Bloggarkiv

Att utesluta uppgifter som påverkar helhetsbilden


Cecilia Stenshammar

För några dagar sedan framförde Cecilia Stenshamn i en debattartikel rätt märklig kritik gentemot LO och Kommunal. Hennes tes är att de fackliga organisationerns genom kritik mot riskkapitalbolagsägande inom offentligt finansierad välfärd (specifikt Carema) nedsvärtat fackliga medlemmars arbete.

Vad jag förstått har Cecilia för Timbros räkning granskat mediebevakningen av Koppargården som Carema (idag Vardaga) då drev. Maria Ludvigsson skriver i ett inlägg att  …

Stenshamns granskning visar att DN:s och SVT:s rapportering om Carema och Koppargården systematiskt har saknat bredd och allsidighet. Genom att utesluta uppgifter och synpunkter som påverkar helhetsbilden har rapporteringen blivit skev och rent av vinklad. Den egna berättelsen verkar ha varit viktigare än vad som faktiskt hade hänt på Koppargården.

Det kan väl mycket väl vara så. Det har jag knappast någon möjlighet att bedöma. I någon mån är det väl så mediedrev ibland kan utvecklas. Det vore ju värdefullt att diskutera hur media fungerar och arbetar i en sådan situation. I stället väljer tydligen Cecilia att som megafon för Timbro välja att göra fackliga organisationer huvudansvariga för hur debatten utvecklats.

Det verkar som om Cecilia väljer att använda samma metoder som kritiseras i boken. Genom utesluta vissa uppgifter vill hon belägga den egna sanningen. Annelie Nordström och Kristina Mårtensson skriver i ett genmäle att …

I slutet av förra året gjorde Kommunal en stor medlemsundersökning. Bilden som framkommer är inte smickrande – varken för kommuner eller för privata företag.

I undersökningen framkom att en av tre i omsorgspersonalen dagligen upplever bemanningen som otillräcklig och lite mer än var fjärde undersköterska och vårdbiträde varnade för att bemanningen på deras arbetsplatser var så låg att risker för de äldre uppstod minst någon gång i veckan. Var tionde att menade att så var fallet varje dag. Var femte vittnade om att de dagligen hade svårt att hinna ta en rast.

LO och Kommunal har varit kritiska till inslag i den privatiseringsiver som sker i den offentligt finansierade välfärden. Kommuner upphandlar tjänster enligt principen ”lägsta pris” utan att se till de minsta sociala hänsyn. Det innebär att företag som väljer att teckna kollektivavtal får ett för högt kostnadsläge jämfört med företag som väljer bort sådant. Kommunala verksamheter blir jämförelsevis för dyra i förhållande till de avtalslösa företag.

Men det är klart att Timbro inte vill diskutera sådana aspekter. Deras uppdrag är att sjunga privatiseringens lov utan att behöva ta sociala hänsyn.

Länkar: SvD, SvD, SvD, SvD

Fler som skrivit: Peter Högberg, Annika Högberg, Peter Johansson

LO drivs av ideologiska motiv


Drivs av ideologiska motiv

LO-kongressen beslutade vid sin kongress våren 2012 att tillsätta en utredning i syfte att tydliggöra den för LO-förbunden fackliga ståndpunkten när det gäller offentligt finansierad välfärdsproduktion.

LO presenterade nyligen sina tankar vilka snabbt fick kritik. Det var ju inte särskilt överraskande att sådan skulle komma.

Kritiken från det svenska näringslivet har kommit snabbt och med starka ord. Kritiken synes dock i många fall vara starkt överdriven. Man pådyvlar LO allsköns illasinnad vilja och fientlig inställning till de svenska välfärdsföretagen. Karin Svanborg-Sjövall, ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, skriver i ett inlägg att …

Förslaget visar tydligt att LO nu enbart drivs av ideologiska motiv.

Visst är det sant att LO:s förslag utgår från en viss ståndpunkt på hur man ser på hur samhället borde organiseras. Men det är väl knappast något besynnerligt eller märkvärdigt med det? När Timbro formulerar sina förslag utgår väl även de från sådana tankar? När företrädare för Svenskt Näringsliv formulerar sina förslag och alternativ utgår ju även de från en ideologisk ståndpunkt.

Det finns inga absoluta sanningar. Den politiska diskussionen utgår från olika ideologiska och idémässiga ståndpunkter. När Timbro anklagar andra för att enbart drivas av ”ideologiska övertygelser” bidrar de till att försvaga demokratin och utbytet av självständiga tankar. Det är litet sorgligt att Timbro använder sådant ordbruk för att misstänkliggöra andra. Låt oss hoppas att sådant faller tillbaka på dem själva.

Trots allt är LO:s tankar ”enbart” ett förslag. Det är inte en absolut sanning eller blivande verklighet. Det är dock ett viktigt inlägg i en angelägen debatt.

Länkar: Arbetet, dn.se, Aftonbladet, dn.se, dn.se, SVT Debatt, dn.se, SvD, Aftonbladet

Andra som skrivit: Joa BergoldAnders Larsson, Liv BeckströmKjell Rautio

Om att s—ta i det blå skåpet


20130107-225233.jpg
Svante Nycander, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, levererar på DN Debatt ett kritiskt inlägg kring Svenskt Näringsliv (och särskilt Timbro). Han menar att näringslivet genom att stödja Timbros verksamhet snarare skadar de borgerliga partierna än stödjer deras insatser för att skapa ett annat (och icke socialistiskt anstruket) samhälle.

Svante använder de nya program som formulerats av Folkpartiets ungdomar och förslaget till partiprogram för Centerpartiet. Han menar att Timbro genom de stora resurser de förfogar över kunnat erbjuda unga borgerliga debattörer olika kvalificerade utbildningar (och anställningar). Man har därmed på ett fundamentalt sätt kunnat påverka den borgerliga politiken i en för näringslivet önskvärd inriktning.

Problemet är att detta inte alltid är, eller har varit, till de borgerliga partiernas fördel. Det har snarare vid ett flertal tillfällen varit till men för borgerligheten. Svante avslutar sitt inlägg med att hävda att …

Svenskt Näringsliv skulle få mer gehör för sina genuina intressen om man avstod från att genom ombud agera som ideologisk vägvisare. Partierna, särskilt de mindre, har svårt att konkurrera med jobberbjudanden, uppdrag och annat som det näringslivet genom Timbro generöst ger unga politiska talanger. Sammanblandningen av näringslivsintressen och politiska idéer är olycklig, och det tjänar inte företagens ändamål att partier förleds att agera så att deras väljare inte känner igen dem.

Svante fick inte stå oemotsagd i denna fråga särskilt länge. Carl Johan Ljungberg och Ulf Lönnberg (företrädare för Humanistisk Förnyelse) svarar på Svantes inlägg genom ett försök att lägga ett historiskt perspektiv på framväxten av det svenska näringslivets opinionsbildande insatser. Vad jag förstår av herrarnas resonemang försöker de urskulda Timbros högerradikala opinionsbildande med, enligt dem, det vänsterradikala debattklimat som rådde under 1970-talet.

Markus Uvell, vd Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro, var också snabb med att svara på Svante Nycander. Markus var mer kritisk till Svantes inlaga och menade, bland annat, att hans analys var tämligen tunn. Markus menar vidare att Timbro och Svenskt Näringsliv inte mår väl av att sitta i politiska partiers knän. Markus fortsätter med …

I själva verket har olika partiers prioriteringar alltid varit sekundära. Timbros uppdrag är att långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, personlig frihet och ett öppet samhälle – oberoende av vad som för tillfället sker i dagspolitiken.

Det är uppenbart att Svante Nycanders kritik visste var den tog. Svenskt Näringsliv satsar stora resurser på att påverka den politiska debatten. De hävdar att de, i motsats till LO, inte är knutna till ett visst politiskt parti. Det äger måhända en viss sanning. Men man ska inte glömma att många företrädare för de borgerliga partierna går ofta anlitas av näringslivets organisationer. Det gäller både unga lovande talanger inom borgerlighetens ungdomsorganisationer som äldre politiker från de borgerliga partierna.

På så sätt blir det spännande att följa eventuellt kommande inlägg i denna debatt som Svante Nycander inlett. Svenskt Näringsliv satsar nämligen ofantligt mycket mer ekonomiska resurser än vad arbetarrörelsen förmår. Fokus har dock legat på att kritisera LO och Socialdemokraterna för deras nära koppling. Svenskt Näringslivs politiska roll har dock inte alls diskuterats lika intensivt som LO:s.

Andra som skrivit: Ola Möller

%d bloggare gillar detta: