggarkiv

Om att bolla med uppsagda


Sedan 2004 finns ett avtal tecknat mellan LO och Svenskt Näringsliv om omställningsstöd. Enligt detta avtal ska personer som sägs upp pga arbetsbrist få hjälp och stöd att komma till en ny anställning.

Mina erfarenheter av detta avtal är i hög grad positivt. Jag har sett att många som blivit arbetslösa har fått hjälp att snabbare hitta en ny anställning. Omställningsstödet är idag värt 20.000 kronor för varje person som blivit uppsagd (och som omfattas av villkoren för stödet). Arbetsgivare och facklig organisation ansöker gemensamt om stödet. Arbetsgivaren skriver sedan avtal med en lämplig omställningsleverantör (varom parterna är överens).

Den stiftelse (TSL) som förvaltar medlen i försäkringen har konstaterat att det förekommer ett ”tveksamt upplägg” i samband med uppsägningar. Det finns omställningsföretag som ingår i koncerner där det även finns företag som arbetar med omställning. Efter att bemanningsföretaget sagt upp anställda ges omställningsföretag i samma koncern i uppdrag att hjälpa de uppsagda.

TSL kritiserar detta upplägg. Jag delar den kritiken. Det smakar verkligen illa att en del av koncernen får bidrag för att betala omställningsstöd till en annan del av samma koncern. Det verkar som de fackliga företrädare som gått med på detta upplägg har gjort det väl enkelt för sig.

Enklaste lösningen på detta är att de fackliga organisationerna verkar för att omställningsuppdrag inte ska få utföras inom den koncern som säger upp anställda.

Länkar: da.se, da.se, da.se, dagens arena, SVT, Arbetet

Avtal ska rädda jobb i kristider


Riksdagen kommer den 22 november att fatta beslut om regeringens proposition om, så kallat, korttidsarbete. I händelse av en djupare ekonomisk kris är det meningen att staten ska kunna medverka till att finansiera korttidsarbete som ett alternativ till uppsägningar. Propositionen har sin bakgrund i ett förslag som parterna inom industrin gemensamt arbetade fram efter erfarenheter från den djupa finanskrisen 2008/2o09.

Det fanns system i flera viktiga konkurrentländer inom EU som minimerade behovet av att säga upp anställda. Företagen kunde minska de anställdas arbetstider. Den förlorade arbetsförtjänsten kompenserades delvis av de statliga arbetslöshetsförsäkringarna. Detta innebar en konkurrensfördel för dessa länder när konjunkturen sakta vände uppåt. De svenska industriföretagen hade en längre startsträcka eftersom man behövde dra igång anställningsprocesser.

IF Metall och Teknikföretagen har tecknat ett preliminärt avtal om korttidsarbete. Det måste finnas sådana branschavtal för att lagens bestämmelser ska kunna genomföras. Det preliminära avtalet har idag antagits av IF Metalls avtalsråd. Återstår för förbundsstyrelsen att fatta beslut i frågan.

IF Metall har åter visat att man är en ansvarstagande part som verkar för att utveckla den svenska industrin och de som arbetar där.

Länkar: dn.se, di.se, Arbetet, da.se, SVT, di.se, di.se, da.se

Fler som skrivit: Helle Klein, Helle Klein

%d bloggare gillar detta: