Bloggarkiv

Gör upp om migrationspolitiken!


I ett ganska uppmärksammat utspel argumenterade LO:s vice ordförande Tobias Baudin för att Socialdemokraterna och Moderaterna borde anstränga sig för att finna en överenskommelse kring migrationspolitiken. Till SVT sade Tobias att …

Sverige, men också Europa, befinner sig i ett allvarligt läge där miljontals människor flyr undan krig och svält. I ett sådant läge är det viktigt med politiskt ansvarstagande. Därför tror jag att både S och M skulle gynnas av att hitta en bred överenskommelse om migrationspolitiken.

På det sättet skulle debatten i Sverige kunna handla om det verkligen viktiga – hur ska vi få ner arbetslösheten, få en bättre skola, stärka välfärden. Den här diskussionen vi har nu om migration och tiggeri gynnar bara Sverigedemokraterna.

Jag tror det ligger en del i det som Tobias säger. Det finns, undantaget SD, en ganska stor uppfattning om att Sverige fortsatt ska vara ett öppet land för flyktingar och de som önskar arbeta i vårt land. Samtidigt finns det förstås vissa problem i dagens Sverige. De som kommer till Sverige har svårt att snabbt komma i arbete, det är uppenbart att det finns strukturell rasism som gör att människor med ”konstiga” namn har svårare att få arbete (trots god formell kompetens).

Även om det finns vissa punkter kring migrationspolitiken där det råder ganska stor oenighet mellan partierna/blocken vore mycket vunnet med en bredare samsyn om den praktiska politiken. En bred politisk uppgörelse parat med avtal/överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden borde göra det möjligt att parera SD:s uppfattningar.

Det mesta tyder på att svenskarna önskar bibehålla en fortsatt generös politik kring migrationen. Men man saknar politiska förslag och åtgärder för att åstadkomma en bättre tingens ordning.

LO vill skriva avtal om välfärden


Det darrade tydligen till ordentligt i sociala media igår efter att Tobias Baudins debattartikel i Aftonbladet uppmärksammats. LO-ledningen signalerar där en öppenhet för att teckna branschavtal kring välfärden. Tobias skriver tydligt att man står fast vid det program som LO tidigare presenterat för att begränsa vinster i offentligt finansierad välfärd.

LO vill diskutera avtalslösningar som reglerar följande punkter:

  • Etableringsfriheten
  • Vinstbegränsning och stopp för vinstdriften
  • Finansieringsmodellen
  • Kvalitetsmått
  • Personalfrågorna och kollektivavtalen

Kritik emot debattinlägget kom från både fackligt håll som politiskt. Organisationen Vårdföretagarna markerade måttlig entusiasm för LO:s utspel medan Svenskt Näringsliv visade en mer förstående position (åtminstone i vissa frågor).

I någon mån kan jag förstå LO:s inlägg. Slutna avtal är i allmänhet betydligt svårare att förändra än lagstiftning. Lagar kan förändras beroende på aktuellt majoritetsförhållande i Riksdagen. Samtidigt förstår jag en del av kritiken. Flera av punkterna ovan handlar trots allt om politik och synen på hur offentligt finansierad ska organiseras, huruvida vinster ska accepteras etc.

Huruvida inlägget var ett försök att närma sig socialdemokraternas position eller enbart var en testballong kan väl diskuteras. Även om man säkert kan diskutera en del frågor parterna emellan och lösa dem i form av kollektivavtal lär nog frågan i huvudsak komma att avgöras på politisk väg.

Länkar: Aftonbladet debatt, dn.se, politism, Ekot, di.se, di.se, dn.se, dagens arbete, SvD, ka.se, Arbetet, da.se, di.se, Arbetet

Fler som skrivit: Peter Johansson, Martin Moberg, Peter Högberg

Om att fattiggöra människor


20131003-121242.jpg
Tobias Baudin och Kjell Rautio har skrivit ett viktigt inlägg på dagens arena. De skriver om hur den borgerliga regeringens sjukförsäkring med strikta tidsgränser och utförsäkring inte verkar ha fått fler människor i arbete. De säger att …

Hittills har cirka 90 000 personer utförsäkrats på grund av att de passerat den bortre gränsen i sjukförsäkringen. De flesta av dem har fattiggjorts och långtidsparkerats på en plats långt bort från den reguljära arbetsmarknaden.

De har fingranskat regeringens påstående om hur många av de utförsäkrade som kommit i arbete. De finner att om rehabiliteringskedjan haft någon som helst jobbeffekt så har den varit negativ. Det verkar vara färre som är i arbete efter utförsäkringen än innan.

Med detta som bakgrund argumenterar de för att staten borde ingå en rehabiliterings- och omställningspakt med parterna på arbetsmarknaden. De vill på detta sätt stärka de långtidssjukas rättigheter till relevant rehabilitering.

Det börjar bli allt mer uppenbart att den borgerliga regeringens väg att strama åt försäkringen med strikta tidsgränser inte har uppnått det förmenta målet. Idag ökar sjuktalen igen, de långtidssjuka sitter fortfarande fast i ett system som inte förmår att se till deras bästa.

LO:s förslag är i det sammanhanget en väg framåt. Sverige behöver hitta tillbaka till något som fungerar och verkligen bryter den långvariga sjukskrivningen.

LO tänker utreda pensionssystemet


Vi gör en egen utredning!

Igår skrev jag om LO:s remissvar på Pensionsåldersutredningens betänkande. LO är i sitt svar kritisk mot flera delar i utredningens förslag. Under onsdagen rapporterade tidningen Dagens Arbete att LO kommer att tillsätta en egen pensionsutredning.

Utredningen ska granska hur pensionssystemet är konstruerat, om avgiften som avsätts är rätt och hur man kan kombinera den allmänna pensionen med tjänstepensionen. Tobias Baudin, LO:s vice ordförande, säger vidare att …

Vi ska också titta på hur länge LO-medlemmarna orkar jobba, varför de slutar betydligt tidigare än tjänstemännen. Det bästa för dagens pensionssystem är att få ner arbetslösheten. Om fler jobbar klarar sig pensionssystemet bättre. Som individ måste du jobba heltid och så länge som möjligt. Så är systemet uppbyggt. Arbetslösheten drabbar pensionssystemet väldigt hårt.

Det är bra att LO på egen hand ser över pensionssystemet och hur det påverkar LO-förbundens medlemmar. Det behövs en stark röst som samlat argument för att företräda de personer som riskerar att bli förlorararna vid sin pension.

LO är beredd att avskaffa den andra sjuklöneveckan


Vi har helt enkelt inte råd att avstå från att ta till vara på alla människors inneboende potential.

I måndags skrev tre företrädare för LO på DI Debatt. De meddelar i sitt inlägg att de är beredda att stödja ett avskaffande av den andra sjuklöneveckan. De säger att den borgerliga regeringen genom regelförändringar lagt allt ansvar på den enskilde försäkrade att se till sina rättigheter. De är dock beredda att tillstyrka en reform av sjuklönelagen under vissa förutsättningar. De säger att …

Riksdagen bör därför signalera att den kan tänka sig att slopa den andra sjuklöneveckan i utbyte mot att det upprättas ett rehabiliterings- och ­omställningsavtal som ger dem som drabbas av ohälsa ett väl utbyggt stöd att ställa om, ungefär på samma sätt som det stöd som i dag erbjuds dem som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Detta stöd bör även ­gälla åtgärder på arbetsplatsen, som anpassning av arbete, arbetstid och arbetsorganisation. Men det kan också handla om olika utbildnings­insatser som rustar den enskilde på vägen tillbaka till arbetsplatsen och även, när alla andra rimliga utvägar är prövade, ­vidare till en ny anställning.

Jag delar LO:s inriktning i detta. Det behövs åtgärder för att möjliggöra för fler långvarigt sjukskrivna att återkomma till arbetsmarknaden snabbare än vad som är fallet idag. Arbetsgivarna har en viktig funktion i att stödja denna process även om en återgång till arbete innebär att man lämnar sin aktuella anställning. Därför gillar jag den idén med ett avtal där dessa insatser finansieras på ett solidariskt vis.

LO höjer tonläget


LO:s kongress i våras beslutade att bifalla en motion om att en princip om ”non-profit” ska gälla inom offentligt finansierad välfärd. Motionen definierade dock inte vad detta skulle innebära i praktiken. Därför tillsattes en utredning med LO:s vice ordförande Tobias Baudin som ordförande. Gruppen ska presentera sitt förslag senast i december i år. I en intervju i Dagens Nyheter markerar han dock att Socialdemokraterna måste göra en positionsförändring i denna fråga. Tobias säger bland annat att …

Varje skattekrona måste gå till det den är avsedd för. Vi har inte råd att skicka i väg det i vinster till företag. Vi måste kraftigt reglera den här branschen, den är väldigt oreglerad i dag.

I intervjun avfärdar han systemet med så kallade svb-bolag (en ovanlig form av aktiebolag där vinstutdelningen begränsas till statslåneräntan plus en procent), eftersom det går att kringgå syftet med diverse räntesnurror och/eller andra konstruktioner. Det är endast om man skulle göra om regelverket för svb-bolag som detta kan bli intressant. Han menar att det heller inte är en framkomlig att ställa större kvalitetskrav på driften. Han menar att det är alldeles för svårt att i avtal definiera hur dessa större kvalitetskrav ska definieras och mätas.

Vad jag förstår kommer LO:s utredning att föreslå strikta begränsningar av vinstnivån. Sedan återstår att se hur LO vill uppnå det.

I en debattartikel i DN utvecklar Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle, hur han anser att den socialdemokratiska debatten förs utifrån falska premisser. Mats skriver att …

Välfärdsföretagen delar sällan ut hela vinsten. En typisk policy är att 35–50 procent av den beskattade vinsten delas ut. Resten återinvesteras. Det betyder att ”vinstuttagen” som ifrågasätts hamnar runt 2 procent av de totala intäkterna.

Eftersom det i praktiken är dessa 2 procent som många inom S vill begränsa eller stoppa, så blir nästa logiska steg non-profit. Man kan också tala klarspråk och säga förlust.

Rapporteringen om hur riskkapitalbolag kunnat flytta stora medel ut ur Sverige till konton i skatteparadis har naturligtvis skapat en bild av att detta är det normala. Det har också varit stötande att läsa om hur borgerliga kommun- och landstingspolitiker avyttrat tidigare offentligt driven verksamhet till kraftigt reapris. Detta har möjliggjort för ett antal personer att göra stora personliga vinster när man sedan säljer verksamheten vidare.

Därför är det bra att bilden nyanseras. Det finns avarter med den utveckling som skett i Sverige de senaste åren. Huruvida om LO:s förslag kan komma till rätta med dessa återstår ju att se.

Länkar: dn.se, DN Debatt, SvD, Arbetet, Ekot, Fokus, dagens arena

%d bloggare gillar detta: