Bloggarkiv

Om framtidens sociala försäkringar


Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) presenterade igår en rapport som förordar att dagens socialförsäkringar (i första hand sjukförsäkringen) lyfts ut ur statsbudgeten. Vidare föreslår man en ökad försäkringsmässighet med ökad koppling mellan premier och förmåner. Vad jag förstår vill de att man ska pröva försäkringslösningar på fler områden.

Det har tidigare diskuterats att lyfta ut sjukförsäkringen från statskassan och låta arbetsmarknadens parter lösa frågan. Även tidigare socialdemokratisk regering har haft frågan uppe.

Dagens socialförsäkringssystem har växt fram under en lång följd av år. Det har till stora delar växt fram i en form av trepartssamarbete mellan arbetsmarknadens parter och staten. Arbetsmarknadens parter har i förhandlingar identifierat ett löneutrymme som man valt att avstå ifrån. Detta utrymme har lagstiftarna använt för reformering av socialförsäkringarna.

På det sättet har löntagarna historiskt avstått från löneökningar till förmån för bättre villkor i socialförsäkringarna. Arbetsgivarna har i sin tur betalat in premierna till staten. På så sätt har man skapat ett administrativt effektivt och förhållandevis billigt socialförsäkringssystem.

I och med denna historiska koppling mellan hur premierna har utvecklats är det ingen lätt uppgift att förändra systemet. Det finns bland näringslivets organisationer en uppfattning att systemet ska avskaffas. Arbetsgivarna ska befrias från premierna (utan att kompensera de anställda antar jag).

Olika regeringar har i närtid gjort justeringar av premierna för socialförsäkringarna och i något fall avskaffat någon försäkring och/eller genomfört regelförändringar. De totala premierna har sjunkit något från när de var som högst. Detta har finansierats genom att regelverken har gjorts mindre förmånliga. Löntagarna har inte kompenserats för de förändringar som genomförts.

Det var meningen att premierna skulle finansiera förmånerna i socialförsäkringssystemet. Premierna lades i olika fonder kopplade till de enskilda socialförsäkringarna. Genom, huvudsakligen, den borgerliga regeringens regelförändringar går socialförsäkringssystemet med stora överskott. Överskottet motsvarar i stort kostnaden för de fem jobbskatteavdragen. Kopplingen mellan premiernas storlek och förmånerna har kastats över ända.

Fördelen med dagens socialförsäkringssystem är att man fördelar risker över olika branscher. Alla betalar samma premie till socialförsäkringarna. Med ökad försäkringsmässighet där man kopplar risken ihop med premien och förmånen kommer vissa branscher att få betala en högre kostnad än de med en mindre risk för, exempelvis, sjukdom. Det i sin tur påverkar nivån på det tillgängliga löneökningsutrymmet.

Men det är klart att det är viktigt att föra en diskussion kring socialförsäkringssystemets konstruktion och finansiering. Det är uppbyggt i en tid när industrisamhället var starkare än idag. Industrins arbetsgivare kunde lättare rationalisera tillverkningen för att bära kostnaderna i systemet. Det är förstås svårare i personalintensiva branscher.

Men eftersom det kollektiva minnet ibland är kort finns en risk att arbetstagarna kommer att få betala två gånger för att få behålla de förmåner de historiskt avstått löneökningar för.

Länkar: DN DebattSvD, SVT, dn.se, Arbetet

Fler som skrivit: Håkan Svärdman, Mikael Dubois

Regeringen predikar ensam jobbskatteavdragets förträfflighet


Susanne Ackum

Svenska Dagbladet rapporterar från ett seminarium som SNS arrangerade om höstbudgeten. Enligt artikeln var representanten för regeringen, Susanne Ackum, den ende som framhöll det goda med det femte jobbskatteavdraget.

Övriga närvarande, ekonomer och representanter för olika organisationer, ville hellre se olika typer av andra satsningar.

Det verkar som om regeringen blir allt mer ensam om att predika det förträffliga med ett femte jobbskatteavdrag. De flesta övriga verkar se det som inte regeringen inte vill se – att det stundar sämre tider.

Den huvudsakliga anledningen för regeringen att, trots allt, gå fram med ett ytterligare jobbskatteavdrag stavas r-i-k-s-d-a-g-s-v-a-l. Regeringen hoppas att detta valfläsk ska locka tillräckligt antal väljare att fylkas runt allianspartiernas valsedlar så att man kan bli omvalda.

Länkar: SvD, Aftonbladet ledare, di.se

Fler som skrivit: Håkan Svärdman

%d bloggare gillar detta: