Bloggarkiv

Vi lovar att avskaffa Fas 3!


I en debattartikel skriver Stefan Löfven att …

…  i stället för att ge företag pengar för att hitta på arbetsuppgifter vill vi ge de människor som i dag är fastlåsta i Fas 3 en riktig lön för att utföra riktiga arbetsuppgifter. Uppgifter som för samhället framåt. Det kan vara att rusta upp ditt närområde, att ta en promenad och samtala med en äldre människa, att på olika sätt vårda och bidra till samhället. Det kan också vara att gå en riktig utbildning som ger dig kompetens att ta ett av de yrken som det råder brist på i dag.

Den borgerliga regeringens arbersmarknadspolitik har i hög grad byggt på improvisation. De trodde att arbetslösheten skulle minska genom kombinationen av reformering av arbetslöshetsförsäkringen och införande av jobbskatteavdrag. Så blev inte fallet. Antalet människor som blev utstämplade ur arbetslöshetsförsäkringen ökade. Därför infördes de olika faserna i jobb- och utvecklingsgarantin.

Idag tillhör Fas 3 (sysselsättningsfasen) en av rikets största ”arbetsgivare”. Antalet människor med långvarig arbetslöshet ökar. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik har skändligen misslyckats. Men den borgerliga regeringen kommer inte att frivilligt förändra sin arbetsmarknadspolitik.

Därför krävs Din insats för att förändra arbetsmarknadspolitiken.

Avskaffa FAS 3!


Igår rapporterade Aftonbladet att antalet personer inskrivna i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden ”FAS 3” fortsätter att öka. I mars kommer närmare 36.000 personer – långtidsarbetslösa – att vara inskrivna i denna åtgärd. Det innebär en ökning med 1.600 personer på ett år.

I juni 2011 röstade en majoritet av riksdagens ledamöter för att ålägga regeringen att sluta skriva in deltagare i den tredje fasen av ”Jobb- och utvecklingsgarantin”. Trots detta beslut har regeringen valt att nonchalera lagstiftarnas påbud.

Regeringen genomförde ett par kosmetiska förändringar av åtgärden. Man öppnade för att göra det något enklare att få en utbildning inom systemets ram. Dessutom ändrade man det officiella namnet på åtgärden till ”Sysselsättningsfasen”. Det enda positiva med namnskiftet är väl att man tydliggör vad åtgärden syftar till. Den enda ambitionen med sysselsättningsfasen är att hålla de långtidsarbetslösa sysselsatta. De jobbskapande ambitionerna är högst blygsamma.

Socialdemokraterna vill avskaffa Fas 3 (sysselsättningsfasen) och ersätta den med andra och aktivare åtgärder för att hjälpa långvarigt arbetslösa tillbaka till ett arbete.

Du kan bidra till detta genom att skriva under uppropet på ”Alla behövs!

Länkar: Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet ledare, SvD, dagens arena, dagens arena, SVT

Fler som skrivit: Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Ola Möller

De långtidsarbetslösa blir allt fler


Arbetsförmedlingen kan rapportera att arbetslösheten har minskat något. Det är tydligen den korta arbetslösheten som svarar för denna totala minskning.

Däremot fortsätter den långvariga arbetslösheten att öka. Sedan 2007 har de som varit arbetslösa längre än ett år ökat från 70.000 personer till att idag vara fler än 145.000 personer. Tidningen Arbetet skriver att …

Siffrorna ger bilden av en tudelad arbetsmarknad. De som är unga, någorlunda välutbildade, storstadsbor eller nyss har blivit arbetslösa kan få jobb. De andra får det tuffare.

Det är tydligt att den borgerliga regeringen inte har något effektivt verktyg för att minska arbetslösheten för de som saknat arbete längre än ett år. Arbetsmarknadsministern säger förhoppningsfullt att Arbetsförmedlingen minsann måste besöka många fler företag för att därmed hjälpa de långtidsarbetslösa.

Vad de långtidsarbetslösa behöver är mer av individuellt anpassat stöd för att kunna komma åter i arbete. Arbetslösheten är högst bland de kortutbildade. Fler arbetslösa behöver få hjälp att uppgradera sin kompetens.

Det är klart att det är positivt att arbetslösheten sjunker bland de unga. Men fortfarande är arbetslösheten bland den yngre arbetskraften väldigt hög. I några artiklar skriver Arbetet om hur den ekonomiska krisen i de europeiska länderna slår mot de unga. Tidningen skriver om den förlorade generationen.

Det finns få tecken på att den borgerliga regeringen kommer att ompröva sin arbetsmarknadspolitik. Den har inte lyckats med vad de sade sig vilja – minska arbetslöshet.

Länkar: SVT, ArbetetArbetetArbetetArbetetArbetetArbetet,

Allt fler långtidsarbetslösa


Tidningen Arbetet rapporterar att allt fler arbetslösa befinner sig i arbetslöshet allt längre. Antalet deltagare i Fas3 (Sysselsättningsfasen) fortsätter att öka, antalet arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin ökar. En tredjedel av de arbetslösa kategoriseras idag som långtidsarbetslös.

Det blir allt mer tydligt att den borgerliga regeringens kamp emot ”utanförskapet” är ett totalt misslyckande.

Länkar: Arbetet, Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Ylva Johansson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige

Giv oss plusjobben åter!


I ett debattinlägg från igår argumenterar Gunnar Wetterberg för att plusjobb borde återinföras som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Gunnar menar att denna typ av åtgärd vore mycket bättre än de många andra alternativ som finns idag. Gunnar skriver i debattinlägget att …

Verksamheterna kan dra nytta av fler händer, de som anställs får en språngbräda till den reguljära arbetsmarknaden. Det betyder i och för sig att plusjobben kan tränga undan en del andra jobb, men en klok undanträngning är bättre än en dålig utslagning. Plusjobben underlättar också kontrollen av att de som söker arbete verkligen står till arbetsmarknadens förfogande. När arbetsförmedlingen anvisade plusjobb var det en del av de sökande som inte infann sig. De kunde då avföras från stödåtgärderna. Som kontrollåtgärd är det mer effektivt än byråkratiska krav på månatlig rapportering av sökta jobb.

Den borgerliga regeringen har valt att fokusera på åtgärder där arbetsgivare ges ett generöst stöd för att ta emot långtidsarbetslösa (sysselsättningfasen/fas 3). De aktiviteter som de arbetslösa får göra kan variera från det mest meningslösa till något mer utvecklande. Har man litet tur kan man få sig beviljat att få komplettera åtgärden med en utbildningsinsats som förhoppningsvis leder till arbete.

Det synes mig mycket bättre att få utföra ett meningsfullt arbete till en riktig lön än dagens konstgjorda åtgärder.

Länkar: DN Debatt, dn.se

Statens utbildningslotteri


Tidningen Arbetet konstaterar i en artikel att det råder lotteri om vilka arbetssökande som kan få utbildning eller inte när Arbetsförmedlingens medel tar slut.

Det har ju tidigare rapporterats om att Arbetsförmedlingens medel för att genomföra utbildning för de som deltar i Fas3 har tagit slut. Efter ett tillskott om 18 miljoner kronor så har pengarna åter tagit slut.

Idag finns närmare 35.000 personer inskrivna i denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. Det var från början enbart en åtgärd där långtidsarbetslösa skulle parkeras för att kunna motivera att de skulle kunna erhålla aktivitetsstöd.

Deltagarna var i stort sett förvägrade någon som helst tid för utbildning. Efter stark kritik valde regeringen att öppna upp möjligheten att kunna få en utbildning om detta kunde innebära att den arbetslöse kunde få arbete.

Men de medel som är avsatta för utbildning är högst begränsat kopplat till de behov som finns. För 2013 är endast 146 miljoner avsatt för det ändamålet. Som det har visat sig är behovet betydligt större än vad regeringen är beredd att avsätta.

Följden är att långtidsarbetslösa parkeras ytterligare tid i Fas3 innan de kan få en utbildning som kan leda till ett ordinarie arbete.

En havererad arbetsmarknadspolitik


Dagens arena rapporterar om att Arbetsförmedlingen åter har fått slut på pengar till utbildningar för deltagare i sysselsättningsfasen (FAS 3). Myndigheten larmade bara för en kort tid sedan att pengarna för sådana insatser var på väg att ta slut. Den borgerliga regeringen beslutade då (den 24/10) att i all sin godhet avsätta ytterligare 18 miljoner kronor för utbildningsinsatser.

Bara några veckor efter regeringens beslut är pengarna åter på upphällningen och man tvärbromsar därför utbildningsinsatser i FAS 3. Arbetsförmedlingen kommer inte att äska några ytterligare medel. Det är alldeles för sent för det säger man.

Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, säger att …

Det ger bilden av en havererad arbetsmarknadspolitik och att man tar beslut från dag till dag i viktiga frågor som handlar om utbildning för de som står längst från arbetsmarknaden.

Det har väl aldrig varit meningen att deltagare i FAS 3 skulle ägna sig särskilt mycket åt utbildning. Regeringen tvingades endast efter stark kritik införa en sådan möjlighet i det fall det kunde leda till en anställning.

Men visst har Ylva rätt i sitt uttalande. Denna grupp av arbetslösa – de som varit längst arbetslösa –  behöver mer stöd i form av utbildning för att kunna öka sina chanser till ett arbete.

Men eftersom de ändå varit arbetslösa så länge kanske det är rimligt att låta dem vänta ännu en tid? Eller hur tänker de ansvariga för arbetsmarknadspolitiken?

Jag tycker att det är rent för djävligt hur man hanterat denna fråga.

Länkar: dagens arenadagens arenadagens arenadagens arenadagens arenadagens arenadagens arena

FAS 3 – ett misslyckande


Igår presenterade Statskontoret en rapport ”Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen”. Myndigheten har intervjuat deltagare i arbetsmarknadsåtgärden ”FAS 3” (sysselsättningsfasen). Vad jag förstått kommer rapporten med ganska allvarlig kritik till hur åtgärden fungerar (snarare inte fungerar).

Rapporten visar att deltagarna i Fas 3 får alldeles för litet individuellt stöd. Arbetsförmedlingens handläggare träffar deltagarna alldeles för sällan. Det innebär att deltagarna därmed inte får det individuella stöd de egentligen skulle behöva för att komma i ett ordinarie arbete. Deltagarna kan ha sjukdomar och annan ohälsa som handläggarna inte känner till. De får ej heller den utbildning de skulle behöva för att kunna söka de arbeten som finns på arbetsmarknaden.

Den låga ersättningen till deltagarna i Fas 3 som skulle verka stimulerande till jobbsökande får i många fall motsatt verkan.

Rapporten är beställd av regeringen. Månntro dess slutsatser kommer att ge avtryck i regeringens uppfattning om denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd. De brukar ju vanligtvis anse Fas 3 höjden av framgångsrik arbetslöshetsbekämpning.

Länkar: SvD, Arbetet

Hillevi satsar på FAS 3


Jo men, … FAS 3 är bra!

SVT rapporterar att regeringen kommer att genomföra en ekonomisk satsning på att få ned långtidsarbetslösheten. Detaljerna i förslaget kommer att presenteras i veckan som kommer.

Hillevi Engström vågar dock avslöja att paketet kommer att innehålla tre delar:

  • En satsning på 1.000 utvecklingsanställningar till Samhall.
  • Förstärkt stöd till deltagarna som ingår i FAS 3. De kommer att fortsätta få praktik och arbetsmarknadsutbildning.
  • Det ska bli fortsatt väldigt, väldigt billigt för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa.

SVT:s artikel är ju inte särskilt klargörande i de enskilda detaljerna och därför borde man väl avhålla sig från allt för djupgående slutsatser. Det verkar dock alldeles uppenbart att regeringen med förslagen försöker fånga upp en del av den kritik som riktats mot sysselsättningsfasen (FAS 3).

FAS 3 har ju mest utvecklats till en åtgärd där man parkerar långtidsarbetslösa i mer eller mindre meningsfull sysselsättning. Det är väldigt få som går från sysselsättningsfasen till ordinarie arbete. De flesta hamnar i subventionerade anställningar.

En anledning till det kan ju vara att FAS 3 inte innehåller särskilt mycket av kompetenshöjande utbildning. Ursprungligen var det uttalat att deltagarna inte skulle få ta del av någon kompetenshöjande utbildning. Detta har man sedermera lättat upp något.

Jag får väl se vad förslagen är värda när de presenteras. Mina förväntningar är dock ganska lågt satta. Den borgerliga regeringen har ju gått emot vad en majoritet av riksdagen anser om FAS 3. De anser nämligen att sysselsättningsfasen i grunden är en alldeles utmärkt arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Jag misstänker därför att förslagen mest är ett försök att putsa på en redan nedsliten fasad.

Länkar: di.se, SvD

Fler som skrivit: Markus Mattila

FAS3 – en guldgruva


Tidningen Arbetet rapporterar om hur företaget Jobbfabriken fortsätter att tjäna stora pengar på att ta emot och genomföra projekt inom ”sysselsättningsfasen”.

Tidningen meddelar att företaget gjorde en vinst om nio miljoner kronor för 2012. Det innebär att mer än var fjärde krona som omsattes blev till vinst. Företagets VD Ivan Daza ser inget konstigt med den höga lönsamhetsgraden. Han säger att …

Vi driver en seriös verksamhet och förbereder människor så att de faktiskt kan få jobb. Att vi tjänar pengar beror på att vi har trimmat lokalhyrorna hårt och att vi kan pressa priserna genom stora inköp. Större verksamheter har större möjligheter att skapa överskott. Så enkelt är det.

Det betyder inte att kvaliteten blir sämre, tvärtom. Vi har större möjligheter att hålla hög kvalitet. Vi har fler kompetenser tillgängliga, vi finns på flera orter och kan lära av varandra.

Det är möjligt att han har rätt och att man bedriver en i alla avseenden korrekt och seriös verksamhet. Problemet, som påpekas i artikeln, är att denna bransch är svår att granska eftersom avtalen är satta under sekretess.

Den borgerliga regeringen har målinriktat arbetat med att skruva åt livet för de arbetslösa. Från den 1 september ska arbetslösa skriftligt varje månad ange hur de har arbetat för att söka komma i arbete.

Men, som det skrivs i artikeln, så har det ännu inte kommit några förslag om hårdare koll av de företag som bedriver arbetsmarknadsåtgärder på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Länkar: Arbetet, Arbetet

Fler som skrivit: Claes Krantz, Martin Moberg

Industribloggare: Carola Andersson, Erik Fransson, Leine Johansson, Carola Andersson

%d bloggare gillar detta: