Bloggarkiv

Sveriges röst ska vara tydlig när människovärdet kränks


Vår kompis?

Sverige skrev för tio år sedan under ett militärt samarbetsavtal med Saudi-Arabien. Senast den 15 maj i år kan detta avtal sägas upp av endera parten. I ett debattinlägg argumenterar Ellinor Eriksson (SSU) och Magda Rasmusson (Grön Ungdom) för att Sverige ska säga upp detta avtal.

Sverige har ganska bestämda regler för hur vår vapenhandel ska gå till. Vi ska inte handla med diktaturer eller med länder som är involverade i interna väpnade konflikter. Regelverket är säkert enkelt och lätt att förstå. Problemet är väl bara det att stora delar av den svenska vapenindustrin inte längre är så ”svensk”. Av nödvändighet och bristande svenska ekonomiska muskler har ägandet blivit allt mer internationellt.

Saudi-Arabien kan inte med bästa vilja i världen sägas vara särskilt demokratiskt eller främjar jämlikhet mellan män och kvinnor. Ändå betraktas detta land som en av västvärldens bästa vänner i denna del av världen. Anledningarna räknas förstås i olja och dollar. Saudi-Arabien förfogar över stora oljereserver och omfattande valutareserver. Men det är även ett land som ger stöd till dem närliggande religiösa intressen. Det finns band mellan detta land och Al Qaida, IS och liknande fanatiska rörelser.

Sverige berömmer sig av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter världen över. Det blir därför något stötande när vi hycklar vänskap med detta land. Vi har inget att tjäna på ett militärt samarbete med Saudi-Arabien. Jag delar därför Ellinors och Magda uppfattning:

Nu har regeringen en chans att på allvar stå upp för de principer man säger sig värna. SSU och Grön Ungdom vill ha ett tydligt besked från regeringen om att man kommer att avbryta samarbetet med Saudiarabien när möjligheten finns i maj i år. Allt annat vore att svika de värderingar som är vägledande för regeringens arbete.

Länkar: SvD, Aftonbladet debatt, SVT, SVT

Fler som skrivit: Ulf Bjereld

Tidsbegränsade anställningar problem för individen


TCO:s chefsjurist Samuel Engblom publicerades igår med ett debattinlägg på DN Debatt. Han lyfter där fram frågan om att allt fler personer på den svenska arbetsmarknaden har otryggare anställningsformer. Såväl antalet korta anställningar som deltiderna har blivit fler på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsgivarna har fått större möjligheter till att stapla korta anställningar ovanpå varandra. Det innebär att allt fler människor går allt längre tid innan en fast anställning erbjuds.

Det är bakgrunden till att TCO har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att bryta emot EU:s visstidsdirektiv. EU har efter utredning bedömt att Sverige bryter emot den gemensamma lagstiftningen och överväger därför att stämma Sverige inför EU-domstolen. Kommissionen har meddelat att den svenska regeringen att den …

…  senast den 22 juni ”vidta de åtgärder som är nödvändiga” för att leva upp till EU-rättens krav.

Det är knappast troligt att regeringen kommer att vidta några som helst åtgärder i anledning av TCO:s anmälan. Regeringen är ju av den övertygelsen (tron?) att det inte finns några som helst problem med den svenska lagstiftningen.

Regeringen kommer hellre att köra sin politik ända in i väggen än att vidta några som helst förändringar av svensk lagstiftning.

Länkar: DN DebattDN Debatt, dagens arena

Fler som skrivit: Samuel Engblom

Invandring en samhällsekonomisk vinst


OECD har granskat hur samhällsekonomin påverkas av invandringen i 27 granskade länder. De har funnit att i 26 av de 27 länderna betalar invandrare mer i skatter och avgifter än vad länderna betalar i socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice.

Den genomsnittliga vinsten för länderna är 3.000 € per år (26.000 kronor) och hushåll. Även i Sverige innebär invandringen en samhällsekonomisk vinst för samhället.

Rapporten baseras på uppgifter för åren 2007-09 (före finanskrisen). Enligt OECD innebar lågkonjunkturen att invandrarhushållens bidrag till samhället minskade. Denna utveckling var inte gemensam för alla länder. I några länder ökade invandrarhushållens bidrag till de länder de var bosatta i. I Sverige ledde lågkonjunkturen till att invandrares bidrag till samhället ökade med motsvarande 800 €.

Det är onekligen en intressant rapport som OECD har producerat. Många personer är ju övertygade om att invandring enbart innebär kostnader för det samhälle de kommer till. Rapporten visar väl att även invandrare vill arbeta och tjäna pengar. De söker sig inte primärt till den rika världen för att leva på bidrag. De vill skapa ett bättre liv för sig själva och sina barn.

Ingen borde väl egentligen bli förvånad över OECD:s resultat. Ju fler i ett samhälle som arbetar desto högre blir den samhällsekonomiska vinsten.

Länkar: dn.se, SvD, SVT

Fler som skrivit: Roger Jönsson

Cyniska människor


Ekot berättar idag om det svenska företaget Arvidsson och Sundling som hyr ut lettiska byggnadsarbetare till arbeten i Sverige. Företaget ”erbjuder kostnadseffektiv lettisk personal. Från 59 kronor i timmen kostar det och all personal kan engelska, har bra referenser och är villiga att arbeta.” Problemet är nu bara det att byggnadsarbetarna inte alltid kan räkna med lön för sitt arbete. Krister Strömberg, ombudsman på Byggnads lokalavdelning i Stockholm, har stött på liknande arbetsgivare flera gånger:

Det är cyniska människor. Det är människor som in absurdum utnyttjar regelverket.

Det är sorgligt att sådana typer av företag har möjlighet att verka och komma undan med detta.

Länkar: Ekot, Ekot, Ekot, Ekot

Andra som skrivit: Marios Blogg

 

%d bloggare gillar detta: