Bloggarkiv

Ta diskussionen på den politiska arenan


Dagens Nyheter rapporterar att av till Sverige 5 .035 ensamkommande barn och ung­domar har 1.235 placerats i kommuner med stöd av den tvångslag som införts. Jag var ju positiv till att en sådan lag skulle införas.

Det är ju väldigt tydligt att det är ett stort antal kommuner som tar litet ansvar för att ta emot flyktingar till Sverige. Det är i hög grad lågskattekommuner runt de större städerna som på olika sätt premierar en viss sorts inflyttande och hindrar annan. På detta sätt kan de fortsätta att hålla låga skatter och locka inflyttande med högre inkomster.

Jag hoppades att tvångslagen skulle innebära att även dessa kommuner skulle få vara med att dela på det nationella åtagandet.

Men det verkar som om Migrationsverket företrädesvis har använt sig av och ålagt kommuner med redan stort mottagande att ta emot de ensamkommande barnen och ungdomarna.

Låt mig vara tydlig. Jag anser att Sverige att ska fortsätta med vår generösa flyktingpolitik. Men det är stötande att kommuner som borde ha råd kan fortsätta att konstra och att undvika att ta det nationella ansvaret. Kritiken läggs på Migrationsverket som har att utföra detta uppdrag i praktiken. Migrationsverkets Anders Danielsson säger att …

Det var en enig riksdag som beslutade om det här men det är alltid vi som måste ta debatten. Det brister i näringskedjan. Samtidigt finns det stormrika kommuner som knappt tar emot några asylsökande, och vad handlar det då om? Någonstans måste man ta i den frågan.

Den tidigare Moderatledda regeringen uttryckte mest vackra floskler om att alla kommuner självklart skulle dela på mottagandet. Men det syntes inte särskilt mycket av verkstad från moderaterna. De valde att inte ta debatten internt i det egna partiet med de ansvariga kommunalpolitikerna.

Det vore väldigt bra om den nu sittande regeringen kan ta de initiativ som behövs för att främja en bättre utveckling.

Länkar: dn.se, dn.se, SVT, dagens arena, Dagens samhälle

%d bloggare gillar detta: