Bloggarkiv

Om huru en nervös regering gått på villovägar


Attans!

Igår morse publicerade Sydsvenska Dagbladet en intervju med finansministern. I den försvarar han det goda med att sänka studiebidraget.

Igår kväll presenterade Fredrik Reinfeldt ytterligare en omsvängning i den borgerliga politiken. Det kommer inte att bli någon sänkning av studiebidragen till studenterna. Genom att höja alkohol-, tobaks- och fordonsskatter något ytterligare räknar man hem att ej sänka bidraget.

Moderata partiarbetare och företrädare kunde något ansträngt meddela att Moderaterna nu minsann lyssnat till studenternas berättigade oro. Mot det kan man ju invända att det var ett fatalt misstag och tondövt att överhuvudtaget presentera ett sådant förslag. Det är trots allt bara ett par veckor sedan som partiet med emfas försvarade och argumenterade för det rimliga i att sänka studiebidragen. Det ligger rätt så mycket i journalisten Mats Knutssons analys av den moderata omvändelsen.

Det här visar hur nervös man är på regeringssidan inför det opinionsläge som finns. Man vågar inte ta konflikten helt enkelt. Man vill absolut inte ha den här konflikten med Socialdemokraterna i en mycket enkel och tydlig fråga som dessutom berör väldigt många människor.

Den borgerliga regeringen(?) i form av statsministern har valt att så fort som möjligt begrava förslaget och hoppas på en väljarnas välsignade glömska.

Samtidigt krackelerar bilden av regeringen som den i verkligheten närvarande och lyssnande politiska kraften. Allt som återstår är nervös anpassning och spridande av snömos.

Länkar: SVT, SVT, sydsvenskan, dn.se, di.se, SvD, vlt, Ekot, SvD

Fler som skrivit: Roger Jönsson, Johan Westerholm, Monica Green

Är sötebrödsdagarna för (M) över?


Det är andra tider nu!

Under torsdagen presenterade finansministern hur han (och Moderaterna) vill förstärka statsbudgeten inför kommande förslag till budget. I paketet ingick sådant som höjningar av punktskatter på alkohol, tobak och höjd fordonsskatt. Dessa förslag har ju varit kända från debattinlägg och den pressinformation som statsministern och finansminisern genomförde i början av veckan.

Nytt i paketet var att man på sikt vill avskaffa skatteavdraget för privata pensionsförsäkringar. Avdraget har ju funnits för att uppmuntra till ett ökat privat sparande till sin kommande pension. Framför allt från de som har en inkomst överstigande 7,5 prisbasbelopp. Det andra förslaget innebär att man vill sänka bidragsdelen i studiestödet till studenter. Motiveringen för det förslaget är att man tidigare har höjt fribeloppet (dvs hur mycket man kan tjäna på arbeta) vilket, enligt Anders Borg, borde innebära att studenterna ändå borde kunna klara sin ekonomi.

Jag är högst tveksam till det sist nämnda förslaget. Det riskerar att öka den sociala snedfördelen bland studenter på högskolor och universitet. Det innebär vidare att man sätter än större press på studenterna att arbeta samtidigt med heltidsstudier för att klara sin ekonomiska situation.

Moderaterna och den borgerliga regeringen har ju själva valt att försätta sig i denna situation. Det har ju inte på minsta sätt varit obekant för regeringen och finansministern att det stundat mörkare ekonomiska tider. Man valde dock att se till det kommande valet framför rikets finansiella ställning. Genom det femte jobbskatteavdraget har man undandragit staten ganska stora pengar till en högst ifrågasatt jobbeffekt.

Finansministerns paket beräknas ge nio miljarder extra kronor till reformer som alliansen nu ska börja diskutera sig samman om. Det mesta tyder ju på att pengarna framför allt ska användas till satsningar på skolan (för det är ju vad Moderaterna har angett som prioriterat).

De svenska studenterna får nu vara med att betala för de sänkta skatterna till de välbeställda.

Länkar: SvD, dn.se, di.se, di.se, dn.se, SvD, Ekot, dn.se, Ekot, SvD, dn.se, dn.se, Ekot, SvD, Aftonbladet ledare, dagens arena, di.se, di.se, di.se, SvD, dn.se, dn.se, SvD, di.se, dagens arena, SvD, dn.se, Ekot, SvD, SVT, SvD, dn.se,

Fler som skrivit: Alliansfritt Sverige, Martin Moberg, Monica Green, Alliansfritt SverigeAlliansfritt Sverige, Sofia Lund, Peter Högberg, Badlands Hyena, Ola Möller, Peter Johansson, Martin Moberg, Roger Jönsson, Sofia Lund, German Bender, Gösta Karlsson, Den sjätte mannen, Kent Persson

Ett förslag om systemskifte


Vem är den fattige?

Jag läser att regeringens utredare Anders Franzén föreslår en generell sänkning av gymnasieelevers studiebidrag för att finansiera en omfördelning inom systemet. De medel som man får fram genom sänkningen ska användas för att öka stödet till låginkomstfamiljer och till elever med egna barn.

Förslaget synes ju ädelt och gott. Det är väl bra att familjer med litet bättre ekonomi kan bidra till familjer med sämre? Men förslaget innebär ett brott mot den tradition Sverige haft inom socialförsäkringssystemet. Barn- och studiebidrag har varit generella med ett belopp lika för alla oavsett familjens inkomst. Syftet med den tanken har varit att försvara idén att alla betalar skatt efter bärkraft. Då är det även rimligt att alla familjer får tillbaka något ur den gemensamma kassan.

Det har även handlat om att behandla alla barn lika. Man ska inte ”tvingas” till en offentlig behovsprövning med därmed följande sociala stigma. Det blir dessutom alltid problem när man har system som kräver behovsprövning. Var sätter man gränsen och när är det rimligt att flytta denna gräns (uppåt eller nedåt)?

Men det är klart – då vi numera har ett skattesystem som mer uttalat gynnar familjer med högre ekonomi är det väl endast naturligt att det kommer förslag om behövsprövat stöd till mindre bemedlade familjer. Vad blir nästa steg – behovsprövade barnbidrag?

Anders Franzéns förslag verkar obetydligt och en förändring endast på marginalen. Men det är ett förslag som, om det genomförs, innebär ett systemskifte.

Länkar: dn.se, vlt, di.se, Ekot, SVT, SvD, Ekot

Fler som skrivit: Ola Möller

%d bloggare gillar detta: