Bloggarkiv

Tysk könskvotering


Den tyska regeringen har fattat beslut om att lägga ett lagförslag om att minst 30 % av ledamöter i tyska börsbolags styrelser ska vara kvinnor. Det är meningen att denna bestämmelse ska gälla från och med 2016.

Det är ju alldeles utmärkt att Tyskland går före i denna fråga. Det borde tjäna som utmärkt stimulans för svenska börsbolag inför kommande valberedningsarbete.

Den svenska regeringen har för sin del varslat om att den kommer att lägga en proposition till riksdagen om det inte finns minst 40 % kvinnor i svenska börsbolags styrelser senast 2016.

Länkar: dn.se, SvD, di.se, Resumé, Ekot

Enkelriktad, orealistisk och orättfärdig krispolitik


Idag är ledarartikeln i Dagens Nyheter att ses som obligatorisk läsning. Den sammanfattar enkelt och pedagogiskt den kris om uppkommit inom euro-länderna. Den belyser också en del av euro-konstruktionens akilleshäl – den gemensamma räntan. De länder som idag befinner sig i en djup ekonomisk kris fick sina nationella ekonomier uppblåsta mycket tack vare att tyska banker lätt kunde låna ut pengar till dessa stater och dess medborgare.

Idag framhålls den tyska ekonomin som ett föredöme. Den mår väl och utstrålar styrka. Det ledarartikeln belyser är att denna styrka i hög grad har uppkommit genom andra länders olycka. Tysklands enda intresse i detta läge verkar vara att hellre skydda sina bankers intressen än att långsiktigt stödja och hjälpa de länder som är i behov av det. I artikeln sägs …

Om södra Europa på allvar ska följa Tyskland i spåren, vad betyder det? Jo, att anpassningar behöver ske både i krisländerna och i Tyskland.

Översatt till tyska förhållanden innebär detta att landet behöver acceptera högre inhemsk inflationstakt under kanske ett decennium. Dessutom måste man spara betydligt mindre än i dag och få fart på konsumtionen. Tyskland kan inte fortsatta att ha ett stort överskott i bytesbalansen, om euroområdet ska ha en chans att rätta till sina interna obalanser.

Men att döma av debatten i Tyskland tycks politikerna knappast beredda att ta sina egna maningar på allvar. När man talar om förbättrad konkurrenskraft, tycks man mena att krisländerna ska stå för hela anpassningen på egen hand. Löner och priser ska sänkas i krisländerna, samtidigt som Tyskland fortsätter som vanligt.

EU och euro-området står verkligen inför stora utmaningar. Då räcker det inte med att enbart begära att krisande länder ska svälta sig till hälsa. Det behövs även positivare stimulanser för att den ekonomiska motorn ska hacka igång igen.

Länkar: dn.se, Ekot, SvD, dn.se, SvD, SvD, Ekot

Andra som skrivit: Roger Jönsson, Martin Moberg, Thomas Böhlmark

%d bloggare gillar detta: