Bloggarkiv

Lugnet slätar över


Christina Lugnet, tidigare generaldirektör för Tillväxtverket, har talat ut med Haparandabladet. I den anser hon sig vara felaktigt omplacerad och att mediadrevet har blandat äpplen med päron. Hon menar att den interna representationen har varit på en mycket lägre nivå än vad som media har beskrivit det hela. Vad jag förstår det hela ser hon fram emot den granskning  som kommer att ske av affären.

DN, som var den tidning som släppte denna historia, var ju väldigt tydlig med att beskriva de olika kostnadsslagen. Deras poäng var ju att man bokfört vissa kostnader som seminarier etc för att få en lägre moms (och för att slippa att blåsa upp kontot intern representation(?)).

Det är ju knappast något att bli förvånad över att Christina på detta sätt försvarar sina handlingar och verksamhet. Det finns ju alltid en risk för att media vinklar vissa saker för att få den ”story” man önskar. Det kollektiva minnet tenderar ju dessutom att minnas ganska selektivt. Men hon har förstås rätt i att hennes omplacering mer är ett uttryck för att regeringen ville visa handlingskraft och ansvar samt undgå massmedial kritik för undfallenhet.

Det är väl för sådana här fall det faktiskt behövs någon form av trygghet i anställning även för generaldirektörer.

Länkar: dn.se, SVT, di.se, SvD, hbwebben

Andra som skrivit: Lars-Erik Ekbäck Eriksson, Olas tankar, Martin Moberg

Mats Odell misstänker att det finns en osund kultur


Den uppmärksammade representationsaffären runt Tillväxtverket har gett företrädare för de borgerliga partierna möjlighet att visa handlingskraft och -mod. Näringsministern har pratat allvar med ett antal myndighetschefer om vad som ska gälla när man representerar. Mats Odell, ordförande i riksdagens näringsutskott, kräver en utredning över hur myndigheten har använt sina tilldelade pengar. Han säger att man behöver fördjupa sig i myndighetens redovisning. Han misstänker vidare att det finns en osund kultur inom Tillväxtverket. Anders W Jonsson (CP) skrev  häromdagen att …

För ett par år sedan fanns det fasta och enhetliga regler för alla statliga verk kring representation. Efter att de har tagits bort har en vild flora av svåröverblickbara riktlinjer vuxit fram.

Samtidigt ska man ju inte glömma att det sedan 2007 inte har funnits gemensamma bestämmelser för myndigheters representation. Man har överlåtit åt de enskilda myndigheterna att själva ta fram sina regelverk. Därför känns dessa borgerliga företrädares nyvunna handlingskraft i dessa frågor litet som snömos. Det verkar mest som ett försök att dölja det egna ansvaret för att denna situation kunnat uppkomma. Samtidigt är det ju bra att man lär sig av gjorda misstag.

Eftersom det inte har funnits gemensamma regelverk för statliga myndigheters representation har ju myndigheternas ledningar stort ansvar för formulerande och efterlevande av de egna regelverken. I en ledarartikel i Aftonbladet skriver Eva Franchell idag att …

Tillväxtverkets styrelse har fullt ­ansvar, vilket innebär att myndigheterna leds av sin styrelse medan general­direktören har haft ansvar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsernas direktiv.

Chris Heister bär ett stort ansvar för att festen fick fortgå. Tillväxtverkets ­varunamn kommer för lång tid vara lika med Grand Hôtel, exklusiva måltider och chokladprovning. Vinet har verkligen flödat i Stockholm medan man i Chris Heisters gamla Västerbotten tvingats stänga sjukstugan.

Kanske dags att vrida på strålkastaren litet grann?

Länkar: AftonbladetAftonbladet, di.se, di.se, SvD, dn.se, dn.se, Resumé, Ekot, Resumé, SVT

Andra som skrivit: Carola Andersson

Industribloggare: Kaj Raving, Patrik Renfors

Efter stormen lägger sig Lugnet


Idag meddelade näringsminister Annie Lööf att …

Regeringen kommer på torsdag på ordinarie regeringssammanträde att entlediga Christina Lugnet som myndighetschef på Tillväxtverket. I grund och botten handlar det om förtroende, för att leda en så viktig verksamhet som Tillväxtverket så krävs det förtroende från näringslivet, från allmänheten, men givetvis också regeringens fulla förtroende.

Det var väl knappast särskilt överraskande att detta besked kom nu. Generaldirektören klarade ju inte av att hantera den mediacirkus som drog igång. Regeringen hoppas väl med detta drottningoffer få bort uppmärksamheten från den berörda myndigheten. Det ger väl också tid att få till litet herrans tukt och förmaning i övriga myndigheter när det gäller dessas rutiner och policies vad gäller intern representation och därmed näraliggande frågor. Det är alldeles uppenbart att det har spridit sig en kultur av att bevilja sig väl mycket på skattebetalarnas bekostnad.

Jag har tidigare sagt att jag inte har något emot att statliga myndigheter i sina roller som arbetsgivare ska kunna genomföra aktiviteter för att tacka och uppmuntra sina anställda. Det håller jag fast vid. Men det är klart att det går att genomföra alldeles utmärkta aktiviteter utan att därför träffas på Grand Hotel. Nu kommer Christina Lugnet att placeras i Regeringskansliet där hon kommer få andra uppgifter men få behålla sin direktörslön.

Då kanske Lugnet lägger sig över Näringsdepartementet nu då?

Länkar: Ekot, SvD, dn.se, SvD, Resumé, dn.se, SVT, SVT, Publikt

Andra som skrivit: Högbergs tankar

Grand Hôtel var inte ­billigast


Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet har tidigare sagt att Grand Hôtel var det billigaste alternativet för den personaldag som myndigheten genomförde i våras. Med det uttalandet implicerade hon ju att man undersökt flera olika alternativ. Nu visar det sig att det aldrig gjordes någon upphandling av denna tjänst. Generaldirektören har, om inte ljugit, så åtminstone förfarit ovanligt ovarsamt med sanningen. Sådant bidrar ju knappast till att öka förtroendet för myndigheten och dess högste ansvariga tjänsteman.

Det finns för myndigheter en tydligt åsatt nivå när upphandlingar ska ske. Kristoffer Sällfors, jurist på Konkurrensverkets avdelning för tillsyn av lagen om offentlig upphandling, säger till DN …

För myndigheter så ligger gränsvärdet på cirka 284 000 kronor om du ska köpa en tjänst vad det nu må vara. Om ett event eller en personalaktivitet av något slag har ett kontraktsvärde som överstiger det beloppet måste du tillämpa upphandlingslagstiftningen.

På tisdag träffar Annie Lööf den åtta myndighetschefer som ligger under hennes ansvarsområde. Vi får väl se vad som händer efter den träffen.

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, SvD, Ekot, Ekot, Arbetet

Av-Lööf-ad representation


Tydligen ska statsrådet Annie Lööf träffa myndighetscheferna kommande vecka. Där ska det väl talas om hur man får representera och att man ska följa skatteregler. Marita Ljung, statssekreterare på näringsdepartementet, säger i SVT att …

Vi behöver ha en diskussion. Myndigheterna sätter ju sina egna gränser för den interna representationen. Därför är det rimligt att ha en gemensam värderingsdiskussion om vad som är rimligt, sunt förnuft och omdöme för de här sakerna. Och så är det förstås viktigt att skatteregler följs.

Civilminister Stefan Attefall säger ursäktande att han kommer att ta initiativ till att se över om det inte behövs mer av gemensamma regler. Han menar att …

De här exemplen gör ju att vi måste fundera på om vi ska ha mer gemensamma riktlinjer. Men som sagt, jag tror aldrig att man kan reglera fram gott omdöme, det måste vi ha en levande diskussion om.

Det är väl tydligen ganska uppenbart att det behöver bli en bättre ordning på torpen. Det är väl bara att avvakta vad som kommer ut ur det här. Det verkar som om vissa myndigheter behöver fastare riktlinjer för hur de får representera. Jag begär dock inte att det ska bli något idiotstopp. Det ska självklart finnas möjlighet att representera internt och att genomföra interna möten och konferenser. Men tro mig – många fysiska möten kan mycket väl ersättas med möten via videolänk eller motsvarande teknisk plattform.

Länkar: Ekot, SVT, SVT, SVT, Resumé, SvD, dn.se, Ekot

Andra som skrivit: Peter Högberg, Martin Moberg, Peter Johansson

Det är fritt fram att spendera hur mycket man vill


Dagens Nyheter skriver att det sedan 2007 inte finns några formella bestämmelser som reglerar myndigheters representation. Tomas Kjerf, utredare på Ekonomistyrningsverket, säger till tidningen att …

Det är bara att härja fritt och stå för det.

Med det menar han väl att myndigheterna får lägga så mycket man önskar på representation bara man sedan kan möte medborgarna och stå pall för frågor och synpunkter. Det ska förstås finnas uttalade regler för vad som är tillåtet och vad som inte är det. Tomas säger till tidningen att det är ganska allvarligt att man brutit mot de egna bestämmelserna. Det är ju ganska lätt att hålla med om!

Länkar: dn.se, dn.se, Ekot, SVT

Andra som skrivit: Peter Johansson, Ann-Sofie Wågström, Alliansfritt Sverige, Mario Matteoni

Grand Hôtel var ­billigast


Dagens Nyheter har stått för dagens stora nyhet. Tillväxtverket har använt stora summor pengar för intern representation och på andra därmed liknande aktiviteter. Det handlar om totalt 16,5 miljoner kronor sedan 2010. Det råder ingen tvekan om att man låtit sig väl smörja kråset både i form av god mat som drycker.

Verket har heller inte följt sina egna interna regler för hur intern representation ska ske. Man har ätit och druckit för betydligt mer pengar än vad regelverket tillåter. Christina Lugnet, generaldirektör på Tillväxtverket, försvarar en del av utgifterna …

Jag granskar ju inte varje detalj, däremot har jag ju avdelnings­chefer som attesterar det som händer på respektive avdelning och jag är den typen som har fullt förtroende för mina chefer. Sen kan det finnas ett och annat som slunkit igenom som jag kan hålla med om inte ska finnas i vår verksamhet.

Jag är minsann inte moralist i sådana här saker. Det är klart att Tillväxtverket som arbetsgivare ibland behöver samla sina anställda för interna möten och för uppmuntran i deras arbete. Jag begär inte ens att de ska träffas på vandrarhem eller andra platser till likartad standard. Men här synes det som om man har blivit något fartblind. Någon annan har betalat och det har inte funnits någon gräns uppåt! Man har kanske låtit sig inspireras av representationskultur (eller vad man trott vara det) inom det privata näringslivet.

Vi lär väl komma att få se många pudlar, nedsänkta blickar och höra många ursäktande uttalanden från denna myndighet en tid framåt. Måhända att en och annan myndighet kommer att få utsättas för samma granskning.

Länkar: dn.se, dn.se, dn.se, SvD, SVT, Ekot, Resumé, Ekot, SVT, SVT

Andra som skrivit: Rosemari Södergren, Mario Matteoni, Högbergs tankar

%d bloggare gillar detta: