Bloggarkiv

Om att bolla med uppsagda


Sedan 2004 finns ett avtal tecknat mellan LO och Svenskt Näringsliv om omställningsstöd. Enligt detta avtal ska personer som sägs upp pga arbetsbrist få hjälp och stöd att komma till en ny anställning.

Mina erfarenheter av detta avtal är i hög grad positivt. Jag har sett att många som blivit arbetslösa har fått hjälp att snabbare hitta en ny anställning. Omställningsstödet är idag värt 20.000 kronor för varje person som blivit uppsagd (och som omfattas av villkoren för stödet). Arbetsgivare och facklig organisation ansöker gemensamt om stödet. Arbetsgivaren skriver sedan avtal med en lämplig omställningsleverantör (varom parterna är överens).

Den stiftelse (TSL) som förvaltar medlen i försäkringen har konstaterat att det förekommer ett ”tveksamt upplägg” i samband med uppsägningar. Det finns omställningsföretag som ingår i koncerner där det även finns företag som arbetar med omställning. Efter att bemanningsföretaget sagt upp anställda ges omställningsföretag i samma koncern i uppdrag att hjälpa de uppsagda.

TSL kritiserar detta upplägg. Jag delar den kritiken. Det smakar verkligen illa att en del av koncernen får bidrag för att betala omställningsstöd till en annan del av samma koncern. Det verkar som de fackliga företrädare som gått med på detta upplägg har gjort det väl enkelt för sig.

Enklaste lösningen på detta är att de fackliga organisationerna verkar för att omställningsuppdrag inte ska få utföras inom den koncern som säger upp anställda.

Länkar: da.se, da.se, da.se, dagens arena, SVT, Arbetet

%d bloggare gillar detta: